Trắc nghiệm bài Lai Tân - Tìm hiểu chung Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Lai Tân của tác giả nào?

 • A

  Tố Hữu

 • B

  Hồ Chí Minh

 • C

  Xuân Diệu

 • D

  Hàn Mặc Tử

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Lai Tân được trích trong tập thơ nào?

 • A

  Lửa thiêng

 • B

  Đau thương

 • C

  Nhật kí trong tù

 • D

  Riêng chung

Câu 3 :

Lai Tân là bài thơ thứ bao nhiêu trong tập Nhật kí trong tù?

 • A

  97

 • B

  98

 • C

  99

 • D

  100

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về bài thơ Lai Tân của Hồ Chí Minh đúng hay sai?

Lai Tân được sáng tác trên đường chuyển lao của Hồ Chí Minh từ nhà lao Tĩnh Tây đến Thiên Bảo vào cuối thu năm 1942”

Đúng
Sai
Câu 5 :

Bài thơ Lai Tân được sáng tác theo thể thơ nào?

 • A

  Thất ngôn tứ tuyệt

 • B

  Thất ngôn bát cú

 • C

  Ngũ ngôn tứ tuyết

 • D

  Thất ngôn

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn thơ sau:

Ban trưởng nhà lao chuyên đánh bạc,

Giải trưởng, cảnh trưởng kiếm ăn quanh;

Chong đèn, huyện trưởng làm công việc,

(Lai Tân – Hồ Chí Minh)

Thực trạng thối nát của chính quyền ở Lai Tân

Thái độ của tác giả

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của câu thơ dưới đây:

Trời đất Lai Tân vẫn thái bình.

(Lai Tân – Hồ Chí Minh)

Thực trạng thối nát của chính quyền ở Lai Tân

Thái độ của tác giả

Câu 8 :

Giá trị nội dung của bài thơ Lai Tân – Hồ Chí Minh

 • A

  Bức tranh phong cảnh, cũng là bức tranh tâm cảnh, thể hiện nỗi buồn cô đơn của tác giả trong một mối tình xa xăm, vô vọng

 • B

  Tấm lòng tha thiết yêu thiên nhiên, cuộc sống, con người

 • C

  Bản chất của cả chế độ xã hội dưới thời Tưởng Giới Thạch xấu xa đến mục nát vô cùng.

 • D

  Bài thơ là lời tâm nguyện của người thanh niên giác ngộ lí tưởng cách mạng.

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Đáp án nào dưới đây không phải nghệ thuật của bài thơ Lai Tân?

Hình ảnh biểu hiện nội tâm

Giọng điệu châm biếm, phê phản

Lời thơ ngắn gọn, súc tích

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Lai Tân được sáng tác bằng:

Chữ Hán

Chữ Nôm

Chữ Quốc ngữ.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Lai Tân của tác giả nào?

 • A

  Tố Hữu

 • B

  Hồ Chí Minh

 • C

  Xuân Diệu

 • D

  Hàn Mặc Tử

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Lai Tân – Hồ Chí Minh

Câu 2 :

Lai Tân được trích trong tập thơ nào?

 • A

  Lửa thiêng

 • B

  Đau thương

 • C

  Nhật kí trong tù

 • D

  Riêng chung

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Lai Tân được trích trong tập Nhật kí trong tù.

Câu 3 :

Lai Tân là bài thơ thứ bao nhiêu trong tập Nhật kí trong tù?

 • A

  97

 • B

  98

 • C

  99

 • D

  100

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Lai Tân là bài thơ thứ 97 trong tập Nhật kí trong tù.

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về bài thơ Lai Tân của Hồ Chí Minh đúng hay sai?

Lai Tân được sáng tác trên đường chuyển lao của Hồ Chí Minh từ nhà lao Tĩnh Tây đến Thiên Bảo vào cuối thu năm 1942”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Lai Tân là nơi Hồ Chí Minh đi qua trên con đường từ Thiên Giang đến Liễu Châu thuộc tỉnh Quảng Tây.

Câu 5 :

Bài thơ Lai Tân được sáng tác theo thể thơ nào?

 • A

  Thất ngôn tứ tuyệt

 • B

  Thất ngôn bát cú

 • C

  Ngũ ngôn tứ tuyết

 • D

  Thất ngôn

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Lai Tân được sáng tác theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt.

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn thơ sau:

Ban trưởng nhà lao chuyên đánh bạc,

Giải trưởng, cảnh trưởng kiếm ăn quanh;

Chong đèn, huyện trưởng làm công việc,

(Lai Tân – Hồ Chí Minh)

Thực trạng thối nát của chính quyền ở Lai Tân

Thái độ của tác giả

Đáp án

Thực trạng thối nát của chính quyền ở Lai Tân

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Thực trạng thối nát của chính quyền ở Lai Tân.

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của câu thơ dưới đây:

Trời đất Lai Tân vẫn thái bình.

(Lai Tân – Hồ Chí Minh)

Thực trạng thối nát của chính quyền ở Lai Tân

Thái độ của tác giả

Đáp án

Thái độ của tác giả

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Thái độ của tác giả.

Câu 8 :

Giá trị nội dung của bài thơ Lai Tân – Hồ Chí Minh

 • A

  Bức tranh phong cảnh, cũng là bức tranh tâm cảnh, thể hiện nỗi buồn cô đơn của tác giả trong một mối tình xa xăm, vô vọng

 • B

  Tấm lòng tha thiết yêu thiên nhiên, cuộc sống, con người

 • C

  Bản chất của cả chế độ xã hội dưới thời Tưởng Giới Thạch xấu xa đến mục nát vô cùng.

 • D

  Bài thơ là lời tâm nguyện của người thanh niên giác ngộ lí tưởng cách mạng.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Giá trị nội dung: Bài thơ Lai Tân thể hiện bản chất của cả chế độ xã hội dưới thời Tưởng Giới Thạch xấu xa đến mục nát vô cùng.

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Đáp án nào dưới đây không phải nghệ thuật của bài thơ Lai Tân?

Hình ảnh biểu hiện nội tâm

Giọng điệu châm biếm, phê phản

Lời thơ ngắn gọn, súc tích

Đáp án

Hình ảnh biểu hiện nội tâm

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật:

- Lời thơ ngắn gọn, súc tích nhưng đạt hiệu quả cao

- Giọng thơ châm biếm, đả kích.

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Lai Tân được sáng tác bằng:

Chữ Hán

Chữ Nôm

Chữ Quốc ngữ.

Đáp án

Chữ Hán

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Lai Tân được sáng tác bằng chữ Hán.

close