Trắc nghiệm Vài nét về tác giả R.Ta-go Văn 11

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Ta-go là nhà thơ của nước nào?

 • A

  Nga

 • B

   Đức

 • C

  Pháp

 • D

  Ấn Độ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Ta-go là nhà thơ của nước Ấn Độ

Câu hỏi 2 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Ta-go đúng hay sai?

“Ông đã cống hiến không mệt mỏi và có những cống hiến quan trọng cho sự nghiệp phục hưng văn hóa Ấn Độ”

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Ông đã cống hiến không mệt mỏi và có những cống hiến quan trọng cho sự nghiệp phục hưng văn hóa Ấn Độ, giải phóng Ấn Độ khỏi ách thực dân.

Câu hỏi 3 :

Ta-go bắt đầu sáng tác năm bao nhiêu tuổi?

 • A

  8 tuổi

 • B

  9 tuổi

 • C

  10 tuổi

 • D

  11 tuổi

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Ta-go bắt đầu sáng tác năm 8 tuổi.

Câu hỏi 4 :

Năm 18 tuổi, Ta-go đã phát hành những bài thơ đáng kể đầu tiên của mình với bút danh nào?

 • A

  Sư tử mặt trăng

 • B

  Sư tử mặt trời

 • C

  Hậu vệ mặt trời

 • D

  Hậu vệ mặt trăng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Năm 18 tuổi, Ta-go đã phát hành những bài thơ đáng kể đầu tiên của mình với bút danh Sư tử mặt trời.

Câu hỏi 5 :

Ta-go đạt giả Nô-ben văn học với tác phẩm nào?

 • A

  Con đầm pích

 • B

  Người làm vườn

 • C

  Thơ Dâng

 • D

  Ép-ghê-nhi Ô-ghê-nhin

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Ta-go đạt giải No-ben văn học với tác phẩm Thơ Dâng.

Câu hỏi 6 :

Ta-go đạt giải Nô-ben văn học với tập Thơ Dâng năm bao nhiêu?

 • A

  1913

 • B

  1914

 • C

  1915

 • D

  1916

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Ta-go đạt giải Nô-ben văn học với tập Thơ Dâng năm 1913.

Câu hỏi 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tác phẩm nào dưới đây không phải sáng tác của Ta-go?

Thơ Dâng

Đảo Xa-kha-lin

Người làm vườn

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Đảo Xa-kha-lin

Lời giải chi tiết :

Đảo Xa-kha-lin – Sê-khốp

Câu hỏi 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tác phẩm nào dưới đây là sáng tác của Ta-go?

Người làm vườn

Con đầm pích

Cô tiểu thư nông thôn

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Người làm vườn

Lời giải chi tiết :

Người làm vườn – Ta-go

Câu hỏi 9 :

Tác phẩm Người làm vườn của Ta-go thuộc thể loại nào?

 • A

  Truyện thơ

 • B

  Kịch

 • C

  Thơ

 • D

  Tiểu thuyết bằng thơ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Thể loại: thơ

Câu hỏi 10 :

Tác phẩm Thơ dâng của Ta-go thuộc thể loại nào?

 • A

  Thơ

 • B

  Truyện thơ

 • C

  Hồi kí

 • D

  Truyện ngắn

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Thể loại: thơ.

close