Trắc nghiệm Vài nét về tác giả R.Ta-go Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Ta-go là nhà thơ của nước nào?

 • A

  Nga

 • B

   Đức

 • C

  Pháp

 • D

  Ấn Độ

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Ta-go đúng hay sai?

“Ông đã cống hiến không mệt mỏi và có những cống hiến quan trọng cho sự nghiệp phục hưng văn hóa Ấn Độ”

Đúng
Sai
Câu 3 :

Ta-go bắt đầu sáng tác năm bao nhiêu tuổi?

 • A

  8 tuổi

 • B

  9 tuổi

 • C

  10 tuổi

 • D

  11 tuổi

Câu 4 :

Năm 18 tuổi, Ta-go đã phát hành những bài thơ đáng kể đầu tiên của mình với bút danh nào?

 • A

  Sư tử mặt trăng

 • B

  Sư tử mặt trời

 • C

  Hậu vệ mặt trời

 • D

  Hậu vệ mặt trăng

Câu 5 :

Ta-go đạt giả Nô-ben văn học với tác phẩm nào?

 • A

  Con đầm pích

 • B

  Người làm vườn

 • C

  Thơ Dâng

 • D

  Ép-ghê-nhi Ô-ghê-nhin

Câu 6 :

Ta-go đạt giải Nô-ben văn học với tập Thơ Dâng năm bao nhiêu?

 • A

  1913

 • B

  1914

 • C

  1915

 • D

  1916

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tác phẩm nào dưới đây không phải sáng tác của Ta-go?

Thơ Dâng

Đảo Xa-kha-lin

Người làm vườn

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tác phẩm nào dưới đây là sáng tác của Ta-go?

Người làm vườn

Con đầm pích

Cô tiểu thư nông thôn

Câu 9 :

Tác phẩm Người làm vườn của Ta-go thuộc thể loại nào?

 • A

  Truyện thơ

 • B

  Kịch

 • C

  Thơ

 • D

  Tiểu thuyết bằng thơ

Câu 10 :

Tác phẩm Thơ dâng của Ta-go thuộc thể loại nào?

 • A

  Thơ

 • B

  Truyện thơ

 • C

  Hồi kí

 • D

  Truyện ngắn

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Ta-go là nhà thơ của nước nào?

 • A

  Nga

 • B

   Đức

 • C

  Pháp

 • D

  Ấn Độ

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ta-go là nhà thơ của nước Ấn Độ

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Ta-go đúng hay sai?

“Ông đã cống hiến không mệt mỏi và có những cống hiến quan trọng cho sự nghiệp phục hưng văn hóa Ấn Độ”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Ông đã cống hiến không mệt mỏi và có những cống hiến quan trọng cho sự nghiệp phục hưng văn hóa Ấn Độ, giải phóng Ấn Độ khỏi ách thực dân.

Câu 3 :

Ta-go bắt đầu sáng tác năm bao nhiêu tuổi?

 • A

  8 tuổi

 • B

  9 tuổi

 • C

  10 tuổi

 • D

  11 tuổi

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ta-go bắt đầu sáng tác năm 8 tuổi.

Câu 4 :

Năm 18 tuổi, Ta-go đã phát hành những bài thơ đáng kể đầu tiên của mình với bút danh nào?

 • A

  Sư tử mặt trăng

 • B

  Sư tử mặt trời

 • C

  Hậu vệ mặt trời

 • D

  Hậu vệ mặt trăng

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Năm 18 tuổi, Ta-go đã phát hành những bài thơ đáng kể đầu tiên của mình với bút danh Sư tử mặt trời.

Câu 5 :

Ta-go đạt giả Nô-ben văn học với tác phẩm nào?

 • A

  Con đầm pích

 • B

  Người làm vườn

 • C

  Thơ Dâng

 • D

  Ép-ghê-nhi Ô-ghê-nhin

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ta-go đạt giải No-ben văn học với tác phẩm Thơ Dâng.

Câu 6 :

Ta-go đạt giải Nô-ben văn học với tập Thơ Dâng năm bao nhiêu?

 • A

  1913

 • B

  1914

 • C

  1915

 • D

  1916

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ta-go đạt giải Nô-ben văn học với tập Thơ Dâng năm 1913.

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tác phẩm nào dưới đây không phải sáng tác của Ta-go?

Thơ Dâng

Đảo Xa-kha-lin

Người làm vườn

Đáp án

Đảo Xa-kha-lin

Lời giải chi tiết :

Đảo Xa-kha-lin – Sê-khốp

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tác phẩm nào dưới đây là sáng tác của Ta-go?

Người làm vườn

Con đầm pích

Cô tiểu thư nông thôn

Đáp án

Người làm vườn

Lời giải chi tiết :

Người làm vườn – Ta-go

Câu 9 :

Tác phẩm Người làm vườn của Ta-go thuộc thể loại nào?

 • A

  Truyện thơ

 • B

  Kịch

 • C

  Thơ

 • D

  Tiểu thuyết bằng thơ

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Thể loại: thơ

Câu 10 :

Tác phẩm Thơ dâng của Ta-go thuộc thể loại nào?

 • A

  Thơ

 • B

  Truyện thơ

 • C

  Hồi kí

 • D

  Truyện ngắn

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Thể loại: thơ.

close