Trắc nghiệm Vài nét về Nguyễn Công Trứ Văn 11

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Đâu là tác giả Nguyễn Công Trứ?

A. 

B. 

C. 

Câu 2 :

Tên hiệu của Nguyễn Công Trứ là:

 • A

  Ức Trai

 • B

  Ngộ Trai

 • C

  Ngọc Trai

 • D

  Thanh Hiên

Câu 3 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của Nguyễn Công Trứ?

 • A

  Làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương.

 • B

  Làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

 • C

  Xã Yên Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

 • D

  Làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Câu 4 :

Nguyễn Công Trứ xuất thân trong gia đình như thế nào?

 • A

  Hán học

 • B

  Nông dân nghèo

 • C

  Quan lại

 • D

  Nho học

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đây đúng hay sai?

          “Cuộc đời Nguyễn Công Trứ là những thăng trầm trong sự nghiệp. Ông được thăng chức và giáng chức thất thường. Có lúc, Nguyễn Công Trứ được bổ nhiệm làm tổng đốc Hải An, có lúc bị giáng chức làm lính thú ở Quảng Ngãi”.

Đúng
Sai
Câu 6 :

Đáp án không phải nội dung chính xác về sự nghiệp văn học của Nguyễn Công Trứ?

 • A

  Nguyễn Công Trứ sáng tác bằng cả chữ Nôm và chữ Hán

 • B

  Nguyễn Công Trứ chủ yếu sáng tác bằng chữ Hán

 • C

  Nguyễn Công Trứ chủ yếu sáng tác bằng chữ Nôm

 • D

  Nguyễn Công Trứ sáng tác thơ, ca trù, phú.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Đâu là tác giả Nguyễn Công Trứ?

A. 

B. 

C. 

Đáp án

A. 

Phương pháp giải :

Xem lại tiểu dẫn

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Công Trứ

(Tranh chân dung tại nhà thờ ở làng Uy Viễn)

 

Câu 2 :

Tên hiệu của Nguyễn Công Trứ là:

 • A

  Ức Trai

 • B

  Ngộ Trai

 • C

  Ngọc Trai

 • D

  Thanh Hiên

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Công Trứ (1778 – 1858) hiệu là Ngộ Trai

Câu 3 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của Nguyễn Công Trứ?

 • A

  Làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương.

 • B

  Làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

 • C

  Xã Yên Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

 • D

  Làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Công Trứ là người làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Câu 4 :

Nguyễn Công Trứ xuất thân trong gia đình như thế nào?

 • A

  Hán học

 • B

  Nông dân nghèo

 • C

  Quan lại

 • D

  Nho học

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Công Trứ (1778 – 1858) xuất thân trong một gia đình Nho học.

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đây đúng hay sai?

          “Cuộc đời Nguyễn Công Trứ là những thăng trầm trong sự nghiệp. Ông được thăng chức và giáng chức thất thường. Có lúc, Nguyễn Công Trứ được bổ nhiệm làm tổng đốc Hải An, có lúc bị giáng chức làm lính thú ở Quảng Ngãi”.

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Nội dung đúng. Cuộc đời ông là những thăng trầm trong sự nghiệp. Ông được thăng thưởng quan tước nhiều lần vì những thành tích, chiến công trong quân sự và kinh tế. Nhưng cũng nhiều lần bị giáng phạt, có lần còn bị giáng xuống làm lính thú.

Câu 6 :

Đáp án không phải nội dung chính xác về sự nghiệp văn học của Nguyễn Công Trứ?

 • A

  Nguyễn Công Trứ sáng tác bằng cả chữ Nôm và chữ Hán

 • B

  Nguyễn Công Trứ chủ yếu sáng tác bằng chữ Hán

 • C

  Nguyễn Công Trứ chủ yếu sáng tác bằng chữ Nôm

 • D

  Nguyễn Công Trứ sáng tác thơ, ca trù, phú.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Công Trứ sáng tác hầu hết bằng chữ Nôm. Ngoài ra còn sáng tác bằng chữ Hán, khoảng 50 bài thơ, 60 bài ca trù và một bài phú nổi tiếng Hàn nho phong vị phú.

close