Trắc nghiệm bài Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài - Phân tích Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Những mâu thuẫn cơ bản trong tác phẩm Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài là:

 • A

  Mâu thuẫn giữa cuộc sống xa hoa, trụy lạc của Lê Tương Dực với cuộc sống khốn khổ của người nông dân

 • B

  Mâu thuẫn giữa quan niệm nghệ thuật thuần túy của Vũ Như Tô và lợi ích thiết thực của nhân dân

 • C

  Mâu thuẫn giữa hình thức và nội dung, bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo.

 • D

  Đáp án A và B

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Ai là người khiến Vũ Như Tô thay đổi quyết định, mượn tay Lê Tương Dực xây Cửu Trùng Đài?

 • A

  Đan Thiềm

 • B

  Lê Tương Dực

 • C

  Trịnh Duy Sản

 • D

  Nhân dân

Câu 3 :

Vũ Như Tô là một người nghệ sĩ như thế nào?

 • A

  Là một người nghệ sĩ tài ba luôn cống hiến hết mình cho nghệ thuật và ước mong sáng tạo nghệ thuật

 • B

  Là một người nghệ sĩ có hoài bão lớn

 • C

  Có suy nghĩ lầm lạc trong hành động

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 4 :

Vì sao Vũ Như Tô thất bại, không thể xây xong Cửu Trùng Đài?

 • A

  Vũ Như Tô không đủ tài năng

 • B

  Vũ Như Tô không đủ nguồn lực xây Cửu Trùng Đài

 • C

  Cửu Trùng Đài không phục vụ cho lợi ích của nhân dân, xây Cửu Trùng Đài khiến nhân dân đói khổ, lầm than

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Mâu thuẫn giữa bọn hôn quân bạo chúa Lê Tương Dực  và nhân dân trong Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài đã được giải quyết triệt để”.

Đúng
Sai
Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Mẫu thuẫn giữa quan điểm nghệ thuật cao siêu, thuần túy của Vũ Như Tô với lợi ích của nhân dân đã được giải quyết triệt để”

Đúng
Sai
Câu 7 :

Lời thoại sau trong đoạn trích Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài là của nhân vật nào?

Vậy mà ai cũng cho ông là thủ phạm. Vua xa xỉ là vì ông, công khố hao hụt là vì ông, dân gian lầm than là vì ông, manh di oán giận là vì ông, thần nhân trách móc là vì ông

 • A

  Đan Thiềm

 • B

  Lê Tương Dực

 • C

  Nguyễn Vũ

 • D

  Lê Trung Mại

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tâm trạng của Vũ Như Tô như thế nào khi chứng kiến Cửu Trùng Đài bị đốt?

Bình thản

Vui mừng, phấn khởi

Đau đớn, bàng hoàng

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Cuối đoạn trích Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài, Vũ Như Tô đã nhận ra sai lầm của mình. Ông chấp nhận cái chết”.

Đúng
Sai
Câu 10 :

Đan Thiềm trong Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài là người như thế nào?

 • A

  Là người đam mê, tôn thờ cái tài

 • B

  Tỉnh táo, thức thời

 • C

  Mù quáng, bảo thủ

 • D

  Đáp án A và B

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Những mâu thuẫn cơ bản trong tác phẩm Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài là:

 • A

  Mâu thuẫn giữa cuộc sống xa hoa, trụy lạc của Lê Tương Dực với cuộc sống khốn khổ của người nông dân

 • B

  Mâu thuẫn giữa quan niệm nghệ thuật thuần túy của Vũ Như Tô và lợi ích thiết thực của nhân dân

 • C

  Mâu thuẫn giữa hình thức và nội dung, bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo.

 • D

  Đáp án A và B

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

* Những mâu thuẫn cơ bản trong đoạn trích:

- Mâu thuẫn giữa cuộc sống xa hoa, trụy lạc của Lê Tương Dực với cuộc sống khốn khổ của người nông dân

- Mâu thuẫn giữa quan niệm nghệ thuật thuần túy của Vũ Như Tô và lợi ích thiết thực của nhân dân

Câu 2 :

Ai là người khiến Vũ Như Tô thay đổi quyết định, mượn tay Lê Tương Dực xây Cửu Trùng Đài?

 • A

  Đan Thiềm

 • B

  Lê Tương Dực

 • C

  Trịnh Duy Sản

 • D

  Nhân dân

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Đan Thiềm là người đã khuyên Vũ Như Tô xây Cửu Trùng Đài.

Câu 3 :

Vũ Như Tô là một người nghệ sĩ như thế nào?

 • A

  Là một người nghệ sĩ tài ba luôn cống hiến hết mình cho nghệ thuật và ước mong sáng tạo nghệ thuật

 • B

  Là một người nghệ sĩ có hoài bão lớn

 • C

  Có suy nghĩ lầm lạc trong hành động

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

* Nhân vật Vũ Như Tô:

- Là người nghệ sĩ tài ba, hiện thân của niềm khát khao và đam mê nghệ thuật, cái đẹp và sự sáng tạo.

- Là một nghệ sĩ có hoài bão, lĩ tưởng cao cả

- Có những suy nghĩ lầm lạc trong hành động

Câu 4 :

Vì sao Vũ Như Tô thất bại, không thể xây xong Cửu Trùng Đài?

 • A

  Vũ Như Tô không đủ tài năng

 • B

  Vũ Như Tô không đủ nguồn lực xây Cửu Trùng Đài

 • C

  Cửu Trùng Đài không phục vụ cho lợi ích của nhân dân, xây Cửu Trùng Đài khiến nhân dân đói khổ, lầm than

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Vũ Như Tô mượn tay Lê Tương Dực xây Cửu Trùng Đài vì mục đích nghệ thuật thuần túy. Cửu Trùng Đài bị đốt bởi nó không phục vụ cho lợi ích của nhân dân. Việc xây Cửu Trùng Đài khiến nhân dân đói khổ, lầm than.

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Mâu thuẫn giữa bọn hôn quân bạo chúa Lê Tương Dực  và nhân dân trong Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài đã được giải quyết triệt để”.

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Mâu thuẫn giữa nhân dân với bọn hôn quân bạo chúa cùng phe cánh của chúng đã được giải quyết triệt để theo quan niệm của nhân dân: Lê Tương Dực bị giết, Nguyễn Vũ tự sát.

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Mẫu thuẫn giữa quan điểm nghệ thuật cao siêu, thuần túy của Vũ Như Tô với lợi ích của nhân dân đã được giải quyết triệt để”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Mẫu thuẫn giữa quan điểm nghệ thuật cao siêu, thuần túy của Vũ Như Tô với lợi ích của nhân dân chưa được giải quyết triệt để.

+ Cửu Trùng Đài bị đốt

+ Vũ Như Tô đến lúc chết vẫn chưa nhận ra sai lầm của mình.

Câu 7 :

Lời thoại sau trong đoạn trích Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài là của nhân vật nào?

Vậy mà ai cũng cho ông là thủ phạm. Vua xa xỉ là vì ông, công khố hao hụt là vì ông, dân gian lầm than là vì ông, manh di oán giận là vì ông, thần nhân trách móc là vì ông

 • A

  Đan Thiềm

 • B

  Lê Tương Dực

 • C

  Nguyễn Vũ

 • D

  Lê Trung Mại

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Đan Thiềm: Vậy mà ai cũng cho ông là thủ phạm. Vua xa xỉ là vì ông, công khố hao hụt alf vì ông, dân gian lầm than là vì ông, manh di oán giận là vì ông, thần nhân trách móc là vì ông. Cửu Trùng Đài, họ có cần đâu? Họ dấy nghĩa cốt diết ông, phá Cửu Trùng Đài.

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tâm trạng của Vũ Như Tô như thế nào khi chứng kiến Cửu Trùng Đài bị đốt?

Bình thản

Vui mừng, phấn khởi

Đau đớn, bàng hoàng

Đáp án

Đau đớn, bàng hoàng

Lời giải chi tiết :

Vũ Như Tô đau đớn, bàng hoàng khi chứng kiến Cửu Trùng Đài bị phá hủy.

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Cuối đoạn trích Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài, Vũ Như Tô đã nhận ra sai lầm của mình. Ông chấp nhận cái chết”.

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Đến cuối cùng, Vũ Như Tô vẫn không biết mình mắc tội gì, không nhận ra sai lầm của mình: Ta tội gì? Không, ta chỉ có một hoài bão là tô điểm đất nước, đem hết tài ra xây dựng cho nòi giống một tòa đài hoa lệ, thách cả những công trình sau trước, tranh tinh xảo với hóa công. Vậy thì ta có tội gì?

=> Vũ Như Tô là một người có tài tuy nhiên ông chưa phải hiền tài. Vũ Như Tô chỉ đứng trên lập trường của người nghệ sĩ mà không đứng trên lập trường của nhân dân.

Câu 10 :

Đan Thiềm trong Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài là người như thế nào?

 • A

  Là người đam mê, tôn thờ cái tài

 • B

  Tỉnh táo, thức thời

 • C

  Mù quáng, bảo thủ

 • D

  Đáp án A và B

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nhân vật Đan Thiềm:

- Là người đam mê cái tài, tôn thờ cái tài (thuyết phục Vũ Như Tô xây cửu Trùng Đài, sẵn sàng quên mình để bảo vệ Vũ Như Tô)

- Tỉnh táo, thức thời hơn Vũ Như Tô: Biết chắc chắn việc xây Cửu Trùng Đài không thành nên Đan Thiềm nhiều lần giục Vũ Như Tô bỏ trốn.

close