Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Hoài Thanh Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Hoài Thanh quê ở:

 • A

  Làng Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội

 • B

  Làng Yên Đổ, huyện Bình Lục, Hà Nam

 • C

  Làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

 • D

  Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An

Câu 2 :

Hoài Thanh sinh ra trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Nhà nho nghèo

 • B

  Buôn bán nhỏ

 • C

  Quan lại sa sút

 • D

  Công giáo

Câu 3 :

Hoài Thanh làm Chủ tịch Hội Văn hóa cứu quốc ở:

 • A

  Sài Gòn

 • B

  Huế

 • C

  Quảng Bình

 • D

  Hà Nội

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Hoài Thanh viết văn từ những năm 30 của thế kỉ XX. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 5 :

Hoài Thanh là:

 • A

  Nhà phê bình văn học xuất sắc nhất của văn học Việt Nam hiện đại

 • B

  Nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới

 • C

  Thi sĩ của đồng quê

 • D

  Nhà thơ tiêu biểu của nền thơ Việt Nam hiện đại

Câu 6 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải Hoài Thanh?

 • A

  Văn chương và hành động

 • B

  Thi nhân Việt Nam

 • C

  Tỉnh quốc hồn ca

 • D

  Nói chuyện thơ và kháng chiến

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Năm 2000, Hoài Thanh được nhận giải thưởng:

Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật

Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn hóa

Giải thưởng nhà phê bình xuất sắc nhất

Câu 8 :

Phong cách phê bình của Hoài Thanh:

 • A

  Mạnh mẽ, dứt khoát, quan điểm rõ ràng

 • B

  Phê bình nhẹ nhàng, tinh tế, gần gũi và giàu cảm xúc, hình ảnh

 • C

  Có sự kết hợp giữa tính khoa học với tính văn chương logic, độc đáo

 • D

  Đáp án B và C

Câu 9 :

Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh thuộc thể loại:

 • A

  Phê bình, nghiên cứu

 • B

  Tiểu thuyết

 • C

  Kịch

 • D

  Thơ

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Hoài Thanh tham gia các phong trào yêu nước và bị thực dân Pháp bắt giam khi nào?

Trước Cách mạng tháng Tám

Sau Cách mạng tháng Tám

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Hoài Thanh quê ở:

 • A

  Làng Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội

 • B

  Làng Yên Đổ, huyện Bình Lục, Hà Nam

 • C

  Làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

 • D

  Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Quê hương: Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An.

Câu 2 :

Hoài Thanh sinh ra trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Nhà nho nghèo

 • B

  Buôn bán nhỏ

 • C

  Quan lại sa sút

 • D

  Công giáo

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Hoài Thanh sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo.

Câu 3 :

Hoài Thanh làm Chủ tịch Hội Văn hóa cứu quốc ở:

 • A

  Sài Gòn

 • B

  Huế

 • C

  Quảng Bình

 • D

  Hà Nội

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Hoài Thanh làm Chủ tịch Hội Văn hóa cứu quốc ở Huế.

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Hoài Thanh viết văn từ những năm 30 của thế kỉ XX. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Hoài Thanh viết văn từ những năm 30 của thế kỉ XX.

Câu 5 :

Hoài Thanh là:

 • A

  Nhà phê bình văn học xuất sắc nhất của văn học Việt Nam hiện đại

 • B

  Nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới

 • C

  Thi sĩ của đồng quê

 • D

  Nhà thơ tiêu biểu của nền thơ Việt Nam hiện đại

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Hoài Thanh là nhà phê bình văn học xuất sắc nhất của văn học Việt Nam hiện đại.

Câu 6 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải Hoài Thanh?

 • A

  Văn chương và hành động

 • B

  Thi nhân Việt Nam

 • C

  Tỉnh quốc hồn ca

 • D

  Nói chuyện thơ và kháng chiến

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tỉnh quốc hồn ca – Phan Châu Trinh

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Năm 2000, Hoài Thanh được nhận giải thưởng:

Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật

Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn hóa

Giải thưởng nhà phê bình xuất sắc nhất

Đáp án

Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật

Lời giải chi tiết :

Năm 2000, Hoài Thanh được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.

Câu 8 :

Phong cách phê bình của Hoài Thanh:

 • A

  Mạnh mẽ, dứt khoát, quan điểm rõ ràng

 • B

  Phê bình nhẹ nhàng, tinh tế, gần gũi và giàu cảm xúc, hình ảnh

 • C

  Có sự kết hợp giữa tính khoa học với tính văn chương logic, độc đáo

 • D

  Đáp án B và C

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Cách phê bình cuả Hoài Thanh nhẹ nhàng, tinh tế, gần gũi và giàu cảm xúc, hình ảnh. Có sự kết hợp giữa tính khoa học với tính văn chương logic, độc đáo.

Câu 9 :

Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh thuộc thể loại:

 • A

  Phê bình, nghiên cứu

 • B

  Tiểu thuyết

 • C

  Kịch

 • D

  Thơ

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Thể loại: phê bình, nghiên cứu.

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Hoài Thanh tham gia các phong trào yêu nước và bị thực dân Pháp bắt giam khi nào?

Trước Cách mạng tháng Tám

Sau Cách mạng tháng Tám

Đáp án

Trước Cách mạng tháng Tám

Lời giải chi tiết :

Trước Cách mạng tháng Tám, Hoài Thanh tham gia các phong trào yêu nước ngay từ thời đi học và bị thực dân Pháp bắt giam.

close