Trắc nghiệm bài Chiều tối - Tìm hiểu chung Văn 11

Câu 1 :

Chiều tối của tác giả nào?

 • A

  Hồ Chí Minh

 • B

  Huy Cận

 • C

  Xuân Diệu

 • D

  Hàn Mặc Tử

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Chiều tối – Hồ Chí Minh

Câu 2 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Chiều tối được in trong tập thơ Nhật kí trong tù. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Chiều tối được in trong tập thơ Nhật kí trong tù.

Câu 3 :

Nhật kí trong tù gồm bao nhiêu bài thơ?

 • A

  131

 • B

  132

 • C

  133

 • D

  134

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nhật kí trong tù gồm 134 bài thơ

Câu 4 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nhật kí trong tù được sáng tác bằng:

Chữ Nôm

Chữ Hán

Chữ quốc ngữ

Đáp án

Chữ Hán

Lời giải chi tiết :

Nhật kí trong tù được sáng tác bằng chữ Hán.

Câu 5 :

Nhật kí trong tù được dịch sang tiếng Việt và in lần đầu năm bao nhiêu?

 • A

  1958

 • B

  1959

 • C

  1960

 • D

  1961

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nhật kí trong tù được dịch sang tiếng Việt và in lần đầu năm 1960.

Câu 6 :

Bài thơ Chiều tối là bài thơ thứ bao nhiêu của tập thơ Nhật kí trong tù?

 • A

  30

 • B

  31

 • C

  32

 • D

  33

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Chiều tối là bài thơ thứ 31 của tập thơ Nhật kí trong tù.

Câu 7 :

Bài thơ Chiều tối được sáng tác trong hoàn cảnh nào?

 • A

  Trên đường chuyển lao từ nhà lao Tĩnh Tây sang nhà lao Thiên Bảo

 • B

  Trên đường chuyển lao từ nhà lao Thiên Bảo sang nhà lao Tĩnh Tây

 • C

  Trên đường chuyển lao từ nhà lao Bảo Thiên sang nhà lao Tây Tĩnh

 • D

  Trên đường chuyển lao từ nhà lao Tây Tĩnh sang nhà lao Bảo Thiên

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Cảm hứng của bài thơ được gợi lên trên đường chuyển lao của Hồ Chí Minh từ nhà lao Tĩnh Tây sang nhà lao Thiên Bảo.

Câu 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của hai câu thơ sau:

“Quyện điểu cô lâm tầm túc thụ

Cô vân mạn mạn độ thiên không”

(Chiều tối –Hồ Chí Minh)

Bức tranh thiên nhiên

Bức tranh đời sống con người

Đáp án

Bức tranh thiên nhiên

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Bức tranh thiên nhiên

Câu 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của hai câu thơ dưới đây:

“Sơn thôn thiếu nữ ma bao túc

Bao túc ma hoàn, lô dĩ hồng”

 (Chiều tối ­– Hồ Chí Minh)

Bức tranh thiên nhiên

Bức tranh đời sống con người

Đáp án

Bức tranh đời sống con người

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Bức tranh đời sống của con người.

Câu 10 :

Chiều tối được sáng tác theo thể thơ:

 • A

  Thất ngôn

 • B

  Thất ngôn bát cú

 • C

  Thất ngôn tứ tuyệt

 • D

  Thất ngôn trường thiên

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Thể thơ: thất ngôn tứ tuyệt Đường luật.

Câu 11 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chiều tối được sáng tác bằng:

Chữ Hán

Chữ Nôm

Chữ quốc ngữ

Đáp án

Chữ Hán

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Chiều tối được sáng tác bằng chữ Hán.

Câu 12 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tên chữ Hán của bài thơ Chiều tốiMộ. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Chiều tối (Mộ)

Câu 13 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Giá trị nội dung của bài thơ Chiều tối:

Tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống

Ý chí vượt lên hoàn cảnh khắc nghiệt của nhà thơ chiến sĩ

Cả hai đáp án trên đều đúng

Đáp án

Cả hai đáp án trên đều đúng

Lời giải chi tiết :

Giá trị nội dung: Tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống, ý chí vượt lên hoàn cảnh khắc nghiệt của nhà thơ chiến sĩ Hồ Chí Minh. Dù hoàn cảnh khắc nghiệt đến đâu, nhà thơ vẫn luôn hướng về ánh sáng và sự sống.

Câu 14 :

Đáp án nào dưới đây là biện pháp nghệ thuật của bài thơ Chiều tối?

 • A

  Sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại

 • B

  Ngôn ngữ giàu nhạc điệu

 • C

  Bút pháp tả cảnh ngụ tình

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Giá trị nghệ thuật:

- Sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại

- Ngôn ngữ giàu nhạc điệu

- Bút pháp tả cảnh ngụ tình

Câu 15 :

Chiều tối được sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1941

 • B

  1942

 • C

  1943

 • D

  1944

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Chiều tối được sáng tác năm 1942.

close