Trắc nghiệm Vài nét về Nguyễn Công Hoan Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Nguyễn Công Hoan sinh ra tại đâu?

 • A

  Nam Định

 • B

  Hà Nam

 • C

  Hưng Yên

 • D

  Ninh Bình

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nguyễn Công Hoan xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 3 :

Nguyễn Công Hoan đã tốt nghiệp trường nào?

 • A

  Trường Đại học Sư phạm

 • B

  Trường Cao đẳng Sư Phạm

 • C

  Trường Đại học văn hóa

 • D

  Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ thuật

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Trước Cách mạng, Nguyễn Công Hoan giữ chức Chủ tịch Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 5 :

Nguyễn Công Hoan bắt đầu viết truyện năm bao nhiêu?

 • A

  1918

 • B

  1919

 • C

  1920

 • D

  1921

Câu 6 :

Tác phẩm Kép tư bền của Nguyễn Công Hoan thuộc thể loại:

 • A

  Truyện ngắn

 • B

  Truyện vừa

 • C

  Truyện dài

 • D

  Tiểu thuyết

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về sự nghiệp văn học của Nguyễn Công Hoan đúng hay sai?

“Nguyễn Công Hoan đã để lại 20 tiểu thuyết và khoảng 200 truyện ngắn”

Đúng
Sai
Câu 8 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải tiểu thuyết của Nguyễn Công Hoan?

 • A

  Lá ngọc cành vàng

 • B

  Ông chủ

 • C

  Bước đường cùng

 • D

  Đồng bạc trắng hoa xòe

Câu 9 :

Phong cách nghệ thuật của Nguyễn Công Hoan là:

 • A

  Đi sâu vào khám phá thế giới nội tâm nhân vật, quan tâm đến đời sống tinh thần của con người.

 • B

  Trong văn của ông luôn đầy chất thơ của cuộc sống và chất chứa những bài ca hi vọng, những bài học về tình yêu thương.

 • C

  Phong cách của một nhà văn hiện thực bậc thầy, một cây bút trào phúng xuất sắc, sử dụng tiếng cười để đả kích, châm biếm

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 10 :

Nguyễn Công Hoan được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm bao nhiêu?

 • A

  1996

 • B

  1997

 • C

  1998

 • D

  1999

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nguyễn Công Hoan sinh ra tại đâu?

 • A

  Nam Định

 • B

  Hà Nam

 • C

  Hưng Yên

 • D

  Ninh Bình

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Công Hoan sinh ra tại Hưng Yên.

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nguyễn Công Hoan xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Nguyễn Công Hoan xuất thân trong một gia đình quan lại Nho học thất thế.

Câu 3 :

Nguyễn Công Hoan đã tốt nghiệp trường nào?

 • A

  Trường Đại học Sư phạm

 • B

  Trường Cao đẳng Sư Phạm

 • C

  Trường Đại học văn hóa

 • D

  Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ thuật

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Công Hoan tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm.

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Trước Cách mạng, Nguyễn Công Hoan giữ chức Chủ tịch Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Sau Cách mạng, Nguyễn Công Hoan giữ chức Chủ tịch Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam.

Câu 5 :

Nguyễn Công Hoan bắt đầu viết truyện năm bao nhiêu?

 • A

  1918

 • B

  1919

 • C

  1920

 • D

  1921

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Công Hoan bắt đầu viết truyện năm 1920.

Câu 6 :

Tác phẩm Kép tư bền của Nguyễn Công Hoan thuộc thể loại:

 • A

  Truyện ngắn

 • B

  Truyện vừa

 • C

  Truyện dài

 • D

  Tiểu thuyết

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Truyện ngắn Kép tư bền – Nguyễn Công Hoan

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về sự nghiệp văn học của Nguyễn Công Hoan đúng hay sai?

“Nguyễn Công Hoan đã để lại 20 tiểu thuyết và khoảng 200 truyện ngắn”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Nguyễn Công Hoan đã để lại 20 tiểu thuyết và khoảng 200 truyện ngắn

Câu 8 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải tiểu thuyết của Nguyễn Công Hoan?

 • A

  Lá ngọc cành vàng

 • B

  Ông chủ

 • C

  Bước đường cùng

 • D

  Đồng bạc trắng hoa xòe

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tiều thuyết Đồng bạc trắng hoa xòe – Ma Văn Kháng

Câu 9 :

Phong cách nghệ thuật của Nguyễn Công Hoan là:

 • A

  Đi sâu vào khám phá thế giới nội tâm nhân vật, quan tâm đến đời sống tinh thần của con người.

 • B

  Trong văn của ông luôn đầy chất thơ của cuộc sống và chất chứa những bài ca hi vọng, những bài học về tình yêu thương.

 • C

  Phong cách của một nhà văn hiện thực bậc thầy, một cây bút trào phúng xuất sắc, sử dụng tiếng cười để đả kích, châm biếm

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

* Phong cách nghệ thuật: Phong cách của một nhà văn hiện thực bậc thầy, một cây bút trào phúng xuất sắc, sử dụng tiếng cười để đả kích, châm biếm ách thống trị tàn bạo của thực dân Pháp và bè lũ tay sai.

Câu 10 :

Nguyễn Công Hoan được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm bao nhiêu?

 • A

  1996

 • B

  1997

 • C

  1998

 • D

  1999

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Công Hoan được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật nưm 1996.

close