Trắc nghiệm bài Người cầm quyền khôi phục uy quyền - Phân tích Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Ma-đơ-len trong đoạn trích Người cầm quyền khôi phục uy quyền thực chất là ai?

 • A

  Giăng Van-giăng

 • B

  Phăng-tin

 • C

  Gia-ve

 • D

  Cô-dét

Câu 2 :

Mục đích Giăng Van-giăng xin tên cảnh sát Gia-ve hoãn việc bắt mình trong ba ngày là vì:

 • A

  Để thừa cơ bỏ trốn

 • B

  Để che giấu thân phận tù tội của mình với Phăng-tin

 • C

  Để tìm con gái cho Phăng-tin

 • D

  Để tìm cách đối phó với Gia-ve

Câu 3 :

Vì sao thị trưởng Ma-đơ-len lại tự thú mình là Giăng Van-giăng?

 • A

   Vì ông muốn cứu cô thợ nghèo Phăng-tin khỏi bị bắt oan

 • B

  Vì ông muốn nhận được sự khoan hồng

 • C

  Vì ông muốn trà trộn vào nhà ngục để giải thoát cho con gái của Phăng-tin là Cô-dét.

 • D

  Vì ông không muốn tiếp tục lẩn trốn nữa.

Câu 4 :

Qua đoạn trích “Người cầm quyền khôi phục uy quyền”, Huy-gô quan niệm như thế nào về người cầm quyền?

 • A

  Người có sức mạnh

 • B

  Người có quyền lực

 • C

  Người của công lí

 • D

  Người bảo vệ, che chở những người yếu đuối.

Câu 5 :

Chi tiết dưới đây miêu tả nhân vật nào?

Trong cái điệu hắn nói lên hai tiếng ấy có cái gì man rợ và điên cuồng. Không còn là tiếng người nói mà là tiếng thú gầm”

 • A

  Cô-dét

 • B

  Gia-ve

 • C

  Giăng Van-giăng

 • D

  Phăng-tin

Câu 6 :

Vì sao cảnh sát Gia-ve lại mất nhiều công sức truy tìm nhân vật Giăng Van-giăng?

 • A

  Vì giữa Gia-ve và Giăng Van-giăng có mối thù sâu nặng

 • B

  Vì Giăng Van-giăng giết người

 • C

  Vì Giăng Van-giăng là một tên tù khổ sai vượt ngục

 • D

  Vì Giăng Van-giăng biết được bí mật của Gia-ve

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Gia-ve trong đoạn trích hiện lên là người có tích cách như thế nào?

Lạnh lùng, tàn nhẫn

Nhẹ nhàng, nhún nhường

Cương quyết, dứt khoát

Câu 8 :

Ở Gia-ve, tác giả đã sử dụng một loạt chi tiết nhằm quy chiếu về một ẩn dụ. Ẩn dụ mà Huy-gô nhằm gợi lên từ hình ảnh Gia-ve là gì?

 • A

  Hình ảnh người anh hùng cộng đồng

 • B

  Hình ảnh đấng cứu thế

 • C

  Hình ảnh của một vị thần

 • D

  Hình ảnh của một con thú dữ

Câu 9 :

Thái độ ban đầu của Giăng Văn-giăng đối với Gia-ve trước khi Phăng-tin chết như thế nào?

 • A

  Kiên quyết, dứt khoát

 • B

  Căm giận, phẫn nộ

 • C

  Nhẹ nhàng, nhún nhường

 • D

  Ân cần

Câu 10 :

Ở Giăng Văn-giăng, ta không tìm thấy một hệ thống hình ảnh so sánh quy về ẩn dụ như Gia-ve. Tuy nhiên, qua diễn biến tình tiết dẫn tới đoạn kết, những chi tiết về Giăng Văn-giăng có thể quy chiếu về hình ảnh của ai?

 • A

  Hình ảnh người anh hùng cộng đồng

 • B

  Hình ảnh đấng cứu thế

 • C

  Hình ảnh của một vị cứu tinh

 • D

  Hình ảnh của một con thú dữ

Câu 11 :

Giăng Văn-giăng hiện lên như một vị cứu tinh với tấm lòng bao dung, được bao phủ bằng những vầng hào quang của sự yêu thương, nhân ái vô bờ bến với những kiếp người khốn khổ.

 • A

  Kiên quyết, dứt khoát, lạnh lùng

 • B

  Căm giận, phẫn nộ

 • C

  Nhẹ nhàng, nhún nhường

 • D

  Ân cần

Câu 12 :

Hành động cuối cùng của Giăng Văn-giăng đối với Phăng-tin trước khi đi theo Gia-ve là:

 • A

  Ôm Phăng-tin

 • B

  Đặt vào tay Phăng-tin một nụ hôn

 • C

  Thì thầm vào tai Phăng-tin

 • D

  Đắp chăn cho Phăng-tin

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Ma-đơ-len trong đoạn trích Người cầm quyền khôi phục uy quyền thực chất là ai?

 • A

  Giăng Van-giăng

 • B

  Phăng-tin

 • C

  Gia-ve

 • D

  Cô-dét

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Ma-đơ-len chính là Giăng Van-giăng.

Câu 2 :

Mục đích Giăng Van-giăng xin tên cảnh sát Gia-ve hoãn việc bắt mình trong ba ngày là vì:

 • A

  Để thừa cơ bỏ trốn

 • B

  Để che giấu thân phận tù tội của mình với Phăng-tin

 • C

  Để tìm con gái cho Phăng-tin

 • D

  Để tìm cách đối phó với Gia-ve

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Giăng Van-giăng xin tên cảnh sát Gia-ve hoãn việc bắt mình trong ba ngày để tìm con gái cho Phăng-tin.

Câu 3 :

Vì sao thị trưởng Ma-đơ-len lại tự thú mình là Giăng Van-giăng?

 • A

   Vì ông muốn cứu cô thợ nghèo Phăng-tin khỏi bị bắt oan

 • B

  Vì ông muốn nhận được sự khoan hồng

 • C

  Vì ông muốn trà trộn vào nhà ngục để giải thoát cho con gái của Phăng-tin là Cô-dét.

 • D

  Vì ông không muốn tiếp tục lẩn trốn nữa.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Vì muốn cứu nạn nhận khỏi bị bắt oan, Ma-đơ-len buộc phải tự thú mình là Giăng Van-giăng – tên tù khổ sai.

Câu 4 :

Qua đoạn trích “Người cầm quyền khôi phục uy quyền”, Huy-gô quan niệm như thế nào về người cầm quyền?

 • A

  Người có sức mạnh

 • B

  Người có quyền lực

 • C

  Người của công lí

 • D

  Người bảo vệ, che chở những người yếu đuối.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại phân tích văn bản

Lời giải chi tiết :

Huy-gô quan niệm như thế nào về người cầm quyền là người bảo vệ, che chở những người yếu đuối.

Câu 5 :

Chi tiết dưới đây miêu tả nhân vật nào?

Trong cái điệu hắn nói lên hai tiếng ấy có cái gì man rợ và điên cuồng. Không còn là tiếng người nói mà là tiếng thú gầm”

 • A

  Cô-dét

 • B

  Gia-ve

 • C

  Giăng Van-giăng

 • D

  Phăng-tin

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Chi tiết miêu tả nhân vật Gia-ve như một con thú dữ: “Trong cái điệu hắn nói lên hai tiếng ấy có cái gì man rợ và điên cuồng. Không còn là tiếng người nói mà là tiếng thú gầm”

Câu 6 :

Vì sao cảnh sát Gia-ve lại mất nhiều công sức truy tìm nhân vật Giăng Van-giăng?

 • A

  Vì giữa Gia-ve và Giăng Van-giăng có mối thù sâu nặng

 • B

  Vì Giăng Van-giăng giết người

 • C

  Vì Giăng Van-giăng là một tên tù khổ sai vượt ngục

 • D

  Vì Giăng Van-giăng biết được bí mật của Gia-ve

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Vì Giăng Van-giăng là một tên tù khổ sai vượt ngục nên Gia-ve muốn tìm bắt Giăng Van-giăng cho bằng được.

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Gia-ve trong đoạn trích hiện lên là người có tích cách như thế nào?

Lạnh lùng, tàn nhẫn

Nhẹ nhàng, nhún nhường

Cương quyết, dứt khoát

Đáp án

Lạnh lùng, tàn nhẫn

Lời giải chi tiết :

Gia-ve là kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, không mảy may thương tiếc với kẻ sắp chết, với người mẹ mất con, sẵn sàng cắt đứt những tia hi vọng cuối cùng, gián tiếp gây ra cái chết của Phăng-tin.

Câu 8 :

Ở Gia-ve, tác giả đã sử dụng một loạt chi tiết nhằm quy chiếu về một ẩn dụ. Ẩn dụ mà Huy-gô nhằm gợi lên từ hình ảnh Gia-ve là gì?

 • A

  Hình ảnh người anh hùng cộng đồng

 • B

  Hình ảnh đấng cứu thế

 • C

  Hình ảnh của một vị thần

 • D

  Hình ảnh của một con thú dữ

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

- Chị không thể chịu đựng được bộ mặt gớm ghiếc ấy…

- Trong cái điệu hắn nói lên hai tiếng ấy có gì man rợ và điên cuồng. Không còn là tiếng người nói mà là tiếng thú gầm.

=> Nội tâm Gia-ve là hình bóng của một con quỷ tàn nhẫn, là bản tính của loài ác thú chứ không còn là con người nữa.

Câu 9 :

Thái độ ban đầu của Giăng Văn-giăng đối với Gia-ve trước khi Phăng-tin chết như thế nào?

 • A

  Kiên quyết, dứt khoát

 • B

  Căm giận, phẫn nộ

 • C

  Nhẹ nhàng, nhún nhường

 • D

  Ân cần

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trước khi Phăng-tin chết, Giăng Văn-giăng có thái độ nhẹ nhàng, nhún nhường để tránh lộ thân phận của mình trước mặt Phăng-tin.

Câu 10 :

Ở Giăng Văn-giăng, ta không tìm thấy một hệ thống hình ảnh so sánh quy về ẩn dụ như Gia-ve. Tuy nhiên, qua diễn biến tình tiết dẫn tới đoạn kết, những chi tiết về Giăng Văn-giăng có thể quy chiếu về hình ảnh của ai?

 • A

  Hình ảnh người anh hùng cộng đồng

 • B

  Hình ảnh đấng cứu thế

 • C

  Hình ảnh của một vị cứu tinh

 • D

  Hình ảnh của một con thú dữ

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Giăng Văn-giăng hiện lên như một vị cứu tinh với tấm lòng bao dung, được bao phủ bằng những vầng hào quang của sự yêu thương, nhân ái vô bờ bến với những kiếp người khốn khổ.

Câu 11 :

Giăng Văn-giăng hiện lên như một vị cứu tinh với tấm lòng bao dung, được bao phủ bằng những vầng hào quang của sự yêu thương, nhân ái vô bờ bến với những kiếp người khốn khổ.

 • A

  Kiên quyết, dứt khoát, lạnh lùng

 • B

  Căm giận, phẫn nộ

 • C

  Nhẹ nhàng, nhún nhường

 • D

  Ân cần

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Sau cái chết của Phăng-tin, ông hoàn toàn thay đổi thái độ, trở nên cương quyết, ngôn ngữ lạnh lùng và dứt khoát, kết tội Gia-ve “Anh đã giết chết người phụ nữ này rồi đấy”.

Câu 12 :

Hành động cuối cùng của Giăng Văn-giăng đối với Phăng-tin trước khi đi theo Gia-ve là:

 • A

  Ôm Phăng-tin

 • B

  Đặt vào tay Phăng-tin một nụ hôn

 • C

  Thì thầm vào tai Phăng-tin

 • D

  Đắp chăn cho Phăng-tin

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Bàn tay Phăng-tin buông thõng ngoài giường. Giăng Văn-giăng quỳ xuống trước bàn tay ấy, nhẹ nhàng nâng lên và đặt vào đấy một nụ hôn.

close