Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Hồ Xuân Hương Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Hồ Xuân Hương sinh ra ở đâu?

 • A

  Làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

 • B

  Làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương

 • C

  Phường Bích Câu, Thăng Long

 • D

  Làng Yên Ninh, phủ Bắc Giang

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đây về Hồ Xuân Hương đúng hay sai?

“ Bà đi nhiều nơi và thân thiết với nhiều danh sĩ, có người nổi tiếng như Nguyễn Du. Cuộc đời Hồ Xuân Hương lận đận, nhiều nỗi éo le ngang trái”

Đúng
Sai
Câu 3 :

Hồ Xuân Hương từng được mệnh danh là gì?

 • A

  Bà Chúa Thơ Nôm

 • B

  Nữ sĩ thơ Nôm

 • C

  Hồng Hà nữ sĩ

 • D

  Bạch Vân cư sĩ

Câu 4 :

Tập thơ nào sau đây được xem là của Hồ Xuân Hương?

 • A

  Gái quê

 • B

  Khối tình con

 • C

  Giấc mộng con

 • D

  Lưu hương kí

Câu 5 :

Tập thơ Lưu hương kí được phát hiện năm bao nhiêu?

 • A

  1963

 • B

  1964

 • C

  1965

 • D

  1966

Câu 6 :

Nội dung nào đưới đây đúng về tác phẩm Lưu hương kí?

 • A

  Gồm 50 bài thơ bằng chữ Hán

 • B

  Gồm 50 bài thơ bằng chữ Nôm

 • C

  Gồm 24 bài chữ Hán và 26 bài chữ Nôm

 • D

  Gồm 26 bài chữ Hán và 24 bài chữ Nôm

Câu 7 :

Đối tượng thường được đề cập đến nhất trong thơ Hồ Xuân Hương là ai?

 • A

  Thầy tu hư hỏng

 • B

  Người phụ nữ không hạnh phúc

 • C

  Lũ học trò dốt

 • D

  Người nông dân

Câu 8 :

Nhận định nào dưới đây nói lên đặc điểm nổi bật nhất trong sáng tác của Hồ Xuân Hương?

 • A

  Khai thác triệt để về đề tài tình yêu đôi lứa

 • B

  Nỗi buồn đau về kiếp người bị bóc lột dưới chế độ phong kiến

 • C

  Bất mãn sâu sắc với chế độ phong kiến nên giọng thơ của bà thường khinh bạc

 • D

  Nhà thơ phụ nữ viết về phụ nữ, trào phúng mà trữ tình, đậm đà chất văn học dân gian từ đề tài, cảm hứng đến ngôn ngữ, hình tượng

Câu 9 :

Giá trị nhân văn, nhân đạo cao đẹp trong sáng tác của Hồ Xuân Hương nổi bật ở điểm nào sau đây?

 • A

  Là tiếng cười mỉa mai, châm biếm những thói hư tật xấu của bọn công tử nhà giàu

 • B

  Là khát vọng cháy bỏng của người dân về đời sống công bằng, phồn vinh

 • C

  Là tiếng nói thương cảm đối với người phụ nữ, là sự khẳng định, đề cao vẻ đẹp và khát vọng của họ

 • D

  Là bản tố cáo xã hội bất công, tàn nhẫn.

Câu 10 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối tên các bài thơ sau với tên tác giả:

A. Độc Tiểu Thanh kí

B. Qua đèo ngang

C. Khuê oán 

D. Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

E. Tự tình

1. Đặng Trần Côn

2. Vương Xương Linh

3. Bà Huyện Thanh Quan

4. Nguyễn Du

5. Hồ Xuân Hương

Câu 11 :

Nhận định nào không đúng về thơ Hồ Xuân Hương?

 • A

  Hồ Xuân Hương có tài năng viết thơ bằng chữ Nôm.

 • B

  Tài năng thơ Nôm của Hồ Xuân Hương: thơ Đường luật viết bằng tiếng Việt, cách dùng từ ngữ, hình ảnh giản dị, giàu sức biểu cảm, táo bạo mà tinh tế.

 • C

  Thơ Hồ Xuân Hương là tiếng nói tâm tình của người phụ nữ, thể hiện một bản lĩnh sống mạnh mẽ, khác thường.

 • D

  Hồ Xuân Hương chỉ viết thơ bằng chữ Nôm. Vì vậy, bà được mệnh danh là “Bà Chúa thơ Nôm”.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Hồ Xuân Hương sinh ra ở đâu?

 • A

  Làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

 • B

  Làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương

 • C

  Phường Bích Câu, Thăng Long

 • D

  Làng Yên Ninh, phủ Bắc Giang

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Quê hương: Làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đây về Hồ Xuân Hương đúng hay sai?

“ Bà đi nhiều nơi và thân thiết với nhiều danh sĩ, có người nổi tiếng như Nguyễn Du. Cuộc đời Hồ Xuân Hương lận đận, nhiều nỗi éo le ngang trái”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Bà đi nhiều nơi và thân thiết với nhiều danh sĩ, có người nổi tiếng như Nguyễn Du. Cuộc đời tình duyên của Hồ Xuân Hương lận đận, nhiều nỗi éo le ngang trái. Bà qua hai lần đò, tuy nhiên cuộc hôn nhân nào cũng không viên mãn.

Câu 3 :

Hồ Xuân Hương từng được mệnh danh là gì?

 • A

  Bà Chúa Thơ Nôm

 • B

  Nữ sĩ thơ Nôm

 • C

  Hồng Hà nữ sĩ

 • D

  Bạch Vân cư sĩ

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Hồ Xuân Hương được mệnh danh là “Bà Chúa Thơ Nôm”

Câu 4 :

Tập thơ nào sau đây được xem là của Hồ Xuân Hương?

 • A

  Gái quê

 • B

  Khối tình con

 • C

  Giấc mộng con

 • D

  Lưu hương kí

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Lưu hương kí là tập thơ của Hồ Xuân Hương bao gồm 24 bài chữ Hán và 26 bài chữ Nôm.

Câu 5 :

Tập thơ Lưu hương kí được phát hiện năm bao nhiêu?

 • A

  1963

 • B

  1964

 • C

  1965

 • D

  1966

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Lưu hương kí được phát hiện năm 1964.

Câu 6 :

Nội dung nào đưới đây đúng về tác phẩm Lưu hương kí?

 • A

  Gồm 50 bài thơ bằng chữ Hán

 • B

  Gồm 50 bài thơ bằng chữ Nôm

 • C

  Gồm 24 bài chữ Hán và 26 bài chữ Nôm

 • D

  Gồm 26 bài chữ Hán và 24 bài chữ Nôm

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Lưu hương kí gồm 24 bài chữ Hán và 26 bài chữ Nôm.

Câu 7 :

Đối tượng thường được đề cập đến nhất trong thơ Hồ Xuân Hương là ai?

 • A

  Thầy tu hư hỏng

 • B

  Người phụ nữ không hạnh phúc

 • C

  Lũ học trò dốt

 • D

  Người nông dân

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nổi bật trong sáng tác của Hồ Xuân Hương là tiếng nói thương cảm đối với người phụ nữ.

Câu 8 :

Nhận định nào dưới đây nói lên đặc điểm nổi bật nhất trong sáng tác của Hồ Xuân Hương?

 • A

  Khai thác triệt để về đề tài tình yêu đôi lứa

 • B

  Nỗi buồn đau về kiếp người bị bóc lột dưới chế độ phong kiến

 • C

  Bất mãn sâu sắc với chế độ phong kiến nên giọng thơ của bà thường khinh bạc

 • D

  Nhà thơ phụ nữ viết về phụ nữ, trào phúng mà trữ tình, đậm đà chất văn học dân gian từ đề tài, cảm hứng đến ngôn ngữ, hình tượng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Hồ Xuân Hương là hiện tượng rất độc đáo: nhà thơ phụ nữ viết về    phụ nữ, trào phúng mà trữ tình, đậm đà chất văn học dân gian từ đề tài, cảm hứng đến ngôn ngữ, hình tượng

Câu 9 :

Giá trị nhân văn, nhân đạo cao đẹp trong sáng tác của Hồ Xuân Hương nổi bật ở điểm nào sau đây?

 • A

  Là tiếng cười mỉa mai, châm biếm những thói hư tật xấu của bọn công tử nhà giàu

 • B

  Là khát vọng cháy bỏng của người dân về đời sống công bằng, phồn vinh

 • C

  Là tiếng nói thương cảm đối với người phụ nữ, là sự khẳng định, đề cao vẻ đẹp và khát vọng của họ

 • D

  Là bản tố cáo xã hội bất công, tàn nhẫn.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại tiểu dẫn (SGK – 18)

Lời giải chi tiết :

Nổi bật trong sáng tác thơ của Hồ Xuân Hương là tiếng nói thương cảm đối với người phụ nữ, là sự khẳng định, đề cao vẻ đẹp và khát vọng của họ.

Câu 10 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối tên các bài thơ sau với tên tác giả:

A. Độc Tiểu Thanh kí

B. Qua đèo ngang

C. Khuê oán 

D. Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

E. Tự tình

1. Đặng Trần Côn

2. Vương Xương Linh

3. Bà Huyện Thanh Quan

4. Nguyễn Du

5. Hồ Xuân Hương

Đáp án

A. Độc Tiểu Thanh kí

4. Nguyễn Du

B. Qua đèo ngang

3. Bà Huyện Thanh Quan

C. Khuê oán 

2. Vương Xương Linh

D. Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

1. Đặng Trần Côn

E. Tự tình

5. Hồ Xuân Hương

Phương pháp giải :

Xem lại mục lục SGK Ngữ văn

Lời giải chi tiết :

- Độc Tiểu Thanh kí – Nguyễn Du ( SGK Ngữ văn 10, tập 1)

- Qua đèo ngang – Bà Huyện Thanh Quan (SGK Ngữ văn 7, tập 1)

- Khuê oán - Vương Xương Linh ( SGK Ngữ văn 7, tập 1)

- Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ - Đặng Trần Côn (SGK Ngữ văn 10, tập 2)

- Tự tình – Hồ Xuân Hương (SGK Ngữ văn 11, tập 1)

Câu 11 :

Nhận định nào không đúng về thơ Hồ Xuân Hương?

 • A

  Hồ Xuân Hương có tài năng viết thơ bằng chữ Nôm.

 • B

  Tài năng thơ Nôm của Hồ Xuân Hương: thơ Đường luật viết bằng tiếng Việt, cách dùng từ ngữ, hình ảnh giản dị, giàu sức biểu cảm, táo bạo mà tinh tế.

 • C

  Thơ Hồ Xuân Hương là tiếng nói tâm tình của người phụ nữ, thể hiện một bản lĩnh sống mạnh mẽ, khác thường.

 • D

  Hồ Xuân Hương chỉ viết thơ bằng chữ Nôm. Vì vậy, bà được mệnh danh là “Bà Chúa thơ Nôm”.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại tiểu dẫn SGK - 18

Lời giải chi tiết :

Sáng tác của Hồ Xuân Hương gồm cả chữ Nôm và chữ Hán.

close