Trắc nghiệm bài Tràng giang - Tìm hiểu chung Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Tràng giang của tác giả nào?

 • A

  Tản Đà

 • B

  Huy Cận

 • C

  Xuân Diệu

 • D

  Hàn Mặc Tử

Câu 2 :

Tràng giang được tin trong tập thơ nào?

 • A

  Lửa thiêng

 • B

  Thơ thơ

 • C

  Gửi hương cho gió

 • D

  Riêng chung

Câu 3 :

Tràng giang được sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1938

 • B

  1939

 • C

  19340

 • D

  1941

Câu 4 :

Bài thơ Tràng giang được sáng tác theo thể thơ:

 • A

  Ngũ ngôn

 • B

  Thất ngôn

 • C

  Thất ngôn bát cú

 • D

  Lục bát

Câu 5 :

Giá trị nội dung của bài thơ Tràng giang:

 • A

  Thể hiện tâm hồn yêu đời, yêu cuộc sống đến cuồng nhiệt

 • B

  Thể hiện quan niệm mới mẻ về thời gian, về tuổi trẻ và hạnh phúc

 • C

  Cái “tôi” cô đơn trước thiên nhiên rộng lớn, trong đó thấm đượm tình người, tình đời, lòng yêu nước thầm kín mà thiết tha

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 6 :

Đáp án nào dưới đây không phải là nghệ thuật được sử dụng trong bài thơ Tràng giang?

 • A

  Ngôn từ giản dị, sống động, hóm hỉnh

 • B

  Thể thơ thất ngôn

 • C

  Thủ pháp tương phản

 • D

  Sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố cổ điển và hiện đại

Câu 7 :

Nội dung chính của khổ thơ dưới đây:

Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp

Con thuyền xuôi mái nước song song

Thuyền về nước lại sầu trăm ngả

Củi một cành khô lạc mấy dòng

(Tràng giang – Huy Cận)

 • A

  Bức tranh sông nước buồn vắng

 • B

  Cảnh cồn bến hoang vắng

 • C

  Cảnh bãi bờ quạnh quẽ

 • D

  Bức tranh không gian tầng bậc

Câu 8 :

Nội dung chính của đoạn trích dưới đây:

“Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu

Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều

Nắng xuống trời lên sâu chót vót

Sông dài trời rộng bến cô liêu”

(Tràng giang ­– Huy Cận)

 • A

  Bức tranh sông nước buồn vắng

 • B

  Cảnh cồn bến hoang vắng

 • C

  Cảnh bãi bờ quạnh quẽ

 • D

  Bức tranh không gian tầng bậc

Câu 9 :

Nội dung chính của đoạn trích dưới đây:

Bèo dạt về đâu hàng nối hàng

Mênh mông không một chuyến đò ngang

Không cầu gợi chút niềm thân mật

Lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng

(Tràng giang – Huy Cận)

 • A

  Bức tranh sông nước buồn vắng

 • B

  Cảnh cồn bến hoang vắng

 • C

  Cảnh bãi bờ quạnh quẽ

 • D

  Bức tranh không gian tầng bậc

Câu 10 :

Nội dung chính của đoạn trích dưới đây:

Lớp lớp mây cao đùn núi bạc

Chim nghiêng cánh nhỏ bóng chiều sa

Lòng quê dợn dợn vời con nước

Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà

 (Tràng giang – Huy Cận)

 • A

  Bức tranh sông nước buồn vắng

 • B

  Cảnh cồn bến hoang vắng

 • C

  Cảnh bãi bờ quạnh quẽ

 • D

  Bức tranh không gian tầng bậc

Câu 11 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về bài thơ Tràng giang đúng hay sai?

“Cảm xúc được khơi gợi chủ yếu từ cảnh sông Hồng mênh mang sóng nước”

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tràng giang của tác giả nào?

 • A

  Tản Đà

 • B

  Huy Cận

 • C

  Xuân Diệu

 • D

  Hàn Mặc Tử

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tràng giang – Huy Cận

Câu 2 :

Tràng giang được tin trong tập thơ nào?

 • A

  Lửa thiêng

 • B

  Thơ thơ

 • C

  Gửi hương cho gió

 • D

  Riêng chung

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

- Tràng giang được in trong tập Lửa thiêng

Câu 3 :

Tràng giang được sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1938

 • B

  1939

 • C

  19340

 • D

  1941

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tràng giang được sáng tác năm 1939.

Câu 4 :

Bài thơ Tràng giang được sáng tác theo thể thơ:

 • A

  Ngũ ngôn

 • B

  Thất ngôn

 • C

  Thất ngôn bát cú

 • D

  Lục bát

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Thể thơ: thất ngôn

Câu 5 :

Giá trị nội dung của bài thơ Tràng giang:

 • A

  Thể hiện tâm hồn yêu đời, yêu cuộc sống đến cuồng nhiệt

 • B

  Thể hiện quan niệm mới mẻ về thời gian, về tuổi trẻ và hạnh phúc

 • C

  Cái “tôi” cô đơn trước thiên nhiên rộng lớn, trong đó thấm đượm tình người, tình đời, lòng yêu nước thầm kín mà thiết tha

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Giá trị nội dung: Bộc lộ  cái “tôi” cô đơn trước thiên nhiên rộng lớn, trong đó thấm đượm tình người, tình đời, lòng yêu nước thầm kín mà thiết tha của tác giả.

Câu 6 :

Đáp án nào dưới đây không phải là nghệ thuật được sử dụng trong bài thơ Tràng giang?

 • A

  Ngôn từ giản dị, sống động, hóm hỉnh

 • B

  Thể thơ thất ngôn

 • C

  Thủ pháp tương phản

 • D

  Sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố cổ điển và hiện đại

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật:

- Thể thơ thất ngôn

- Thủ pháp tương phản

- Sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố cổ điển và hiện đại

Câu 7 :

Nội dung chính của khổ thơ dưới đây:

Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp

Con thuyền xuôi mái nước song song

Thuyền về nước lại sầu trăm ngả

Củi một cành khô lạc mấy dòng

(Tràng giang – Huy Cận)

 • A

  Bức tranh sông nước buồn vắng

 • B

  Cảnh cồn bến hoang vắng

 • C

  Cảnh bãi bờ quạnh quẽ

 • D

  Bức tranh không gian tầng bậc

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Bức tranh sông nước buồn vắng

Câu 8 :

Nội dung chính của đoạn trích dưới đây:

“Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu

Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều

Nắng xuống trời lên sâu chót vót

Sông dài trời rộng bến cô liêu”

(Tràng giang ­– Huy Cận)

 • A

  Bức tranh sông nước buồn vắng

 • B

  Cảnh cồn bến hoang vắng

 • C

  Cảnh bãi bờ quạnh quẽ

 • D

  Bức tranh không gian tầng bậc

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Cảnh cồn bến hoang vắng

Câu 9 :

Nội dung chính của đoạn trích dưới đây:

Bèo dạt về đâu hàng nối hàng

Mênh mông không một chuyến đò ngang

Không cầu gợi chút niềm thân mật

Lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng

(Tràng giang – Huy Cận)

 • A

  Bức tranh sông nước buồn vắng

 • B

  Cảnh cồn bến hoang vắng

 • C

  Cảnh bãi bờ quạnh quẽ

 • D

  Bức tranh không gian tầng bậc

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Cảnh bãi bờ quạnh quẽ.

Câu 10 :

Nội dung chính của đoạn trích dưới đây:

Lớp lớp mây cao đùn núi bạc

Chim nghiêng cánh nhỏ bóng chiều sa

Lòng quê dợn dợn vời con nước

Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà

 (Tràng giang – Huy Cận)

 • A

  Bức tranh sông nước buồn vắng

 • B

  Cảnh cồn bến hoang vắng

 • C

  Cảnh bãi bờ quạnh quẽ

 • D

  Bức tranh không gian tầng bậc

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Bức tranh không gian tầng bậc.

Câu 11 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về bài thơ Tràng giang đúng hay sai?

“Cảm xúc được khơi gợi chủ yếu từ cảnh sông Hồng mênh mang sóng nước”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Cảm xúc trong Tràng giang được khơi gợi chủ yếu từ cảnh sông Hồng mênh mang sóng nước

close