Trắc nghiệm bài thơ Chạy giặc - Phân tích Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

“Tan chợ vưa nghe tiếng súng Tây,”

“Súng Tây” là chỉ tiếng súng của ai?

 • A

  Thực dân Pháp

 • B

  Đế quốc Mĩ

 • C

  Thực dân Anh

 • D

  Tất cả đều sai

Câu 2 :

Thời điểm khi diễn ra cuộc tàn sát của thực dân Pháp?

 • A

  Tan học

 • B

  Tan chợ

 • C

  Tan ca

 • D

  Tất cả các đáp án trên đều sai

Câu 3 :

Trong bài thơ Chạy giăc, hình ảnh nào lần đầu tiên xuất hiện trong văn học Việt Nam?

 • A

  Bầy chim

 • B

  Dân đen

 • C

  Tan chợ

 • D

  Súng Tây

Câu 4 :

Khi giặc đến, đất nước rơi vào tình thế như thế nào?

 • A

  Trong tư thế sẵn sàng chiến đấu với kẻ thù

 • B

  Đang phòng thủ, chuẩn bị lực lượng chiến đấu

 • C

  Tình thế bất ngờ, thất thế, mất chủ động

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 5 :

Hai câu thơ nào sau đây trong hài Chạy giặc của Nguyễn Đình Chiểu thể hiện rõ nét nhất sự hoảng hốt, ngơ ngác, mất phương hướng của nhân dân khi giặc Pháp xâm lược?

 • A

  “Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây, / Một bàn cờ thế phút sa tay”

 • B

  Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy, / Mất ổ đàn chim dáo dác bay”

 • C

  “Bến Nghé của tiền tan bọt nước / Đồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây”

 • D

  Hỏi trang dẹp loạn rày đâu vắng / Nỡ để dân đen mắc nạn này?”

Câu 6 :

Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy,
 Mất ổ đàn chim dáo dác bay”

Hai câu thơ sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?

 • A

  Ẩn dụ

 • B

  Hoán dụ

 • C

  Nhân hóa

 • D

  Đảo ngữ

Câu 7 :

Địa danh nổi tiếng nào được tác giả Nguyễn Đình Chiểu nhắc đến trong bài thơ Chạy giặc?

 • A

  Bến Nghé

 • B

  Đồng Nai

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 8 :

“Hỏi trang dẹp loạn rày đâu vắng

Nỡ để dân đen mắc nạn này?"

Hai câu thơ bộc lộ tâm tư gì của tác giả Nguyễn Đình Chiểu?

 • A

  Kêu gọi dân chúng không nên sợ giặc, phải quyết tâm đứng lên đánh đuổi quân thù.

 • B

  Phê phán triều đình Huế không quan tâm đến việc bảo vệ người dân, đồng thời thể hiện nỗi chờ mong khắc khoải sự xuất hiện của trang dẹp loạn để cứu nước.

 • C

  Muốn ra tay cứu giúp dân chúng qua cơn lửa đạn.

 • D

  Sự phẫn uất và bế tắc trước hiện thực

Câu 9 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối cột A với nội dung cột B sao cho phù hợp với bài thơ Chạy giặc của Nguyễn Đình Chiểu:

Hai câu đề

Hai câu thực

Hai câu luận

Hai câu kết

Lời kêu gọi tha thiết lòng yêu nước trong mỗi người để hành động chống kẻ thù xâm lược.

Cảnh trù phú, tươi đẹp, bình yên trước kia đã bị hủy diệt đến kiệt cùng, tan hoang.

Giặc đến phá tan cuộc sống yên bình của nhân dân. Đất nước rơi vào cảnh khốn cùng.

Cảnh chạy giặc trong nỗi kinh hoàng của nhân dân

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Ý kiến sau đây đúng hay sai?

     Có ý kiến cho rằng: “Sáng tác của Nguyễn Đình Chiểu sống dậy và hướng tới chúng ta những bài ca yêu nước. Điều này được thể hiện qua bài thơ Chạy giặc”

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

“Tan chợ vưa nghe tiếng súng Tây,”

“Súng Tây” là chỉ tiếng súng của ai?

 • A

  Thực dân Pháp

 • B

  Đế quốc Mĩ

 • C

  Thực dân Anh

 • D

  Tất cả đều sai

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại chú thích

Lời giải chi tiết :

Tây : chỉ thực dân Pháp

Câu 2 :

Thời điểm khi diễn ra cuộc tàn sát của thực dân Pháp?

 • A

  Tan học

 • B

  Tan chợ

 • C

  Tan ca

 • D

  Tất cả các đáp án trên đều sai

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

- Thời điểm: tan chợ

=> Nơi đông đúc, thời khắc hướng về sự đoàn viên, sum họp, quân quần.

Câu 3 :

Trong bài thơ Chạy giăc, hình ảnh nào lần đầu tiên xuất hiện trong văn học Việt Nam?

 • A

  Bầy chim

 • B

  Dân đen

 • C

  Tan chợ

 • D

  Súng Tây

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Âm thanh “súng Tây” lần đầu xuất hiện trong văn học, gợi sự tàn bạo, hủy diệt hàng loạt.

Câu 4 :

Khi giặc đến, đất nước rơi vào tình thế như thế nào?

 • A

  Trong tư thế sẵn sàng chiến đấu với kẻ thù

 • B

  Đang phòng thủ, chuẩn bị lực lượng chiến đấu

 • C

  Tình thế bất ngờ, thất thế, mất chủ động

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

- Đất nước trong tình thế “Bàn cờ phút sa tay”

=> Tình thế bất ngờ, thất thế, mất chủ động

=> Giặc đến phá tan cuộc sống bình yên của nhân dân. Đất nước rơi vào tình trạng nguy kịch

Câu 5 :

Hai câu thơ nào sau đây trong hài Chạy giặc của Nguyễn Đình Chiểu thể hiện rõ nét nhất sự hoảng hốt, ngơ ngác, mất phương hướng của nhân dân khi giặc Pháp xâm lược?

 • A

  “Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây, / Một bàn cờ thế phút sa tay”

 • B

  Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy, / Mất ổ đàn chim dáo dác bay”

 • C

  “Bến Nghé của tiền tan bọt nước / Đồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây”

 • D

  Hỏi trang dẹp loạn rày đâu vắng / Nỡ để dân đen mắc nạn này?”

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Hai câu thơ thể hiện sự ngơ ngác, hoảng hốt, mất phương hướng của nhân dân khi giặc Pháp xâm lược:

Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy,
 Mất ổ đàn chim dáo dác bay”

Câu 6 :

Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy,
 Mất ổ đàn chim dáo dác bay”

Hai câu thơ sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?

 • A

  Ẩn dụ

 • B

  Hoán dụ

 • C

  Nhân hóa

 • D

  Đảo ngữ

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

- Nghệ thuật đảo ngữ: “bỏ nhà”, “mất ổ” được đảo lên đầu câu.

=> Tác dụng: nhấn mạnh nỗi ám ảnh bi thương về cảnh chạy giặc của dân làng.

Câu 7 :

Địa danh nổi tiếng nào được tác giả Nguyễn Đình Chiểu nhắc đến trong bài thơ Chạy giặc?

 • A

  Bến Nghé

 • B

  Đồng Nai

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Các địa danh nổi tiếng được nhắc đến:

+ Bến Nghé: Tên cũ của sông Sài Gòn; cũng là địa danh chỉ thành Gia Định, thuộc địa phận thành phố Hồ Chí Minh ngày nay.

+ Đồng Nai: địa danh chỉ phần đất miền đông Nam Bộ, cũng là tên một con sông chảy vào Nhà Bè, gần Sài Gòn.

Câu 8 :

“Hỏi trang dẹp loạn rày đâu vắng

Nỡ để dân đen mắc nạn này?"

Hai câu thơ bộc lộ tâm tư gì của tác giả Nguyễn Đình Chiểu?

 • A

  Kêu gọi dân chúng không nên sợ giặc, phải quyết tâm đứng lên đánh đuổi quân thù.

 • B

  Phê phán triều đình Huế không quan tâm đến việc bảo vệ người dân, đồng thời thể hiện nỗi chờ mong khắc khoải sự xuất hiện của trang dẹp loạn để cứu nước.

 • C

  Muốn ra tay cứu giúp dân chúng qua cơn lửa đạn.

 • D

  Sự phẫn uất và bế tắc trước hiện thực

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Hai câu thơ tái hiện bức tranh hiện thực: quê hương ngập tràn bóng giặc nhưng triều đình không có một động thái nào. Từ đó bộc lộ tâm trạng phẫn uất, thất vọng đồng thời thể hiện nỗi chờ mong khắc khoải sự xuất hiện của trang dẹp loạn để cứu nước.

Câu 9 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối cột A với nội dung cột B sao cho phù hợp với bài thơ Chạy giặc của Nguyễn Đình Chiểu:

Hai câu đề

Hai câu thực

Hai câu luận

Hai câu kết

Lời kêu gọi tha thiết lòng yêu nước trong mỗi người để hành động chống kẻ thù xâm lược.

Cảnh trù phú, tươi đẹp, bình yên trước kia đã bị hủy diệt đến kiệt cùng, tan hoang.

Giặc đến phá tan cuộc sống yên bình của nhân dân. Đất nước rơi vào cảnh khốn cùng.

Cảnh chạy giặc trong nỗi kinh hoàng của nhân dân

Đáp án

Hai câu đề

Giặc đến phá tan cuộc sống yên bình của nhân dân. Đất nước rơi vào cảnh khốn cùng.

Hai câu thực

Cảnh chạy giặc trong nỗi kinh hoàng của nhân dân

Hai câu luận

Cảnh trù phú, tươi đẹp, bình yên trước kia đã bị hủy diệt đến kiệt cùng, tan hoang.

Hai câu kết

Lời kêu gọi tha thiết lòng yêu nước trong mỗi người để hành động chống kẻ thù xâm lược.

Lời giải chi tiết :

- Hai câu đề: Giặc đến tàn phá cuộc sống yên bình của nhân dân. Đất nước rơi vào cảnh khốn cùng.

- Hai câu thực: Cảnh chạy giặc trong nỗi kinh hoàng của nhân dân.

- Hai câu luận: Cảnh trù phú, tươi đẹp, bình yên trước kia đã bị hủy diệt đến kiệt cùng, tan hoang.

- Hai câu kết: Lời kêu gọi tha thiết lòng yêu nước trong mỗi người để hành động chống kẻ thù xâm lược.

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Ý kiến sau đây đúng hay sai?

     Có ý kiến cho rằng: “Sáng tác của Nguyễn Đình Chiểu sống dậy và hướng tới chúng ta những bài ca yêu nước. Điều này được thể hiện qua bài thơ Chạy giặc”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Ý kiến đúng

- Bài thơ Chạy giặc là một bài ca yêu nước chống xâm lăng. Năm 1859, thực dân Pháp nổ súng tấn công thành Gia Định. Đất nước rơi vào thảm họa - Nguyễn Đình Chiểu viết bài thơ “Chạy giặc" bằng thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật ghi lại sự kiện bi thảm này. Đặc biệt qua hai câu kết, tác giả kêu gọi tha thiết tình yêu đất nước trong mỗi người để hành động chống lại kẻ thù xâm lược.

close