Trắc nghiệm bài Từ ấy - Tìm hiểu chung Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Từ ấy của tác giả nào?

 • A

  Tố Hữu

 • B

  Huy Cận

 • C

  Xuân Diệu

 • D

  Hàn Mặc Tử

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Từ ấy được sáng tác trong hoàn cảnh: “Ngày được đứng vào hàng ngũ những người phấn đấu vì lí tưởng cao đẹp là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời Tố Hữu. Ghi nhận kỉ niệm đáng nhớ ấy với những cảm xúc, suy tư sâu sắc, Tố Hữu viết bài thơ Từ ấy”.

Nội dung trên đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 3 :

Từ ấy được in trong tập thơ nào?

 • A

  Máu và hoa

 • B

  Ra trận

 • C

  Từ ấy

 • D

  Ta với ta

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Bài thơ Từ ấy nằm trong phần nào của tập thơ Từ ấy?

Máu lửa

Xiềng xích

Giải phóng

Câu 5 :

Bài thơ Từ ấy được sáng tác theo thể thơ:

 • A

  5 chữ

 • B

  6 chữ

 • C

  7 chữ

 • D

  Lục bát

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn thơ sau:

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ

Mặt trời chân lí chói qua tim

Hồn tôi là một vườn hoa lá

Rất đậm hương và rộn tiếng chim…

(Từ ấy – Tố Hữu)

Niềm vui sướng, say mê khi bắt gặp lí tưởng của Đảng

Nhận thức mới về lẽ sống

Sự chuyển biến sâu sắc trong tình cảm

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn thơ dưới đây?

Tôi buộc lòng tôi với mọi người

Để tình trang trải với trăm nơi

Để hồn tôi với bao hồn khổ

Gần gũi nhau thêm mạnh khối đời.

(Từ ấy – Tố Hữu)

Niềm vui sướng, say mê khi bắt gặp lí tưởng của Đảng

Nhận thức mới về lẽ sống

Sự chuyển biến sâu sắc trong tình cảm

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn thơ dưới đây:

Tôi đã là con của vạn nhà

Là em của vạn kiếp phôi pha

Là anh của vạn đầu em nhỏ

Không áo cơm, cù bất cù bơ…

(Từ ấy – Tố Hữu)

Niềm vui sướng, say mê khi bắt gặp lí tưởng của Đảng

Nhận thức mới về lẽ sống

Sự chuyển biến sâu sắc trong tình cảm

Câu 9 :

Giá trị nội dung của bài thơ Từ ấy – Tố Hữu

 • A

  Bức tranh phong cảnh, cũng là bức tranh tâm cảnh, thể hiện nỗi buồn cô đơn của tác giả trong một mối tình xa xăm, vô vọng

 • B

  Tấm lòng tha thiết yêu thiên nhiên, cuộc sống, con người

 • C

  Bộc lộ nỗi sầu của một “cái tôi” cô đơn trước thiên nhiên rộng lớn, trong đó thấm đượm tình người.

 • D

  Bài thơ là lời tâm nguyện của người thanh niên giác ngộ lí tưởng cách mạng.

Câu 10 :

Đáp án nào dưới đây không phải nghệ thuật của bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ?

 • A

  Hình ảnh biểu hiện nội tâm

 • B

  Giọng điệu say mê, sôi nổi

 • C

  Ngôn ngữ giàu nhạc điệu

 • D

  Vận dụng các biện pháp tu từ

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Từ ấy của tác giả nào?

 • A

  Tố Hữu

 • B

  Huy Cận

 • C

  Xuân Diệu

 • D

  Hàn Mặc Tử

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Từ ấy – Tố Hữu

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Từ ấy được sáng tác trong hoàn cảnh: “Ngày được đứng vào hàng ngũ những người phấn đấu vì lí tưởng cao đẹp là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời Tố Hữu. Ghi nhận kỉ niệm đáng nhớ ấy với những cảm xúc, suy tư sâu sắc, Tố Hữu viết bài thơ Từ ấy”.

Nội dung trên đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Từ ấy được sáng tác trong hoàn cảnh: “Ngày được đứng vào hàng ngũ những người phấn đấu vì lí tưởng cao đẹp là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời Tố Hữu. Ghi nhận kỉ niệm đáng nhớ ấy với những cảm xúc, suy tư sâu sắc, Tố Hữu viết bài thơ Từ ấy.

Câu 3 :

Từ ấy được in trong tập thơ nào?

 • A

  Máu và hoa

 • B

  Ra trận

 • C

  Từ ấy

 • D

  Ta với ta

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Từ ấy được in trong tập thơ cùng tên.

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Bài thơ Từ ấy nằm trong phần nào của tập thơ Từ ấy?

Máu lửa

Xiềng xích

Giải phóng

Đáp án

Máu lửa

Lời giải chi tiết :

Bài thơ nằm trong phần Máu lửa của tập Từ ấy.

Câu 5 :

Bài thơ Từ ấy được sáng tác theo thể thơ:

 • A

  5 chữ

 • B

  6 chữ

 • C

  7 chữ

 • D

  Lục bát

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Thể thơ: 7 chữ

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn thơ sau:

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ

Mặt trời chân lí chói qua tim

Hồn tôi là một vườn hoa lá

Rất đậm hương và rộn tiếng chim…

(Từ ấy – Tố Hữu)

Niềm vui sướng, say mê khi bắt gặp lí tưởng của Đảng

Nhận thức mới về lẽ sống

Sự chuyển biến sâu sắc trong tình cảm

Đáp án

Niềm vui sướng, say mê khi bắt gặp lí tưởng của Đảng

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Niềm vui sướng, say mê khi bắt gặp lí tưởng của Đảng.

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn thơ dưới đây?

Tôi buộc lòng tôi với mọi người

Để tình trang trải với trăm nơi

Để hồn tôi với bao hồn khổ

Gần gũi nhau thêm mạnh khối đời.

(Từ ấy – Tố Hữu)

Niềm vui sướng, say mê khi bắt gặp lí tưởng của Đảng

Nhận thức mới về lẽ sống

Sự chuyển biến sâu sắc trong tình cảm

Đáp án

Nhận thức mới về lẽ sống

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Nhận thức mới về lẽ sống.

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của đoạn thơ dưới đây:

Tôi đã là con của vạn nhà

Là em của vạn kiếp phôi pha

Là anh của vạn đầu em nhỏ

Không áo cơm, cù bất cù bơ…

(Từ ấy – Tố Hữu)

Niềm vui sướng, say mê khi bắt gặp lí tưởng của Đảng

Nhận thức mới về lẽ sống

Sự chuyển biến sâu sắc trong tình cảm

Đáp án

Sự chuyển biến sâu sắc trong tình cảm

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Sự chuyển biến sâu sắc trong tình cảm.

Câu 9 :

Giá trị nội dung của bài thơ Từ ấy – Tố Hữu

 • A

  Bức tranh phong cảnh, cũng là bức tranh tâm cảnh, thể hiện nỗi buồn cô đơn của tác giả trong một mối tình xa xăm, vô vọng

 • B

  Tấm lòng tha thiết yêu thiên nhiên, cuộc sống, con người

 • C

  Bộc lộ nỗi sầu của một “cái tôi” cô đơn trước thiên nhiên rộng lớn, trong đó thấm đượm tình người.

 • D

  Bài thơ là lời tâm nguyện của người thanh niên giác ngộ lí tưởng cách mạng.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Giá trị nội dung: Bài thơ Từ ấy là lời tâm nguyện của người thanh niên yêu nước giác ngộ lí tưởng cách mạng.

Câu 10 :

Đáp án nào dưới đây không phải nghệ thuật của bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ?

 • A

  Hình ảnh biểu hiện nội tâm

 • B

  Giọng điệu say mê, sôi nổi

 • C

  Ngôn ngữ giàu nhạc điệu

 • D

  Vận dụng các biện pháp tu từ

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật:

- Hình ảnh tươi sáng

- Vận dụng các biện pháp tu từ

- Ngôn ngữ giàu nhạc điệu

close