Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 5 Tiếng Anh 8 mới

Đề bài

Câu 1 :

Listen and answer the questions.

Câu 1.1

What are Long Van, Tuyet Son, Hinh Bong?

 • A.

  discovered caves in Huong Son.

 • B.

  famous pagodas in Huong Son

 • C.

  pagodas, caves and grottos in Huong Son

 • D.

  well-known places in Huong Son.

Câu 1.2

How far is it from The Ong Bay to Long Van Pagoda?

 • A.

  2 kilometers

 • B.

  12 kilometers

 • C.

  2 miles

 • D.

  20 miles

Câu 1.3

What does Huong Pagoda harmonize the charater of a Buddhist architectural complex with?

 • A.

  man-made buildings

 • B.

  the natural beauty

 • C.

  nearby villages

 • D.

  other religious styles

Câu 1.4

When is the best time to visit these places?

 • A.

  spring

 • B.

  summer

 • C.

  autumn

 • D.

  winter  

Câu 2 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen and tick T(true) or F (false)

Question 1.  Tet is a traditional festival in Viet Nam.

Đúng
Sai

Question 2. It is an occasion for people in the world.

Đúng
Sai

Question 3. People will go shopping before Tet.

Đúng
Sai
Câu 3 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen and tick T(true) or F (false)

Question 4.  Adults hope to receive lucky money.

Đúng
Sai

Question 5.  Children will wish longevity to their grandparents and parents.

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Listen and answer the questions.

Câu 1.1

What are Long Van, Tuyet Son, Hinh Bong?

 • A.

  discovered caves in Huong Son.

 • B.

  famous pagodas in Huong Son

 • C.

  pagodas, caves and grottos in Huong Son

 • D.

  well-known places in Huong Son.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Thông tin:  There are many interesting ... in Huong Son. Among them include Long Van, Tuyet Son, Hinh Bong, and so forth.

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi và đáp án:

Long Vân, Tuyết Sơn, Hinh Bông là gì?  

A.phát hiện hang động ở Hương Sơn.

B.chùa nổi tiếng ở Hương Sơn

C.chùa, hang động ở Hương Sơn

D.những địa điểm nổi tiếng ở Hương Sơn.

Thông tin: There are many interesting Pagodas, caves and grottoes in Huong Son. Among them include Long Van, Tuyet Son, Hinh Bong, and so forth.

(Có rất nhiều chùa, hang động thú vị ở Hương Sơn. Trong số đó có Long Vân, Tuyết Sơn, Hinh Bông, v.v.)

=> đó là tên của những chùa và hang động

Câu 1.2

How far is it from The Ong Bay to Long Van Pagoda?

 • A.

  2 kilometers

 • B.

  12 kilometers

 • C.

  2 miles

 • D.

  20 miles

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Thông tin: The Ong Bay (Sung Sam) Cave, ... km from Long Van Pagoda

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi và đáp án:

Từ vịnh Ong đến chùa Long Vân bao xa? (Lưu ý)
A.2 km

B.12 km

C.2 dặm

D.20 dặm

Thông tin:

The Ong Bay (Sung Sam) Cave, 2 km from Long Van Pagoda

(Hang Ong (Sung Sam), cách chùa Long Vân 2km)

Câu 1.3

What does Huong Pagoda harmonize the charater of a Buddhist architectural complex with?

 • A.

  man-made buildings

 • B.

  the natural beauty

 • C.

  nearby villages

 • D.

  other religious styles

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Thông tin: Huong Pagoda harmonizes the character of a Buddhist architectural complex with the impressive natural beauty.

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi và đáp án:

Chùa Hương hài hòa những đặc điểm của một quần thể kiến trúc Phật giáo với điều gì? (TH)
A.các tòa nhà nhân tạo

B.vẻ đẹp tự nhiên

C.các làng lân cận

D.các phong cách tôn giáo khác

Thông tin:

Huong Pagoda harmonizes the character of a Buddhist architectural complex with the impressive natural beauty.

(chùa Hương hài hòa đặc trưng của một quần thể kiến trúc Phật giáo với vẻ đẹp tự nhiên ấn tượng.)

Câu 1.4

When is the best time to visit these places?

 • A.

  spring

 • B.

  summer

 • C.

  autumn

 • D.

  winter  

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Thông tin: Coming here, tourists have the chance to live in a boisterous atmosphere of a spring festival amidst beautiful landscape.

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi và đáp án:

Khi nào là thời gian tốt nhất để ghé thăm những nơi này?

A.mùa xuân

B.mùa hè

C.mùa thu

D.mùa đông
Thông tin: Coming here, tourists have the chance to live in a boisterous atmosphere of a spring festival amidst beautiful landscape.

(khách du lịch có cơ hội sống trong bầu không khí náo nhiệt của một lễ hội mùa xuân giữa khung cảnh tuyệt đẹp.)

 There are many interesting Pagodas, caves and grottoes in Huong Son. Among them include Long Van, Tuyet Son, Hinh Bong, and so forth. The Ong Bay (Sung Sam) Cave, 2km from Long Van Pagoda, still retains traces of ancient people some tens of thousands of years ago. Unlike any other places, Huong Pagoda harmonizes the character of a Buddhist architectural complex with the impressive natural beauty. Coming here, tourists have the chance to live in a boisterous atmosphere of a spring festival amidst beautiful landscape. They seem to be free from all tiredness and sorrow and come : to pay respect to the compassionate Buddha.

Có rất nhiều chùa, hang động và thú vị ở Hương Sơn. Trong số đó có Long Vân, Tuyết Sơn, Hinh Bông, v.v. Hang Ong (Sung Sam), cách chùa Long Vân 2km, vẫn còn lưu lại dấu vết của người cổ đại vài chục ngàn năm trước. Khác với bất kỳ nơi nào khác, chùa Hương hài hòa đặc trưng của một quần thể kiến trúc Phật giáo với vẻ đẹp tự nhiên ấn tượng. Đến đây, khách du lịch có cơ hội sống trong bầu không khí náo nhiệt của một lễ hội mùa xuân giữa khung cảnh tuyệt đẹp. Họ dường như thoát khỏi mọi mệt mỏi và buồn phiền và đến để tỏ lòng kính trọng với Đức Phật từ bi.

Câu 2 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen and tick T(true) or F (false)

Question 1.  Tet is a traditional festival in Viet Nam.

Đúng
Sai

Question 2. It is an occasion for people in the world.

Đúng
Sai

Question 3. People will go shopping before Tet.

Đúng
Sai
Đáp án

Question 1.  Tet is a traditional festival in Viet Nam.

Đúng
Sai

Question 2. It is an occasion for people in the world.

Đúng
Sai

Question 3. People will go shopping before Tet.

Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Question 1.  Tet is a traditional festival in Viet Nam.

Giải thích:

Tạm dịch: Tết là một lễ hội truyền thống ở Việt Nam.

Thông tin: Tet is a national and traditional feast in Vietnam. (Tết là một ngày lễ quốc gia và truyền thống ở Việt Nam.)

Đáp án: True (đúng)

Question 2. It is an occasion for people in the world.   

Giải thích:

Tạm dịch: Đó là một dịp cho mọi người trên thế giới.

Thông tin:

It is an occasion for every Vietnamese to be reunited, to think about their past activities and hope for good luck in the year to come.

(Đây là dịp để mọi người Việt Nam được đoàn tụ, suy nghĩ về những điều trong quá khứ và hy vọng vào những điều may mắn trong năm tới.)

=> Tết dành cho người Việt

Đáp án: False (sai)
Question 3. People will go shopping before Tet.

Giải thích:

Tạm dịch: Mọi người sẽ đi mua sắm trước Tết.

Thông tin: Before Tet all houses are white washed and decorated with yellow apricot flowers and colourful lanterns

(Trước Tết, tất cả các ngôi nhà đều được sơn trắng và trang trí bằng hoa mai vàng và đèn lồng nhiều màu sắc.)

Đúng vì phải đi mua sắm mới có hoa mai và đèn lồng để trang trí

Đáp án: True (đúng)

Câu 3 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen and tick T(true) or F (false)

Question 4.  Adults hope to receive lucky money.

Đúng
Sai

Question 5.  Children will wish longevity to their grandparents and parents.

Đúng
Sai
Đáp án

Question 4.  Adults hope to receive lucky money.

Đúng
Sai

Question 5.  Children will wish longevity to their grandparents and parents.

Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Question 4.  Adults hope to receive lucky money.

Giải thích:

Tạm dịch: Người lớn hy vọng sẽ nhận được lì xì.

Thông tin: On New Year's Eve, children are smartly dressed. They are hoping to receive money put in small red envelopes

(Vào đêm giao thừa, trẻ em ăn mặc rực rỡ. Chúng đang hy vọng nhận được tiền mừng tuổi)

Ở đây, they thay thế cho children (những đứa trẻ) => câu sai và adults => children

Đáp án: False (sai)
Question 5.  Children will wish longevity to their grandparents and parents. 

Giải thích:

Tạm dịch: Trẻ em sẽ chúc thọ ông bà và cha mẹ

Thông tin: as they are wishing longevity to their grandparents and parents. (chúng cũng chúc thọ ông bà và cha mẹ của mình.)

Đáp án: True (đúng)

*Listening script

Tet is a national and traditional feast in Vietnam. It is an occasion for every Vietnamese to be reunited, to think about their past activities and hope for good luck in the year to come.

Before Tet all houses are white washed and decorated with yellow apricot flowers and colourful lanterns. Everybody is looking forward to a more favorable life. On New Year's Eve, children are smartly dressed. They are hoping to receive money put in small red envelopes as they are wishing longevity to their grandparents and parents. Wrong doing should be absolutely avoided on these days.

Tạm dịch:

 Tết là một ngày lễ quốc gia và truyền thống ở Việt Nam. Đây là dịp để mọi người Việt Nam được đoàn tụ, suy nghĩ về những điều trong quá khứ và hy vọng vào những điều may mắn trong năm tới. Trước Tết, tất cả các ngôi nhà đều được sơn trắng và trang trí bằng hoa mai vàng và đèn lồng nhiều màu sắc. Mọi người đều mong muốn một cuộc sống thuận lợi hơn. Vào đêm giao thừa, trẻ em ăn mặc rực rỡ. Chúng đang hy vọng nhận được tiền mừng tuổi và chúng cũng chúc thọ ông bà và cha mẹ của mình. Mọi việc cần cẩn thận và tránh xảy ra điều gì sai sót.

close