Trắc nghiệm Đọc hiểu Unit 2 Tiếng Anh 8 mới

Đề bài

Câu 1 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

Many people work in London prefer to live outside it, and to go into their offices, factories or schools everyday by train, car or bus, even though this means they have to get up earlier in the morning and reach home later in the evening.

One advantage of living outside London is that houses are cheaper. Even small flat in London without a garden costs quite a lot to rent. With the same money one can get a little house in the country with a garden of one’s own. Then in the country one can rest from the noise and hurry of the town. Even though one has to get up earlier and spend more time in trains or buses, one can sleep well at night, during weekends and summer evenings one can enjoy the fresh, clean air of the country. If one likes gardens, one can spend his free time digging planting, watering and doing the other things that are needed in a garden. Then, when the flowers and the vegetables come up, one has the reward of one who has shared the secrets of nature.

Câu 1.1

Where do most people who work in London prefer to live?

 • A.

  London

 • B.

  London’s suburbs

 • C.

  London’s towns

 • D.

  London’s urban areas

Câu 1.2

Why do they have to get up early in the morning?

 • A.

  Because they have to catch the early train or bus.

 • B.

  Because they want to avoid traffic-jam.

 • C.

  Because they life far from train or bus station.

 • D.

  Because it often takes them a lot of time to get to their offices, factories or schools.

Câu 1.3

What are the advantages of living outside London?

 • A.

  Houses are cheap

 • B.

  There's peace and quiet

 • C.

  Air is fresh

 • D.

  All are correct

Câu 1.4

The phrasal verb ‘come up’ means ________.

 • A.

  rise

 • B.

  happen

 • C.

  appear

 • D.

  reach

Câu 1.5

Which of the following is not true?  

 • A.

  People in the country can sleep well.

 • B.

  People in the country usually spend their free time gardening.

 • C.

  People in the country get fresh air.

 • D.

  People in the country get peace and quiet.

Câu 2 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

Living in the country is Something that People from the city often dream about. However, in reality, it has both advantages and disadvantages.

There are certainly many advantages of living in the country. First, you can enjoy peace and quietness. Moreover, People tend to be friendlier. A further advantage is that there is less traffic, so it is safer for young children.

However, there are certain disadvantages or drawbacks to life outside the city. First, because there are fewer people, you are likely to have few friends. In addition, entertainment is difficult to find, Particularly in the evening. Furthermore, there are fewer shops and services so it is quite hard to find jobs. As a result, you may have to travel a long way to work, which can be extremely expensive.

In conclusion, it can be seen that the country is more suitable for some people than others. On the whole, it is often the best place for those who are retired or who have young children. In contrast, young or single People who have a career are better provided for in the city.

Câu 2.1

According to the passage, living in the country has _________.  

 • A.

  both good and bad points

 • B.

  only bad points

 • C.

  only good points

 • D.

  no disadvantages

Câu 2.2

How many advantages does living in the country have?

 • A.

  Two

 • B.

  Four

 • C.

  Three

 • D.

  No

Câu 2.3

Living in the country is safer for young children because _______.

 • A.

  there are few shops

 • B.

  there is less traffic

 • C.

  there are fewer people

 • D.

  there are few services

Câu 2.4

Which of the following statements is NOT true according to the passage?

 • A.

  The country is only suitable for retired people.

 • B.

  It's hard to find entertainment in the country.

 • C.

  There are fewer shops and services in the country.

 • D.

  People in the country tend to be friendlier than people in the city.

Câu 2.5

Having few friends is _______.

 • A.

  one of drawbacks to life in the country

 • B.

  the only disadvantage of living in the country

 • C.

  one of certain advantages to life outside the city

 • D.

  one of certain drawbacks to life outside the city

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

Many people work in London prefer to live outside it, and to go into their offices, factories or schools everyday by train, car or bus, even though this means they have to get up earlier in the morning and reach home later in the evening.

One advantage of living outside London is that houses are cheaper. Even small flat in London without a garden costs quite a lot to rent. With the same money one can get a little house in the country with a garden of one’s own. Then in the country one can rest from the noise and hurry of the town. Even though one has to get up earlier and spend more time in trains or buses, one can sleep well at night, during weekends and summer evenings one can enjoy the fresh, clean air of the country. If one likes gardens, one can spend his free time digging planting, watering and doing the other things that are needed in a garden. Then, when the flowers and the vegetables come up, one has the reward of one who has shared the secrets of nature.

Câu 1.1

Where do most people who work in London prefer to live?

 • A.

  London

 • B.

  London’s suburbs

 • C.

  London’s towns

 • D.

  London’s urban areas

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Thông tin:  “Many people work in London prefer to live outside it.”

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi:

Hầu hết những người làm việc ở London thích sống ở đâu?
A.Luân Đôn

B.Vùng ngoại ô Luân Đôn

C.Thị trấn London

D.Khu đô thị London

Thông tin:

Many people work in London prefer to live outside it.

(Nhiều người làm việc ở London thích sống ở ngoại ô)

Câu 1.2

Why do they have to get up early in the morning?

 • A.

  Because they have to catch the early train or bus.

 • B.

  Because they want to avoid traffic-jam.

 • C.

  Because they life far from train or bus station.

 • D.

  Because it often takes them a lot of time to get to their offices, factories or schools.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Thông tin: “ Many people work in London prefer to live outside it, and to go into their offices, factories or schools everyday by train, car or bus, even though this means they have to get up earlier in the morning and reach home later in the evening.”

 

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi: Tại sao họ phải dậy sớm vào buổi sáng?

A.Bởi vì họ phải bắt chuyến tàu hoặc xe buýt sớm.

B.Vì họ muốn tránh kẹt xe.

C.Vì họ sống xa tàu hoặc trạm xe buýt.

D.Bởi vì họ thường mất rất nhiều thời gian để đến văn phòng, nhà máy hoặc trường học.

Thông tin:

 Many people work in London prefer to live outside it, and to go into their offices, factories or schools everyday by train, car or bus, even though this means they have to get up earlier in the morning and reach home later in the evening. 

(Nhiều người làm việc ở London thích sống ở ngoại ô và đến văn phòng, nhà máy hoặc trường học hàng ngày bằng tàu hỏa, ô tô hoặc xe buýt, mặc dù điều này có nghĩa là họ phải dậy sớm vào buổi sáng và về nhà muộn vào buổi tối.)

Câu 1.3

What are the advantages of living outside London?

 • A.

  Houses are cheap

 • B.

  There's peace and quiet

 • C.

  Air is fresh

 • D.

  All are correct

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Thông tin đoạn số 2.

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi:

Những lợi thế của cuộc sống ở ngoại ô London là gì?

A.Nhà giá rẻ

B.Có sự bình và yên tĩnh

C.Không khí trong lành

D.Tất cả đều đúng

Thông tín: đoạn thứ 2:
One advantage of living outside London is that houses are cheaper. (Lợi thế khi ở ngoại thành London là nhà rẻ hơn.)

Then in the country one can rest from the noise and hurry of the town. (Hơn nữa ở ngoại ô, người ta có thể nghỉ ngơi và tránh khỏi sự ồn ào và vội vã của thị trấn.)

during weekends and summer evenings one can enjoy the fresh, clean air of the country. (vào cuối tuần và buổi tối mùa hè, người ta có thể tận hưởng không khí trong lành, sạch sẽ của làng quê.)

 

Câu 1.4

The phrasal verb ‘come up’ means ________.

 • A.

  rise

 • B.

  happen

 • C.

  appear

 • D.

  reach

Đáp án : A

Phương pháp giải :

- chủ ngữ của câu là flowers and vegetables nên cần phải tìm một động từ có thể đi được với chủ ngữ trên để hợp lý về nghĩa.

Lời giải chi tiết :

happen (xảy ra)

Rise: mọc = come up

Appear: xuất hiện

Reach: đạt tới

 

Câu 1.5

Which of the following is not true?  

 • A.

  People in the country can sleep well.

 • B.

  People in the country usually spend their free time gardening.

 • C.

  People in the country get fresh air.

 • D.

  People in the country get peace and quiet.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Thông  tin: “If one likes gardens, one can spend his free time digging planting, watering and doing the other things that are needed in a garden.”

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi: Điều nào sau đây không đúng?

A.Người dân quê có thể ngủ ngon.

B.Người dân quê thường dành thời gian rảnh rỗi để làm vườn.

C.Người dân quê có được không khí trong lành.

D.Người dân quê có được thanh bình và yên tĩnh.
Thông  tin:

If one likes gardens, one can spend his free time digging planting, watering and doing the other things that are needed in a garden.

(Nếu một người thích những khu vườn, người ta có thể dành thời gian rảnh của mình để đào trồng, tưới nước và làm những việc khác cần thiết trong một khu vườn.)

=> Không phải người dân quê nào cũng dành thời gian để làm vườn

Nhiều người làm việc ở London thích sống ở ngoại ô và đến văn phòng, nhà máy hoặc trường học hàng ngày bằng tàu hỏa, ô tô hoặc xe buýt, mặc dù điều này có nghĩa là họ phải dậy sớm vào buổi sáng và về nhà muộn vào buổi tối. Lợi thế khi ở ngoại thành London là nhà rẻ hơn. Ngay cả căn hộ nhỏ ở London mà không có một khu vườn cũng tốn khá nhiều tiền để thuê. Với cùng một số tiền, người ta có thể có được một ngôi nhà nhỏ ở vùng quê với một khu vườn của riêng mình. Hơn nữa ở ngoại ô, người ta có thể nghỉ ngơi và tránh khỏi sự ồn ào và vội vã của thị trấn. Mặc dù người ta phải dậy sớm hơn và dành nhiều thời gian hơn trên tàu hỏa hoặc xe buýt, nhưng người ta có thể ngủ ngon vào ban đêm, vào cuối tuần và buổi tối mùa hè, người ta có thể tận hưởng không khí trong lành, sạch sẽ của làng quê. Nếu một người thích những khu vườn, người ta có thể dành thời gian rảnh của mình để đào trồng, tưới nước và làm những việc khác cần thiết trong một khu vườn. Sau đó, khi hoa và rau mọc lên, người ta có phần thưởng của một người đã chia sẻ những bí mật của thiên nhiên.
Câu 2 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

Living in the country is Something that People from the city often dream about. However, in reality, it has both advantages and disadvantages.

There are certainly many advantages of living in the country. First, you can enjoy peace and quietness. Moreover, People tend to be friendlier. A further advantage is that there is less traffic, so it is safer for young children.

However, there are certain disadvantages or drawbacks to life outside the city. First, because there are fewer people, you are likely to have few friends. In addition, entertainment is difficult to find, Particularly in the evening. Furthermore, there are fewer shops and services so it is quite hard to find jobs. As a result, you may have to travel a long way to work, which can be extremely expensive.

In conclusion, it can be seen that the country is more suitable for some people than others. On the whole, it is often the best place for those who are retired or who have young children. In contrast, young or single People who have a career are better provided for in the city.

Câu 2.1

According to the passage, living in the country has _________.  

 • A.

  both good and bad points

 • B.

  only bad points

 • C.

  only good points

 • D.

  no disadvantages

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Thông tin: “However, in reality, it has both advantages and disadvantages.”

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi:

Theo đoạn văn, sống ở quê có

A.cả điểm tốt và điểm xấu

B.chỉ có điểm xấu

C.chỉ điểm tốt

D.không có nhược điểm

Thông tin: “However, in reality, it has both advantages and disadvantages.”

(Tuy nhiên, trong thực tế, nó có cả ưu điểm và nhược điểm.)

Câu 2.2

How many advantages does living in the country have?

 • A.

  Two

 • B.

  Four

 • C.

  Three

 • D.

  No

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Chú ý đến những đoạn văn và những ý kiến được đưa ra để chứng minh cho ý chính.

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi: Cuộc sống ở làng quê có bao nhiêu lợi thế?

Thông tin:

First, you can enjoy peace and quietness.

Moreover, People tend to be friendlier.

A further advantage is that there is less traffic, so it is safer for young children.

(Đầu tiên, bạn có thể tận hưởng sự yên bình và yên tĩnh.

Hơn nữa, mọi người có xu hướng thân thiện hơn.

Một lợi thế nữa là hệ thông giao thông chưa phát triển, nên sẽ an toàn hơn cho trẻ nhỏ.)

Câu 2.3

Living in the country is safer for young children because _______.

 • A.

  there are few shops

 • B.

  there is less traffic

 • C.

  there are fewer people

 • D.

  there are few services

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Thông tin: A further advantage is that there is less traffic, so it is safer for young children.

Lời giải chi tiết :

Sống ở làng quê an toàn hơn cho trẻ nhỏ vì _______.

A.có vài cửa hàng

B.có ít giao thông

C.có ít người hơn

D.có ít dịch vụ

Thông tin: A further advantage is that there is less traffic, so it is safer for young children.

(Một lợi thế nữa là hệ thông giao thông chưa phát triển, nên sẽ an toàn hơn cho trẻ nhỏ.)

Câu 2.4

Which of the following statements is NOT true according to the passage?

 • A.

  The country is only suitable for retired people.

 • B.

  It's hard to find entertainment in the country.

 • C.

  There are fewer shops and services in the country.

 • D.

  People in the country tend to be friendlier than people in the city.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Thông tin:  “On the whole, it is often the best place for those who are retired or who have young children.”

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch đáp án:

Phát biểu nào sau đây KHÔNG đúng theo đoạn văn?

A.Làng quê chỉ thích hợp cho người nghỉ hưu.

B.Thật khó để tìm thấy chỗ giải trí ở quê.

C.Có ít cửa hàng và dịch vụ ở quê.

D.Người dân quê có xu hướng thân thiện hơn người trong thành phố.

Thông tin:

On the whole, it is often the best place for those who are retired or who have young children.

(Nhìn chung, nó thường là nơi tốt nhất cho những người đã nghỉ hưu hoặc có con nhỏ.)

=>  Đáp án A sai

Câu 2.5

Having few friends is _______.

 • A.

  one of drawbacks to life in the country

 • B.

  the only disadvantage of living in the country

 • C.

  one of certain advantages to life outside the city

 • D.

  one of certain drawbacks to life outside the city

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Thông tin ở đoạn số 3

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi:

Có ít bạn bè là ___.

A.một trong những hạn chế của cuộc sống ở làng quê

B.bất lợi duy nhất của cuộc sống ở làng quê

C.một trong những lợi thế nhất định đối với cuộc sống ở ngoại thành

D.một trong những hạn chế nhất định đối với cuộc sống ở ngoại thành

Thông tin:

However, there are certain disadvantages or drawbacks to life outside the city. First, because there are fewer people, you are likely to have few friends. In addition, entertainment is difficult to find, Particularly in the evening. Furthermore, there are fewer shops and services so it is quite hard to find jobs. As a result, you may have to travel a long way to work, which can be extremely expensive.

(Tuy nhiên, cuộc sống bên ngoài thành phố cũng có những bất lợi hoặc hạn chế nhất định. Đầu tiên, vì có ít người hơn nên bạn có khả năng có ít bạn bè. Ngoài ra, cũng rất khó tìm các tụ điểm giải trí, đặc biệt vào buổi tối. Hơn nữa, cơ hội việc làm cũng không cao vì ở đây có ít các cửa hàng và các chuỗi dịch vụ . Kết quả là, bạn có thể phải đi làm ở rất xa nhà, điều này có thể cực kỳ tốn kém.)

=> Có ít bạn bè chỉ là một trong những bất lợi ở làng quê. (đáp án A)

Sống ở quê là điều mà mọi người ở thành phố thường mơ ước. Tuy nhiên, trong thực tế, nó có cả ưu điểm và nhược điểm.

Chắc chắn rằng cuộc sống nơi làng quê sẽ cho bạn rất nhiều lợi thế. Đầu tiên, bạn có thể tận hưởng sự yên bình và yên tĩnh. Hơn nữa, mọi người có xu hướng thân thiện hơn. Một lợi thế nữa là hệ thông giao thông chưa phát triển, nên sẽ an toàn hơn cho trẻ nhỏ.

Tuy nhiên, cuộc sống bên ngoài thành phố cũng có những bất lợi hoặc hạn chế nhất định. Đầu tiên, vì có ít người hơn nên bạn có khả năng có ít bạn bè. Ngoài ra, cũng rất khó tìm các tụ điểm giải trí, đặc biệt vào buổi tối. Hơn nữa, cơ hội việc làm cũng không cao vì ở đây có ít các cửa hàng và các chuỗi dịch vụ . Kết quả là, bạn có thể phải đi làm ở rất xa nhà, điều này có thể cực kỳ tốn kém.

Tóm lại, có thể thấy rằng cuộc sống ở làng quê chỉ phù hợp với một số người. Nhìn chung, nó thường là nơi tốt nhất cho những người đã nghỉ hưu hoặc có con nhỏ. Ngược lại, những người trẻ tuổi hoặc độc thân có sự nghiệp được cung cấp tốt hơn trong thành phố.

close