Trắc nghiệm Đọc hiểu Unit 4 Tiếng Anh 8 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

Tet, or Vietnamese New Year, is the most important celebration in Vietnamese culture. Tet celebrates the arrival of spring based on the Chinese calendar, which usually has the date falling in January or February. Tet is generally celebrated on the same day as Chinese New Year. It takes place from the first day of the first month of the Vietnamese calendar (around late January or early February) until at least the third day. Many Vietnamese prepare for Tet by cooking special holiday food and cleaning the house. These foods include chung cake, day cake, dried young bamboo soup, and sticky rice. Many customs are practiced during Tet, such as visiting a person’s house on the first day of the new year, ancestor worship, wishing New Year’s greetings, giving lucky  money to children and elderly people, and opening a shop. Tet is also an occasion for pilgrims and family reunions. They start forgetting about the troubles of the past year and hope for a better upcoming year.    

Câu 1.1

What is the most important Vietnamese celebration?

 • A

  Vietnamese New Year

 • B

  Family reunions

 • C

  New Year’s greeting

 • D

  Ancestor worship

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Thông tin:  Tet, or Vietnamese New Year, is the most important celebration in Vietnamese culture.

Lời giải chi tiết :

Lễ kỷ niệm quan trọng nhất của người Việt là gì?

A.Tết Nguyên đán 

B.Đoàn tụ gia đình 

C.Chào mừng năm mới 

D.Lễ cúng tổ tiên

Thông tin:

Tet, or Vietnamese New Year, is the most important celebration in Vietnamese culture.

(Tết, hay Tết Nguyên đán , là dịp lễ kỷ niệm quan trọng nhất trong nền văn hóa Việt Nam.)

Câu 1.2

How long does Tet last?

 • A

  From the first day of the Vietnamese calendar until at least the third day.

 • B

  From the last day of January to the first day of February.

 • C

  From the first day of solar calendar to the third day.

 • D

  From January to February.   

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Thông tin: It takes place from the first day of the first month of the Vietnamese calendar (around late January or early February) until at least the third day.

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi:

Tết kéo dài bao lâu?

A.Từ ngày đầu tiên của âm lịch cho đến ít nhất là ngày thứ ba. 

B.Từ ngày cuối cùng của tháng một đến ngày đầu tiên của tháng hai. 

C.Từ ngày đầu tiên đến ngày thứ ba của dương lịch. 

D.Từ tháng 1 đến tháng 2.

Thông tin:

It takes place from the first day of the first month of the Vietnamese calendar (around late January or early February) until at least the third day.

(Nó diễn ra từ ngày đầu tiên của tháng một theo Âm lịch (khoảng cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2 dương lịch)và kéo dài trong ít nhất là 3 ngày.)

Câu 1.3

How do Vietnamese people prepare for Tet?

 • A

  Opening a shop.

 • B

  Giving lucky money to children.

 • C

  Cooking special holiday food and cleaning the house.

 • D

  Worshiping ancestors.   

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Thông tin: “Many Vietnamese prepare for Tet by cooking special holiday food and cleaning the house.”

Lời giải chi tiết :

Người Việt chuẩn bị Tết như thế nào?

A.Khai trương cửa hàng.

B.Mừng tuổi cho trẻ em. 

C.Nấu những món ăn đặc biệt và dọn dẹp nhà cửa. 

D.Thờ cúng tổ tiên.

Thông tin:

Many Vietnamese prepare for Tet by cooking special holiday food and cleaning the house.

(Nhiều người Việt chuẩn bị cho Tết bằng cách nấu các món ăn đặc biệt và dọn dẹp nhà cửa.)

Câu 1.4

What customs are not practiced during Tet?

 • A

  Visiting a person’s house.

 • B

  Cleaning the house.

 • C

  Cooking special food.

 • D

  Thinking about the troubles.  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Thông tin: Many customs are practiced during Tet, such as visiting a person’s house on the first day of the new year, ancestor worship, wishing New Year’s greetings, giving lucky  money to children and elderly people, and opening a shop.

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi: 

Những phong tục nào được thực hành trong dịp Tết?

A.Thăm nhà người khác. 

B.Dọn dẹp nhà cửa. 

C.Nấu thức ăn đặc biệt. 

D.Suy nghĩ về những rắc rối. 

Thông tin: Many Vietnamese prepare for Tet by cooking special holiday food and cleaning the house. These foods include chung cake, day cake, dried young bamboo soup, and sticky rice. Many customs are practiced during Tet, such as visiting a person’s house on the first day of the new year, ancestor worship, wishing New Year’s greetings, giving lucky  money to children and elderly people, and opening a shop.

(Nhiều người Việt chuẩn bị cho Tết bằng cách nấu những món ăn đặc biệt và dọn dẹp  nahf cửa....Nhiều phong tục được tiến hành trong dịp Tết, như đến thăm nhà của người khác vào ngày đầu năm mới, thờ cúng tổ tiên, chúc mừng năm mới, mừng tuổi trẻ em và người già, cũng như khai cửa hàng.)

=> Đáp án đúng : D

Câu 1.5

Which of the following statements is not true?

 • A

  Tet celebrates the arrival of spring based on the Chinese calendar.

 • B

  Tet takes place from the first day of the Vietnamese calendar until at least the third day.

 • C

  Special foods on Tet include chung cake, day cake, dried young bamboo soup, and sticky rice.

 • D

  On Tet, people seldom hope for a better upcoming year.  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Thông tin: “They start forgetting about the troubles of the past year and hope for a better upcoming year.” 

Lời giải chi tiết :

Khẳng định nào sau đây là không đúng?

A.Tết chào mừng mùa xuân đến dựa trên âm lịch.

B.Tết diễn ra từ ngày đầu tiên theo âm lịch cho đến ít nhất là ngày thứ ba.

C.Các món ăn đặc biệt trong ngày tết bao gồm bánh chưng, bánh ban ngày, súp tre khô và xôi. 

D.Vào Tết, mọi người hiếm khi hy vọng cho một năm sắp tới tốt hơn.

Thông tin:

They start forgetting about the troubles of the past year and hope for a better upcoming year. 

(Họ quên đi những chuyện không may đã xảy ra trong năm qua và hy vọng một năm mới tốt đẹp hơn.)

=> đáp án D sai vì mọi người luôn luôn (chứ không phải hiếm khi) hy vọng cho một năm sắp tới tốt hơn.

Tết, hay Tết Âm lịch, là dịp lễ kỷ niệm quan trọng nhất trong nền văn hóa Việt Nam. Tết kỷ niệm sự xuất hiện của mùa xuân dựa trên lịch Trung Quốc, thường rơi vào tháng một hoặc tháng hai. Tết thường được tổ chức cùng ngày với Tết Nguyên đán. Nó diễn ra từ ngày đầu tiên của tháng đầu tiên theo Âm lịch (khoảng cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2 dương lịch)và kéo dài trong ít nhất là 3 ngày. Nhiều người Việt chuẩn bị cho Tết bằng cách nấu các món ăn đặc biệt và dọn dẹp nhà cửa. Những thực phẩm này bao gồm bánh chưng, bánh dày, canh măng và xôi. Nhiều phong tục được tiến hành trong dịp Tết, như đến thăm nhà của người khác vào ngày đầu năm mới, thờ cúng tổ tiên, chúc mừng năm mới, mừng tuổi trẻ em và người già, cũng như khai cửa hàng. Tết cũng là dịp để người xa quê về đoàn tụ gia đình. Họ quên đi những chuyện không may đã xảy ra trong năm qua và hy vọng một năm mới tốt đẹp hơn.

Câu hỏi 2 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

 According to Slate, , the Spanish village of Castrillo de Murcia hosts a yearly festival in which parents baptize their new-borns by having men dress up like the devil and jump over them. Known as El Colacho, the festival reportedly takes place 60 days after Easter each year, during the village’s Corpus Christi feast. “During the holiday, parents with children born during the previous year bring the little tykes out and place them in neat rows of pillows spaced out down a public street.” the report says. Then, while the excited parents look on, men dressed in bright yellow costumes and grotesque masks begin filing through the crowd, whipping bystanders with switches and generally terrorizing everyone.” Sounds freaky, right? Slate says the devils proceed to jump over the rows of babies "like Olympic hurdlers” in order to absolve them of "man’s original transgression.” Once that freaky part is over, the babies get rose petals; sprinkled onto them and are released to their parents. The tradition dates back to the 17th century, says the article, adding that no injuries have ever been reported. Spain saves all of their completely avoidable annual injuries for the Running of the Bulls, obviously.

(Source: http://www.grunge.com)

* Một số từ vựng:

- host (v): đăng cai tổ chức

- baptize: (v) rửa tội

- tykes: (n): đứa trẻ

- freaky: (adj): kì cục

- terrorizing (v): khủng bố

- absolve (v): xóa tội

Câu 2.1

What is El Colacho?   

 • A

  A new born baby

 • B

  A festival

 • C

  A village

 • D

  A parent  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Thông tin: “Known as El Colacho, the festival reportedly takes place 60 days after Easter each year.”

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi:

El Colacho là gì?

A.Một em bé mới chào đời

B.Một lễ hội 

C.Một ngôi làng 

D.Một phụ huynh

Thông tin:

Known as El Colacho, the festival reportedly takes place 60 days after Easter each year

(Được biết đến với cái tên El Colacho, lễ hội được diễn ra trong vòng 60 ngày sau lễ Phục sinh mỗi năm)

=> El Colacho là tên của một lễ hội 

Câu 2.2

How do parents baptize their new-borns?    

 • A

  Dress them up

 • B

  Let them dance

 • C

  Jump over them

 • D

  Let another man jump over them  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Thông tin: “parents baptize their new-borns by having men dress up like the devil and jump over them.”

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi: 

Làm thế nào để cha mẹ rửa tội cho con mới sinh của họ?

A.Mặc quần áo cho chúng 

B.Hãy để chúng nhảy 

C.Nhảy qua chúng 

D.Để một người đàn ông khác nhảy qua chúng

Thông tin:

parents baptize their new-borns by having men dress up like the devil and jump over them.

(cha mẹ rửa tội cho những đứa con mới sinh của họ bằng cách cho những người đàn ông ăn mặc như quỷ và nhảy qua chúng.)

Câu 2.3

When is the festival held?   

 • A

  New Year's Day

 • B

  Before Easter

 • C

  During Easter

 • D

  About 2 months after Easter 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Thông tin: “the festival reportedly takes place 60 days after Easter each year”

Lời giải chi tiết :

the festival reportedly takes place 60 days after Easter each year

(lễ hội được diễn ra trong vòng 60 ngày sau lễ Phục sinh mỗi năm)

=> 60 ngày = khoảng 2 tháng sau

Câu 2.4

What does the word “bystanders” probably mean?  

 • A

  onlookers

 • B

  watchers

 • C

  examiners

 • D

  inspectors

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

- whip (v): đánh ai đó

onlookers:  người xem 

watchers : người theo dõi 

examiners: giám khảo 

inspectors: thanh tra

Lời giải chi tiết :

Từ " bystanders " có nghĩa là gì?

A.người xem 

B.người theo dõi 

C.giám khảo 

D.thanh tra

Trong bài: Then, while the excited parents look on, men dressed in bright yellow costumes and grotesque masks begin filing through the crowd, whipping bystanders with switches and generally terrorizing everyone.”

Tạm dịch: Sau đó, trong khi các bậc cha mẹ hào hứng nhìn vào, những người đàn ông mặc trang phục màu vàng sáng và mặt nạ kỳ cục bắt đầu lách qua đám đông, đánh bật người ngoài cuộc và nói chung là khủng bố mọi người.

Bystander = onlooker (người xem)

Câu 2.5

What can be the best title for the passage?

 • A

  Good baptism festival

 • B

  How to keep new-borns healthy

 • C

  El Colacho - A weird custom

 • D

  Way to become Olympic hurdlers   

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Tiêu đề hay nhất cho đoạn văn là?

A.Lễ hội rửa tội tốt 

B.Làm thế nào để giữ cho những người mới sinh khỏe mạnh 

C.El Colacho - Một phong tục kỳ lạ 

D.Cách trở thành người vượt rào Olympic

Lời giải chi tiết :

Tiêu đề hay nhất cho đoạn văn là?

A.Lễ hội rửa tội tốt 

B.Làm thế nào để giữ cho những người mới sinh khỏe mạnh 

C.El Colacho - Một phong tục kỳ lạ 

D.Cách trở thành người vượt rào Olympic

Nội dung của bài là để giới thiệu lễ hội El Colacho => B là tiêu đề hợp lí nhất

Theo Slate, ngôi làng Castrillo de Murcia của Tây Ban Nha hàng năm thường tổ chức một lễ hội, trong đó cha mẹ rửa tội cho những đứa con mới sinh của họ bằng cách cho những người đàn ông ăn mặc như quỷ và nhảy qua chúng. Được biết đến với cái tên El Colacho, lễ hội được diễn ra trong vòng 60 ngày sau lễ Phục sinh mỗi năm, trong bữa tiệc làng Corpus Christi. Trong kỳ nghỉ lễ, các bậc cha mẹ có con được sinh ra trong năm trước đã mang những đứa trẻ nhỏ ra và đặt chúng thành những hàng gối gọn gàng nằm cách nhau trên một con phố công cộng. Sau đó, trong khi các bậc cha mẹ hào hứng nhìn vào, những người đàn ông mặc trang phục màu vàng sáng và mặt nạ kỳ cục bắt đầu lách qua đám đông, đánh bật người ngoài cuộc và nói chung là khủng bố mọi người. Slate nói rằng lũ quỷ tiến hành nhảy qua các hàng em bé "như những người vượt rào Olympic để giải thoát chúng khỏi" sự những lỗi làm ban đầu của con người. Một khi phần quái dị đó kết thúc, các em bé sẽ được rắc lên những cánh hoa hồng và được trao lại cho cha mẹ chúng. Truyền thống này bắt nguồn từ thế kỷ 17, bài báo cho biết thêm rằng không có thương tích nào được ghi nhận. Tây Ban Nha rõ ràng đã giải quyết tốt cho tất cả các chấn thương có thể tránh được trong lễ hội thường niên này.

close