Trắc nghiệm Vài nét về tá́c giả Võ Thu Hương Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Đâu là năm sinh của Võ Thu Hương?

 • A

  1982

 • B

  1983

 • C

  1984

 • D

   1985

Câu 2 :

Võ Thu Hương quê ở đâu?

 • A

  Hà Tĩnh

 • B

  Thanh Hóa

 • C

  Nghệ An

 • D

  Quảng Nam

Câu 3 :

Võ Thu Hương từng theo học trường nào?

 • A

  Đại học KHXH&NV TP.HCM

 • B

  Đại học KHXH&NV Hà Nội

 • C

  Đại học Sư phạm Hà Nội

 • D

  Đại học Sư phạm TP.HCM

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Võ Thu Hương tốt nghiệp Khoa Ngữ văn - Báo chí, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nhà văn Võ Thu Hương là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn TP.HCM, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 6 :

Nhà văn Võ Thu Hương thường viết về đề tài gì?

 • A

  Người nông dân

 • B

  Những người nghèo khổ

 • C

  Thiếu nhi

 • D

  Thiên nhiên

Câu 7 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải của nhà văn Võ Thu Hương?

 • A

  Cảm ơn một khúc bình yên

 • B

  Qua một khúc sông

 • C

  Bạn đã bao giờ hôn bố mẹ chưa?

 • D

  Con là...

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nhận định sau về Võ Thu Hương đúng hay sai?

Võ Thu Hương là một nhà thơ mới mẻ và có nhiều cống hiến của nền văn học hiện đại Việt Nam.

Đúng
Sai
Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tác phẩm Miền nhớ của nhà văn Võ Thu Hương thuộc thể loại tiểu thuyết, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 10 :

Tác phẩm Nụ cười Chim Sắt của Võ Thu Hương thuộc thể loại gì?

 • A

  Thơ tự do

 • B

  Truyện kí

 • C

  Tùy bút

 • D

  Tiểu thuyết

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đâu là năm sinh của Võ Thu Hương?

 • A

  1982

 • B

  1983

 • C

  1984

 • D

   1985

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Võ Thu Hương sinh năm 1983

Câu 2 :

Võ Thu Hương quê ở đâu?

 • A

  Hà Tĩnh

 • B

  Thanh Hóa

 • C

  Nghệ An

 • D

  Quảng Nam

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Quê hương: Nghệ An

Câu 3 :

Võ Thu Hương từng theo học trường nào?

 • A

  Đại học KHXH&NV TP.HCM

 • B

  Đại học KHXH&NV Hà Nội

 • C

  Đại học Sư phạm Hà Nội

 • D

  Đại học Sư phạm TP.HCM

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Võ Thu Hương từng theo học trường Đại học KHXH&NV TP.HCM.

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Võ Thu Hương tốt nghiệp Khoa Ngữ văn - Báo chí, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng.

- Võ Thu Hương tốt nghiệp Khoa Ngữ văn - Báo chí trường Đại học KHXH&NV TP.HCM.

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nhà văn Võ Thu Hương là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn TP.HCM, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng.

- Nhà văn Võ Thu Hương là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn TP.HCM.

Câu 6 :

Nhà văn Võ Thu Hương thường viết về đề tài gì?

 • A

  Người nông dân

 • B

  Những người nghèo khổ

 • C

  Thiếu nhi

 • D

  Thiên nhiên

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

- Nhà văn Võ Thu Hương thường viết về đề tài thiếu nhi.

Câu 7 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải của nhà văn Võ Thu Hương?

 • A

  Cảm ơn một khúc bình yên

 • B

  Qua một khúc sông

 • C

  Bạn đã bao giờ hôn bố mẹ chưa?

 • D

  Con là...

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Con là… là bài thơ của nhà thơ Y Phương.

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nhận định sau về Võ Thu Hương đúng hay sai?

Võ Thu Hương là một nhà thơ mới mẻ và có nhiều cống hiến của nền văn học hiện đại Việt Nam.

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Võ Thu Hương là một nhà văn, không phải nhà thơ.

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tác phẩm Miền nhớ của nhà văn Võ Thu Hương thuộc thể loại tiểu thuyết, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Tác phẩm trên là tạp văn của Võ Thu Hương.

Câu 10 :

Tác phẩm Nụ cười Chim Sắt của Võ Thu Hương thuộc thể loại gì?

 • A

  Thơ tự do

 • B

  Truyện kí

 • C

  Tùy bút

 • D

  Tiểu thuyết

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm thuộc thể loại truyện kí.

close