Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Duy Khán Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Địa danh nào là quê hương của Duy Khán?

 • A

  Hà Nội

 • B

  Hải Phòng

 • C

  Bắc Ninh

 • D

  Hải Dương

Câu 2 :

Đâu là năm sinh, năm mất cuả Duy Khán?

 • A

  1934 - 1993

 • B

  1890 - 1969

 • C

  1889 - 1950

 • D

  1900 - 2000

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Ngoài vai trò nhà văn, ông còn là một phóng viên, nhà thơ, nhà văn Việt Nam. Ông là một đại tá của Quân đội Việt Nam, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 4 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng
Đâu là những giải thưởng mà ông đã nhận được?

Giải thưởng Nhà nước

Giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam

Giải Nô-ben về văn học nghệ thuật

Giải thưởng Hồ Chí Minh

Giải thưởng Văn học nghệ thuật

Câu 5 :

Duy Khán từng công tác ở quần đảo nào của Việt Nam?

 • A

  Phú Quốc

 • B

  Hoàng Sa

 • C

  Trường Sa

 • D

  Côn Đảo

Câu 6 :

Đâu không phải là tác phẩm của Duy Khán?

 • A

  Trận Mới

 • B

  Một tiếng Xa Ma Khi

 • C

  Tuổi thơ im lặng

 • D

  Thời thơ ấu

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Địa danh nào là quê hương của Duy Khán?

 • A

  Hà Nội

 • B

  Hải Phòng

 • C

  Bắc Ninh

 • D

  Hải Dương

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tác giả quê ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Câu 2 :

Đâu là năm sinh, năm mất cuả Duy Khán?

 • A

  1934 - 1993

 • B

  1890 - 1969

 • C

  1889 - 1950

 • D

  1900 - 2000

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Duy Khán (1934 - 1993), quê ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Ngoài vai trò nhà văn, ông còn là một phóng viên, nhà thơ, nhà văn Việt Nam. Ông là một đại tá của Quân đội Việt Nam, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Duy Khán tên đầy đủ là Nguyễn Duy Khán, là một phóng viên, nhà thơ, nhà văn Việt Nam. Ông là một đại tá của Quân đội Việt Nam.

Câu 4 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng
Đâu là những giải thưởng mà ông đã nhận được?

Giải thưởng Nhà nước

Giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam

Giải Nô-ben về văn học nghệ thuật

Giải thưởng Hồ Chí Minh

Giải thưởng Văn học nghệ thuật

Đáp án

Giải thưởng Nhà nước

Giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam

Lời giải chi tiết :

- Năm 2012, nhận giải thưởng Nhà nước.
- Năm 1987, nhận giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam với tác phẩm Tuổi thơ im lặng.

Câu 5 :

Duy Khán từng công tác ở quần đảo nào của Việt Nam?

 • A

  Phú Quốc

 • B

  Hoàng Sa

 • C

  Trường Sa

 • D

  Côn Đảo

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Năm 1972, ông về làm biên tập viên cho Tạp chí Văn nghệ Quân đội, sau đó công tác ở quần đảo Trường Sa.

Câu 6 :

Đâu không phải là tác phẩm của Duy Khán?

 • A

  Trận Mới

 • B

  Một tiếng Xa Ma Khi

 • C

  Tuổi thơ im lặng

 • D

  Thời thơ ấu

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Thời thơ ấu không phải là sáng tác của ông

close