Trắc nghiệm Lý thuyết về Từ ghép, từ láy Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Từ ghép là những từ như thế nào?

 • A

  Hai từ ghép lại với nhau có quan hệ về âm thanh

 • B

  Hai từ ghép lại với nhau trong đó có một từ chính và một từ phụ

 • C

  Hai tiếng trở lên ghép lại với nhau, có quan hệ với nhau về mặt ý nghĩa

 • D

  Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 2 :

Từ ghép có mấy loại?

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Các tiếng trong từ ghép đẳng lập bình đẳng với nhau về mặt ngữ pháp (không phân tiếng chính, không phân tiếng phụ) đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 4 :

Từ nào dưới đây là từ ghép?

 • A

  Lấp lánh

 • B

  Đỏ au

 • C

  Mênh mông

 • D

  Thuồng luồng

Câu 5 :

Từ ''hợp tác xã'' là từ ghép gì?

 • A

  Đẳng lập

 • B

  Chính phụ

 • C

  Vừa đẳng lập, vừa là chính phụ

 • D

  Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 6 :

Từ láy là gì?

 • A

  Từ láy là những từ có các tiếng được ghép lại với nhau tạo thành

 • B

  Từ láy là những từ có sự đối xứng âm với nhau

 • C

  Từ láy là những từ có các tiếng lặp lại hoàn toàn, một số trường hợp tiếng đứng trước biến đổi thanh điệu, giống nhau phần phụ âm đầu hoặc phần vần

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Câu 7 :

Từ láy được phân thành mấy loại?

 • A

  Hai loại

 • B

  Ba loại

 • C

  Bốn loại

 • D

  Không thể phân loại được

Câu 8 :

Điền các từ láy thích hợp vào chỗ trống
Mưa xuống (…), giọt ngã, giọt bay, bụi nước tỏa trắng xóa. Trong nhà bỗng tối sầm, một mùi nồng (…), cái mùi xa lạ, man mác của những trận mưa mới đầu mùa. Mưa (…) trên sân gạch. Mưa (…) trên phiến nứa, đập (…) vào lòng lá chuối.

 

 • A

  ngai ngái - rào rào - đồm độp - bùng bùng – sầm sập

 • B

  sầm sập - ngai ngái - rào rào - đồm độp - bùng bùng

 • C

  đồm độp - bùng bùng - ngai ngái - rào rào - sầm sập

 • D

  rào rào - đồm độp - bùng bùng - sầm sập - ngai ngái

Câu 9 :

Tìm từ láy trong câu sau: “Mặt mũi nó lúc nào cũng nhăn nhó như bà già đau khổ”?

 • A

  Mặt mũi

 • B

  Nhăn nhó

 • C

  Bà già

 • D

  Đau khổ

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Từ “nhem nhuốc” là từ láy toàn phần, đúng hay sai?

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Từ ghép là những từ như thế nào?

 • A

  Hai từ ghép lại với nhau có quan hệ về âm thanh

 • B

  Hai từ ghép lại với nhau trong đó có một từ chính và một từ phụ

 • C

  Hai tiếng trở lên ghép lại với nhau, có quan hệ với nhau về mặt ý nghĩa

 • D

  Cả ba đáp án trên đều đúng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Từ ghép là hai tiếng trở lên ghép lại với nhau, có quan hệ với nhau về mặt ý nghĩa

Câu 2 :

Từ ghép có mấy loại?

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Từ ghép có 4 loại: 

Từ ghép chính phụ, từ ghép đẳng lập, từ ghép tổng hợp, từ ghép phân loại

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Các tiếng trong từ ghép đẳng lập bình đẳng với nhau về mặt ngữ pháp (không phân tiếng chính, không phân tiếng phụ) đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Các tiếng trong từ ghép đẳng lập bình đẳng với nhau về mặt ngữ pháp (không phân tiếng chính, không phân tiếng phụ).

Câu 4 :

Từ nào dưới đây là từ ghép?

 • A

  Lấp lánh

 • B

  Đỏ au

 • C

  Mênh mông

 • D

  Thuồng luồng

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại lý thuyết từ ghép và chọn đáp án đúng

Lời giải chi tiết :

Từ “đỏ au” là từ ghép

Câu 5 :

Từ ''hợp tác xã'' là từ ghép gì?

 • A

  Đẳng lập

 • B

  Chính phụ

 • C

  Vừa đẳng lập, vừa là chính phụ

 • D

  Cả 3 đáp án trên đều đúng

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại lý thuyết từ ghép và chọn đáp án đúng

Lời giải chi tiết :

Từ '' hợp tác xã'' là từ ghép đẳng lập

Câu 6 :

Từ láy là gì?

 • A

  Từ láy là những từ có các tiếng được ghép lại với nhau tạo thành

 • B

  Từ láy là những từ có sự đối xứng âm với nhau

 • C

  Từ láy là những từ có các tiếng lặp lại hoàn toàn, một số trường hợp tiếng đứng trước biến đổi thanh điệu, giống nhau phần phụ âm đầu hoặc phần vần

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Từ láy là những từ có các tiếng lặp lại hoàn toàn, một số trường hợp tiếng đứng trước biến đổi thanh điệu, giống nhau phần phụ âm đầu hoặc phần vần.

Câu 7 :

Từ láy được phân thành mấy loại?

 • A

  Hai loại

 • B

  Ba loại

 • C

  Bốn loại

 • D

  Không thể phân loại được

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Về cơ bản từ láy sẽ được chia thành 2 dạng dựa vào cấu tạo của từ: Từ láy toàn bộ và Từ láy bộ phận

Câu 8 :

Điền các từ láy thích hợp vào chỗ trống
Mưa xuống (…), giọt ngã, giọt bay, bụi nước tỏa trắng xóa. Trong nhà bỗng tối sầm, một mùi nồng (…), cái mùi xa lạ, man mác của những trận mưa mới đầu mùa. Mưa (…) trên sân gạch. Mưa (…) trên phiến nứa, đập (…) vào lòng lá chuối.

 

 • A

  ngai ngái - rào rào - đồm độp - bùng bùng – sầm sập

 • B

  sầm sập - ngai ngái - rào rào - đồm độp - bùng bùng

 • C

  đồm độp - bùng bùng - ngai ngái - rào rào - sầm sập

 • D

  rào rào - đồm độp - bùng bùng - sầm sập - ngai ngái

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ các đáp án và xét thứ tự để chọn cho phù hợp.

Lời giải chi tiết :

Mưa xuống sầm sập, giọt ngã, giọt bay, bụi nước tỏa trắng xóa. Trong nhà bỗng tối sầm, một mùi nồng ngai ngái, cái mùi xa lạ, man mác của những trận mưa mới đầu mùa. Mưa rào rào trên sân gạch. Mưa đồm độp trên phiến nứa, đập bùng bùng vào lòng lá chuối.

Câu 9 :

Tìm từ láy trong câu sau: “Mặt mũi nó lúc nào cũng nhăn nhó như bà già đau khổ”?

 • A

  Mặt mũi

 • B

  Nhăn nhó

 • C

  Bà già

 • D

  Đau khổ

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tìm các từ mà các tiếng của nó khi tách ra hoặc cả 2 từ không có nghĩa, hoặc một trong 2 từ có nghĩa

Lời giải chi tiết :

Từ “nhăn nhó” là từ láy, vì từ “nhăn” có nghĩa, còn từ “nhó” không có nghĩa.

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Từ “nhem nhuốc” là từ láy toàn phần, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức về từ láy toàn phần

Lời giải chi tiết :

Từ “nhem nhuốc” là từ láy bộ phận (láy âm “nh”)

close