Trắc nghiệm Phân tích chi tiết Những câu hát dân gian về vẻ đẹp quê hương Văn 6 Chân trời sáng tạo

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Địa danh “Long Thành” được nhắc tới trong bài ca dao Những câu hát dân gian về vẻ đẹp quê hương chỉ tỉnh nào của đất nước ta ngày nay?

 • A

  Đà Nẵng

 • B

  Huế

 • C

  Hà Nội

 • D

  Ninh Bình

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Em xem lại chú thích trong SGK

Lời giải chi tiết :

Từ “Long Thành” vốn chỉ kinh thành Thăng Long, chính là Hà Nội của chúng ta ngày nay.

Câu hỏi 2 :

Trong văn bản Những câu hát dân gian về vẻ đẹp quê hương, vẻ đẹp Long Thành hiện lên với bao nhiêu phố phường?

 • A

  35

 • B

  36

 • C

  37

 • D

  38

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Em đọc lại những câu thơ đầu.

Lời giải chi tiết :

Vẻ đẹp Long Thành hiện lên với 36 phố phường.

Câu hỏi 3 :

Tên các con phố trong bài thường đi kèm với từ gì?

 • A

  Phố

 • B

  Đường

 • C

  Hẻm

 • D

  Hàng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Em xem lại văn bản trong SGK.

Lời giải chi tiết :

Tên các con phố trong bài thường đi kèm với từ “Hàng”.

Câu hỏi 4 :

Khi nhắc đến 36 phố phường ở Long Thành, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?

 • A

  So sánh và liệt kê

 • B

  Liệt kê và điệp từ

 • C

  Nhân hóa và so sánh

 • D

  Ẩn dụ và hoán dụ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Em nhớ lại các biện pháp tu từ đã học.

Lời giải chi tiết :

Khi nhắc đến 36 phố phường ở Long Thành, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật liệt kê và điệp từ.

Câu hỏi 5 :

Tình cảm của tác giả thể hiện qua bài ca dao số 1 Những câu hát dân gian về vẻ đẹp quê hương là gì?

 • A

  Tự hào

 • B

  Tiếc nuối

 • C

  Xót thương

 • D

  Nhớ mong

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Em xem lại luận điểm Bài thơ số 1

Lời giải chi tiết :

Tình cảm của tác giả thể hiện qua bài ca dao số 1 là sự tự hào.

Câu hỏi 6 :

Bài ca dao số 2 Những câu hát dân gian về vẻ đẹp quê hương đối đáp về lĩnh vực nào?

 • A

  Lao động sản xuất

 • B

  Lịch sử

 • C

  Văn chương

 • D

  Đời sống xã hội

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Em xem lại bài thơ và luận điểm Bài số 2

Lời giải chi tiết :

Bài ca dao số 2 Những câu hát dân gian về vẻ đẹp quê hương đối đáp về lịch sử dân tộc.

Câu hỏi 7 :

Bài ca dao số 2 Những câu hát dân gian về vẻ đẹp quê hương có kết cấu gì đặc biệt?

 • A

  Ngắn gọn

 • B

  Đối đáp

 • C

  Đa dạng trong kết cấu

 • D

  Không có gì đặc biệt

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Em xem lại bài thơ và luận điểm Bài số 2

Lời giải chi tiết :

Bài ca dao số 2 Những câu hát dân gian về vẻ đẹp quê hương có hình thức đối đáp đặc biệt.

Câu hỏi 8 :

Sông Bạch Đằng được nhắc đến trong bài cao dao số 2 nhắc đến sự kiện lịch sử nào?

 • A

  Chiến thắng quân Nam Hán

 • B

  Chiến thắng quân Minh

 • C

  Chiến thắng quân Pháp

 • D

  Chiến thắng quân Mỹ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Các em nhớ lại kiến thức lịch sử

Lời giải chi tiết :

Sông Bạch Đằng được nhắc đến trong bài cao dao số 2 nhắc đến sự kiện lịch sử chiến thắng quân Nam Hán.

Câu hỏi 9 :

Địa danh núi Lam Sơn được nhắc tới trong bài ca dao số 2 Những câu hát dân gian về vẻ đẹp quê hương thuộc tỉnh nào nước ta?

 • A

  Hà Nội

 • B

  Nam Định

 • C

  Thanh Hóa

 • D

  Đà Nẵng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức lịch sử và địa lý

Lời giải chi tiết :

Địa danh núi Lam Sơn được nhắc tới trong bài thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Câu hỏi 10 :

Đâu là địa danh được nhắc đến trong bài ca dao số 3 Những câu hát dân gian về vẻ đẹp quê hương?

 • A

  Hà Nội

 • B

  Nam Định

 • C

  Thanh Hóa

 • D

  Bình Định

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Em đọc lại bài ca dao

Lời giải chi tiết :

Bình Định là địa danh được nhắc đến trong bài ca dao số 3.

Câu hỏi 11 :

Món ăn nào được gợi ra trong bài ca dao số 3 Những câu hát dân gian về vẻ đẹp quê hương?

 • A

  Nem chua

 • B

  Bí đỏ nấu canh nước dừa

 • C

  Phở

 • D

  Bánh chưng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Em đọc lại bài ca dao

Lời giải chi tiết :

Bí đỏ nấu canh nước dừa là món ăn được nhắc đến trong bài ca dao.

Câu hỏi 12 :

Đâu không phải là sản vật được nhắc đến trong bài ca dao số 4 Những câu hát dân gian về vẻ đẹp quê hương?

 • A

  Tôm

 • B

 • C

  Dừa

 • D

  Lúa

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Em đọc lại bài ca dao

Lời giải chi tiết :

Dừa là sản vật không được nhắc đến trong bài ca dao.

Câu hỏi 13 :

Tháp Mười nằm ở vùng nào?

 • A

  Tây Bắc

 • B

  Tây Nguyên

 • C

  Nam Trung Bộ

 • D

  Đồng bằng sông Cửu Long

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Em nhớ lại kiến thức địa lý

Lời giải chi tiết :

Tháp Mười nằm ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Câu hỏi 14 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong câu ca dao “Cá tôm sẵn bắt, lúa trời sẵn ăn”?

Điệp từ

Nhân hóa

Liệt kê

Hoán dụ

So sánh

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Điệp từ

Liệt kê

Phương pháp giải :

Em nhớ lại các biện pháp tu từ đã học.

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật: điệp từ “sẵn” và phép liệt kê cá tôm, lúa trời thể hiện sự giàu có và phóng khoáng của sản vật nơi đây.

close