Trắc nghiệm Vài nét về tá́c giả Trần Đức Tiến Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Trần Đức Tiến quê ở đâu?

 • A

  Hà Tĩnh

 • B

  Nam Định

 • C

  Nghệ An

 • D

  Hà Nam

Câu 2 :

 Trần Đức Tiến sinh năm bao nhiêu?

 • A

  1953

 • B

  1954

 • C

  1955

 • D

  1956

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

“Ông là Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu từ năm 1998 đến 2007”

Đúng
Sai
Câu 4 :

Trần Đức Tiến trở thành Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm bao nhiêu?

 • A

  1995

 • B

  1996

 • C

  1997

 • D

  1998

Câu 5 :

Các sáng tác của Trần Đức Tiến chủ yếu dành cho đối tượng nào?

 • A

  Người nông dân

 • B

  Người lao động nghèo

 • C

  Thiếu nhi

 • D

  Người trí thức

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Đặc điểm truyện đồng thoại của Trần Đức Tiến:

Tinh tế, sâu sắc

Nhẹ nhàng, đơn giản

Tinh tế, hồn nhiên

Câu 7 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải sáng sáng tác của Trần Đức Tiến?

 • A

  Linh hồn bị đánh cắp

 • B

  Bụi trần

 • C

  Bão đêm

 • D

  Thơ người ra trận

Câu 8 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải truyện thiếu nhi của Trần Đức Tiến?

 • A

  Vương quốc vắng nụ cười

 • B

  Dế mùa thu

 • C

  Cấy chuối non đi giày xanh

 • D

  Xóm Bờ Giậu

Câu 9 :

Tác phẩm Linh hồn bị đánh cắp của Trần Đức Tiến thuộc thể loại nào?

 • A

  Truyện ngắn

 • B

  Truyện vừa

 • C

  Tiểu thuyết

 • D

  Thơ

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Trần Đức Tiến được trao giải thưởng Sách Quốc gia 2019 với tập truyện Xóm Bờ Giậu. Đúng hay sai?

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Trần Đức Tiến quê ở đâu?

 • A

  Hà Tĩnh

 • B

  Nam Định

 • C

  Nghệ An

 • D

  Hà Nam

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Quê quán: Làng Cao Đà, xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Câu 2 :

 Trần Đức Tiến sinh năm bao nhiêu?

 • A

  1953

 • B

  1954

 • C

  1955

 • D

  1956

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Trần Đức Tiến (1953)

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

“Ông là Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu từ năm 1998 đến 2007”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Ông là Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu từ năm 1998 đến 2007.

Câu 4 :

Trần Đức Tiến trở thành Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm bao nhiêu?

 • A

  1995

 • B

  1996

 • C

  1997

 • D

  1998

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

- Trần Đức Tiến trở thành Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1996

Câu 5 :

Các sáng tác của Trần Đức Tiến chủ yếu dành cho đối tượng nào?

 • A

  Người nông dân

 • B

  Người lao động nghèo

 • C

  Thiếu nhi

 • D

  Người trí thức

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trần Đức Tiến viết nhiều tác phẩm dành cho thiếu nhi.

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Đặc điểm truyện đồng thoại của Trần Đức Tiến:

Tinh tế, sâu sắc

Nhẹ nhàng, đơn giản

Tinh tế, hồn nhiên

Đáp án

Tinh tế, hồn nhiên

Lời giải chi tiết :

Truyện đồng thoại của ông tinh tế, hồn nhiên

Câu 7 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải sáng sáng tác của Trần Đức Tiến?

 • A

  Linh hồn bị đánh cắp

 • B

  Bụi trần

 • C

  Bão đêm

 • D

  Thơ người ra trận

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Thơ người ra trận – Nguyễn Đức Mậu

Câu 8 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải truyện thiếu nhi của Trần Đức Tiến?

 • A

  Vương quốc vắng nụ cười

 • B

  Dế mùa thu

 • C

  Cấy chuối non đi giày xanh

 • D

  Xóm Bờ Giậu

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Cấy chuối non đi giày xanh – Nguyễn Nhật Ánh

Câu 9 :

Tác phẩm Linh hồn bị đánh cắp của Trần Đức Tiến thuộc thể loại nào?

 • A

  Truyện ngắn

 • B

  Truyện vừa

 • C

  Tiểu thuyết

 • D

  Thơ

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tiểu thuyết Linh hồn bị đánh cắp – Trần Đức Tiến

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Trần Đức Tiến được trao giải thưởng Sách Quốc gia 2019 với tập truyện Xóm Bờ Giậu. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Trần Đức Tiến được trao giải thưởng Sách Quốc gia 2019 với tập truyện Xóm Bờ Giậu.

close