Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về Em bé thông minh Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Nhân vật chính trong truyện em bé thông minh là ai?

 • A

  Nhà vua

 • B

  Em bé

 • C

  Viên quan

 • D

  Hai cha con em bé

Câu 2 :

Em bé thông minh thuộc kiểu nhân vật nào trong truyện cổ tích?

 • A

  Nhân vật mồ côi, bất hạnh

 • B

  Nhân vật thông minh

 • C

  Nhân vật chịu nhiều thiệt thòi

 • D

  Nhân vật có nhiều phẩm chất tốt đẹp, bên ngoài xấu xí

Câu 3 :

Mục đích chính của truyện Em bé thông minh là?

 • A

  Gây cười

 • B

  Phê phán những kẻ ngu dốt

 • C

  Khẳng định sức mạnh của con người

 • D

  Ca ngợi, khẳng định trí tuệ, tài năng của con người

Câu 4 :

Yếu tố không được sử dụng trong truyện em bé thông minh là gì?

 • A

  Kì ảo

 • B

  Hiện thực

 • C

  Bất ngờ

 • D

  Mâu thuẫn

Câu 5 :

Sức hấp dẫn của truyện Em bé thông minh chủ yếu được tạo ra từ đâu?

 • A

  Hành động của nhân vật

 • B

  Ngôn ngữ của nhân vật

 • C

  Tình huống truyện

 • D

  Lời kể của truyện

Câu 6 :

Truyện Em bé thông minh được kể theo lời kể của ai?

 • A

  Nhân vật em bé

 • B

  Viên quan

 • C

  Nhà vua

 • D

  Người kể chuyện giấu mặt

Câu 7 :

Tiếng cười trong truyện em bé thông minh mang ý nghĩa gì?

 • A

  Đả kích, phê phán quan lại, vua chúa

 • B

  Thể hiện sự yêu quý nhân vật chính và niềm vui sướng trước chiến thắng của các nhân vật

 • C

  Ca ngợi tài trí của nhân dân lao động

 • D

  3 ý kiến trên

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Truyện cổ tích Em bé thông minh ca ngợi những con người thông minh, hiểu biết và linh hoạt

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nhân vật chính trong truyện em bé thông minh là ai?

 • A

  Nhà vua

 • B

  Em bé

 • C

  Viên quan

 • D

  Hai cha con em bé

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung chính

Lời giải chi tiết :

Nhân vật chính trong truyện Em bé thông minh là em bé.

Câu 2 :

Em bé thông minh thuộc kiểu nhân vật nào trong truyện cổ tích?

 • A

  Nhân vật mồ côi, bất hạnh

 • B

  Nhân vật thông minh

 • C

  Nhân vật chịu nhiều thiệt thòi

 • D

  Nhân vật có nhiều phẩm chất tốt đẹp, bên ngoài xấu xí

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại những đặc điểm tính cách của nhân vật em bé

Lời giải chi tiết :

Em bé thông minh thuộc kiểu nhân vật thông minh

Câu 3 :

Mục đích chính của truyện Em bé thông minh là?

 • A

  Gây cười

 • B

  Phê phán những kẻ ngu dốt

 • C

  Khẳng định sức mạnh của con người

 • D

  Ca ngợi, khẳng định trí tuệ, tài năng của con người

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Truyện nhằm ca ngợi, khẳng định trí tuệ, tài năng của con người.

Câu 4 :

Yếu tố không được sử dụng trong truyện em bé thông minh là gì?

 • A

  Kì ảo

 • B

  Hiện thực

 • C

  Bất ngờ

 • D

  Mâu thuẫn

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

 Truyện không sử dụng yếu tố kì ảo

Câu 5 :

Sức hấp dẫn của truyện Em bé thông minh chủ yếu được tạo ra từ đâu?

 • A

  Hành động của nhân vật

 • B

  Ngôn ngữ của nhân vật

 • C

  Tình huống truyện

 • D

  Lời kể của truyện

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Sức hấp dẫn của truyện Em bé thông minh chủ yếu được tạo ra từ tình huống truyện.

Câu 6 :

Truyện Em bé thông minh được kể theo lời kể của ai?

 • A

  Nhân vật em bé

 • B

  Viên quan

 • C

  Nhà vua

 • D

  Người kể chuyện giấu mặt

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại ngôi kể chuyện trong tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Truyện Em bé thông minh được kể theo lời kể của tác giả dân gian dấu mặt.

Câu 7 :

Tiếng cười trong truyện em bé thông minh mang ý nghĩa gì?

 • A

  Đả kích, phê phán quan lại, vua chúa

 • B

  Thể hiện sự yêu quý nhân vật chính và niềm vui sướng trước chiến thắng của các nhân vật

 • C

  Ca ngợi tài trí của nhân dân lao động

 • D

  3 ý kiến trên

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tiếng cười trong truyện em bé thông minh có ý nghĩa ca ngợi tài trí của nhân dân lao động

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Truyện cổ tích Em bé thông minh ca ngợi những con người thông minh, hiểu biết và linh hoạt

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Nhận định trên hoàn toàn đúng.

close