Trắc nghiệm Phân tích chi tiết Những cánh buồm Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Nhân vật chính trong bài thơ Những cánh buồm là ai?

 • A

  Người cha

 • B

  Người con

 • C

  Cha và con

 • D

  Biển cả

Câu 2 :

Cảnh vật thiên nhiên trong bài thơ Những cánh buồm hiện lên như thế nào?

 • A

  Ảm đạm

 • B

  Xám xịt

 • C

  Tươi sáng

 • D

  U ám

Câu 3 :

Trong văn bản Những cánh buồm, từ láy nào diễn tả hình ảnh của cha xuất hiện trên cát?

 • A

  Lom khom

 • B

  Lênh khênh

 • C

  Lù khù

 • D

  Cao cao

Câu 4 :

Trong bài thơ Những cánh buồm, khi nghe con bước, lòng cha đã có tâm trạng gì?

 • A

  Lo lắng

 • B

  Thao thức

 • C

  Bất ngờ

 • D

  Vui phơi phới

Câu 5 :

Nghệ thuật nào được sử dụng trong câu Ánh nắng chảy đầy vai?

 • A

  Liệt kê.

 • B

  So sánh.

 • C

  Hoán dụ.

 • D

  Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác.

Câu 6 :

Trong bài thơ Những cánh buồm, người con đã đề nghị mượn thứ gì để đi khám phá thế giới?

 • A

  Con thuyền

 • B

  Buồm trắng

 • C

  Con sóng

 • D

  Đám mây

Câu 7 :

Qua cuộc trò chuyện của hai cha con trong văn bản Những cánh buồm, ta thấy được điều gì?

 • A

  Thấy tình cảm cũng như khát vọng của hai cha con.

 • B

  Thấy được ước vọng mong con trưởng thành của người cha.

 • C

  Thầy tình yêu thương gia đình và thiên nhiên của hai cha con.

 • D

  Thấy được ước vọng muốn đi thuyền của người con.

Câu 8 :

Hình ảnh những cánh buồm trong bài thơ Những cánh buồm ẩn dụ cho điều gì?

 • A

  Sự thịnh vượng

 • B

  Sự sáng tạo

 • C

  Khát vọng khám phá

 • D

  Mong ước đổi đời

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Câu thơ "Cha mượn cho con buồm trắng nhé/ Để con đi…” thể hiện khát khao khám phá của cậu bé trong bài thơ Những cánh buồm, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Bài thơ Những cánh buồm thể hiện rõ nét nhất tình cảm gì?

Tình yêu thiên nhiên

Tình cảm gia đình

Tình yêu nước

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nhân vật chính trong bài thơ Những cánh buồm là ai?

 • A

  Người cha

 • B

  Người con

 • C

  Cha và con

 • D

  Biển cả

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em xem lại văn bản.

Lời giải chi tiết :

Nhân vật chính trong bài thơ là cha và con.

Câu 2 :

Cảnh vật thiên nhiên trong bài thơ Những cánh buồm hiện lên như thế nào?

 • A

  Ảm đạm

 • B

  Xám xịt

 • C

  Tươi sáng

 • D

  U ám

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Cảnh vật thiên nhiên trong bài thơ Những cánh buồm hiện lên tươi sáng, rực rỡ.

Câu 3 :

Trong văn bản Những cánh buồm, từ láy nào diễn tả hình ảnh của cha xuất hiện trên cát?

 • A

  Lom khom

 • B

  Lênh khênh

 • C

  Lù khù

 • D

  Cao cao

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em đọc lại khổ thơ đầu

Lời giải chi tiết :

Câu thơ: Bóng cha dài lênh khênh.

Câu 4 :

Trong bài thơ Những cánh buồm, khi nghe con bước, lòng cha đã có tâm trạng gì?

 • A

  Lo lắng

 • B

  Thao thức

 • C

  Bất ngờ

 • D

  Vui phơi phới

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em đọc lại khổ thơ thứ hai

Lời giải chi tiết :

Trong bài thơ Những cánh buồm, khi nghe con bước, lòng cha đã vui phơi phới.

Câu 5 :

Nghệ thuật nào được sử dụng trong câu Ánh nắng chảy đầy vai?

 • A

  Liệt kê.

 • B

  So sánh.

 • C

  Hoán dụ.

 • D

  Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại các biện pháp tu từ đã học.

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật ẩn dụ được sử dụng trong câu Ánh nắng chảy đầy vai.

Câu 6 :

Trong bài thơ Những cánh buồm, người con đã đề nghị mượn thứ gì để đi khám phá thế giới?

 • A

  Con thuyền

 • B

  Buồm trắng

 • C

  Con sóng

 • D

  Đám mây

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Cậu bé đã ngỏ ý mượn buồm trắng để đi xa.

Câu 7 :

Qua cuộc trò chuyện của hai cha con trong văn bản Những cánh buồm, ta thấy được điều gì?

 • A

  Thấy tình cảm cũng như khát vọng của hai cha con.

 • B

  Thấy được ước vọng mong con trưởng thành của người cha.

 • C

  Thầy tình yêu thương gia đình và thiên nhiên của hai cha con.

 • D

  Thấy được ước vọng muốn đi thuyền của người con.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Qua cuộc trò chuyện của hai cha con trong văn bản Những cánh buồm, ta thấy được tình cảm cũng như khát vọng của hai cha con.

Câu 8 :

Hình ảnh những cánh buồm trong bài thơ Những cánh buồm ẩn dụ cho điều gì?

 • A

  Sự thịnh vượng

 • B

  Sự sáng tạo

 • C

  Khát vọng khám phá

 • D

  Mong ước đổi đời

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Hình ảnh những cánh buồm trong bài thơ Những cánh buồm ẩn dụ cho khát vọng khám phá của hai cha con.

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Câu thơ "Cha mượn cho con buồm trắng nhé/ Để con đi…” thể hiện khát khao khám phá của cậu bé trong bài thơ Những cánh buồm, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Câu thơ trên thể hiện khát khao khám phá của cậu bé.

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Bài thơ Những cánh buồm thể hiện rõ nét nhất tình cảm gì?

Tình yêu thiên nhiên

Tình cảm gia đình

Tình yêu nước

Đáp án

Tình cảm gia đình

Phương pháp giải :

Từ nội dung văn bản, suy nghĩ và chọn đáp án đúng nhất.

Lời giải chi tiết :

Bài thơ có xuất hiện thấp thoáng hình ảnh đất nước và thiên nhiên nhưng thứ tình cảm thể hiện rõ nét nhất là tình cảm gia đình.

close