Trắc nghiệm Phân tích chi tiết Phải chăng chỉ có ngọt ngào mới làm nên hạnh phúc? Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Văn bản Phải chăng chỉ có ngọt ngào mới làm nên hạnh phúc nghị luận về một nhân vật nổi tiếng, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 2 :

Văn bản Phải chăng chỉ có ngọt ngào mới làm nên hạnh phúc? đã mở đầu bằng tình huống gì?

 • A

  Cuộc dạo chơi của hai mẹ con

 • B

  Câu hỏi của con dành cho mẹ

 • C

  Câu hỏi của học sinh dành cho thầy giáo

 • D

  Thầy giáo giải thích cho học sinh về ý nghĩa hạnh phúc

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Văn bản Phải chăng chỉ có ngọt ngào mới làm nên hạnh phúc? đã nêu lên vấn đề nghị luận ngay trên nhan đề, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 4 :

Trong văn bản Phải chăng chỉ có ngọt ngào mới làm nên hạnh phúc?, tác giả đã quan niệm hạnh phúc là gì?

 • A

  Là trạng thái đạt được thứ gì đó mình mong muốn

 • B

  Là cảm giác khi gặp người thân

 • C

  Là niềm vui khi chúng ta đạt điểm cao trong học tập

 • D

  Là cách cảm nhận riêng của mỗi người

Câu 5 :

Trong văn bản Phải chăng chỉ có ngọt ngào mới làm nên hạnh phúc?, tác giả đã định nghĩa ngọt ngào là gì?

 • A

  Dịu dàng, ấm áp trong tình cảm

 • B

  Sung túc về vật chất

 • C

  Đủ đầy về tinh thần

 • D

  Cả ba phương án trên

Câu 6 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Trong ý kiến Ngọt ngào là hạnh phúc, tác giả đã dùng những lí lẽ nào để làm sáng tỏ cho ý kiến trên?

Ngọt ngào mang đến cho con người sự thoải mái, sự bình yên nên hẳn nhiên đó là hạnh phúc.

Một người mẹ sinh con, dù đau đến thế nào vẫn chỉ cảm thấy vui sướng, hạnh phúc.

Một cuộc sống giảu có, sung túc, đủ đây giúp cho con người có thể làm điều minh thích

Một người không may mắc những bệnh tật nguy hiểm, họ vẫn có thể cảm thấy hạnh phúc

Câu 7 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

 Trong ý kiến Hạnh phúc còn được tạo nên bởi những vất vả, mệt nhọc, nỗi đau, tác giả đã dùng những lí lẽ nào để làm sáng tỏ cho ý kiến trên?

Ngọt ngào mang đến cho con người sự thoải mái, sự bình yên nên hẳn nhiên đó là hạnh phúc.

Một người mẹ sinh con, dù đau đến thế nào vẫn chỉ cảm thấy vui sướng, hạnh phúc.

Một cuộc sống giảu có, sung túc, đủ đây giúp cho con người có thể làm điều minh thích

Một người không may mắc những bệnh tật nguy hiểm, họ vẫn có thể cảm thấy hạnh phúc

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Trong văn bản Phải chăng chỉ có ngọt ngào mới làm nên hạnh phúc?, tác giả đã dùng tỉ phú Bill Gates làm dẫn chứng cho luận điểm một cuộc sống giàu có giúp người ta làm điều mình thích, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 9 :

Trong văn bản Phải chăng chỉ có ngọt ngào mới làm nên hạnh phúc?, khi trình bày luận điểm Hạnh phúc còn được tạo nên từ những vất vả, mệt nhọc, nỗi đau, tác giả đã dùng hình ảnh của ai để làm dẫn chứng?

 • A

  Võ Thị Sáu

 • B

  Võ Thị Ngọc Nữ

 • C

  Đặng Thùy Trâm

 • D

  Nguyễn Thị Ánh Viên

Câu 10 :

Điền vào chỗ trống để được kết luận của văn bản Phải chăng chỉ có ngọt ngào mới làm nên hạnh phúc?

Hạnh phúc có thể đến từ những điều (…) và cũng có thể đến từ (…)

 • A

  đáng yêu, đáng mên

 • B

  ngọt ngào, hạnh phúc

 • C

  ngọt ngào, nỗi đau

 • D

  giàu có, đau khổ

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Văn bản Phải chăng chỉ có ngọt ngào mới làm nên hạnh phúc nghị luận về một nhân vật nổi tiếng, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Em tìm hiểu về đối tượng được nghị luận trong văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản Phải chăng chỉ có ngọt ngào mới làm nên hạnh phúc nghị luận về một quan điểm, tư tưởng sống chứ không phải nghị luận về đối tượng nào đó.

Câu 2 :

Văn bản Phải chăng chỉ có ngọt ngào mới làm nên hạnh phúc? đã mở đầu bằng tình huống gì?

 • A

  Cuộc dạo chơi của hai mẹ con

 • B

  Câu hỏi của con dành cho mẹ

 • C

  Câu hỏi của học sinh dành cho thầy giáo

 • D

  Thầy giáo giải thích cho học sinh về ý nghĩa hạnh phúc

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em đọc lại văn bản trong SGK

Lời giải chi tiết :

Truyện mở đầu bằng tình huống người con đã hỏi mẹ về hạnh phúc.

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Văn bản Phải chăng chỉ có ngọt ngào mới làm nên hạnh phúc? đã nêu lên vấn đề nghị luận ngay trên nhan đề, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Văn bản Phải chăng chỉ có ngọt ngào mới làm nên hạnh phúc? đã nêu lên vấn đề nghị luận ngay trên nhan đề và trùng với nhan đề.

Câu 4 :

Trong văn bản Phải chăng chỉ có ngọt ngào mới làm nên hạnh phúc?, tác giả đã quan niệm hạnh phúc là gì?

 • A

  Là trạng thái đạt được thứ gì đó mình mong muốn

 • B

  Là cảm giác khi gặp người thân

 • C

  Là niềm vui khi chúng ta đạt điểm cao trong học tập

 • D

  Là cách cảm nhận riêng của mỗi người

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tác giả cho rằng hạnh phúc là cách cảm nhận riêng của mỗi người.

Câu 5 :

Trong văn bản Phải chăng chỉ có ngọt ngào mới làm nên hạnh phúc?, tác giả đã định nghĩa ngọt ngào là gì?

 • A

  Dịu dàng, ấm áp trong tình cảm

 • B

  Sung túc về vật chất

 • C

  Đủ đầy về tinh thần

 • D

  Cả ba phương án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tác giả định nghĩa: Ngọt ngào là sự dịu dàng, ấm áp trong tình cảm, sung túc về vật chất, đủ đầy về tinh thần.

Câu 6 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Trong ý kiến Ngọt ngào là hạnh phúc, tác giả đã dùng những lí lẽ nào để làm sáng tỏ cho ý kiến trên?

Ngọt ngào mang đến cho con người sự thoải mái, sự bình yên nên hẳn nhiên đó là hạnh phúc.

Một người mẹ sinh con, dù đau đến thế nào vẫn chỉ cảm thấy vui sướng, hạnh phúc.

Một cuộc sống giảu có, sung túc, đủ đây giúp cho con người có thể làm điều minh thích

Một người không may mắc những bệnh tật nguy hiểm, họ vẫn có thể cảm thấy hạnh phúc

Đáp án

Ngọt ngào mang đến cho con người sự thoải mái, sự bình yên nên hẳn nhiên đó là hạnh phúc.

Một cuộc sống giảu có, sung túc, đủ đây giúp cho con người có thể làm điều minh thích

Lời giải chi tiết :

Trong ý kiến này, tác giả đã dùng các lí lẽ:

- Ngọt ngào mang đến cho con người sự thoải mái, sự bình yên nên hẳn nhiên đó là hạnh phúc.

- Một cuộc sống giảu có, sung túc, đủ đây giúp cho con người có thể làm điều minh thích

Câu 7 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

 Trong ý kiến Hạnh phúc còn được tạo nên bởi những vất vả, mệt nhọc, nỗi đau, tác giả đã dùng những lí lẽ nào để làm sáng tỏ cho ý kiến trên?

Ngọt ngào mang đến cho con người sự thoải mái, sự bình yên nên hẳn nhiên đó là hạnh phúc.

Một người mẹ sinh con, dù đau đến thế nào vẫn chỉ cảm thấy vui sướng, hạnh phúc.

Một cuộc sống giảu có, sung túc, đủ đây giúp cho con người có thể làm điều minh thích

Một người không may mắc những bệnh tật nguy hiểm, họ vẫn có thể cảm thấy hạnh phúc

Đáp án

Một người mẹ sinh con, dù đau đến thế nào vẫn chỉ cảm thấy vui sướng, hạnh phúc.

Một người không may mắc những bệnh tật nguy hiểm, họ vẫn có thể cảm thấy hạnh phúc

Lời giải chi tiết :

Trong ý kiến này, tác giả đã dùng các lí lẽ:

- Một người mẹ sinh con, dù đau đến thế nào vẫn chỉ cảm thấy vui sướng, hạnh phúc.

- Một người không may mắc những bệnh tật nguy hiểm, họ vẫn có thể cảm thấy hạnh phúc

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Trong văn bản Phải chăng chỉ có ngọt ngào mới làm nên hạnh phúc?, tác giả đã dùng tỉ phú Bill Gates làm dẫn chứng cho luận điểm một cuộc sống giàu có giúp người ta làm điều mình thích, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng.

- Tác giả đã dùng hình ảnh tỉ phú để làm dẫn chứng cho luận điểm này.

Câu 9 :

Trong văn bản Phải chăng chỉ có ngọt ngào mới làm nên hạnh phúc?, khi trình bày luận điểm Hạnh phúc còn được tạo nên từ những vất vả, mệt nhọc, nỗi đau, tác giả đã dùng hình ảnh của ai để làm dẫn chứng?

 • A

  Võ Thị Sáu

 • B

  Võ Thị Ngọc Nữ

 • C

  Đặng Thùy Trâm

 • D

  Nguyễn Thị Ánh Viên

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Võ Thị Ngọc nữ là dẫn chứng được nhắc tới trong văn bản.

Câu 10 :

Điền vào chỗ trống để được kết luận của văn bản Phải chăng chỉ có ngọt ngào mới làm nên hạnh phúc?

Hạnh phúc có thể đến từ những điều (…) và cũng có thể đến từ (…)

 • A

  đáng yêu, đáng mên

 • B

  ngọt ngào, hạnh phúc

 • C

  ngọt ngào, nỗi đau

 • D

  giàu có, đau khổ

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em đọc lại văn bản trong SGK.

Lời giải chi tiết :

Hạnh phúc có thể đến từ những điều ngọt ngào và cũng có thể đến từ nỗi đau.

close