Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Can-phiu và Han-sen Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Đâu là năm sinh của Mark Victor Hansen?

 • A

  1945

 • B

  1946

 • C

  1947

 • D

  1948

Câu 2 :

Đâu là năm sinh của Jack Canfield?

 • A

  1944

 • B

  1946

 • C

  1947

 • D

  1948

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Mark và Jack đều là người nước Mỹ, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Năm 1973, ông được tổ chức Jaycees vinh danh là một trong mười người đàn ông xuất chúng của nước Mỹ.

Ông là tác giả nào?

Jack Canfield

Mark Victor Hansen

Câu 5 :

Ngoài vai trò nhà văn, các tác giả Jack Canfield và Mark Victor Hansen còn nổi tiếng với vai trò gì?

 • A

  Bác sĩ

 • B

  Doanh nhân

 • C

  Chính trị gia

 • D

  Diễn giả

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Jack Canfield và Mark Victor Hansen là những tác giả đồng sáng lập bộ sách Chicken Soup for the Soul, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 7 :

Bộ sách Chicken Soup for the Soul được hiểu theo tiếng Việt là?

 • A

  Món canh bổ dưỡng

 • B

  Súp gà cho tâm hồn

 • C

  Món súp bổ dưỡng

 • D

  Thức ăn bổ dưỡng

Câu 8 :

Bộ sách Chicken Soup for the Soul viết về nội dung gì?

 • A

  Những điều tốt đẹp, giản dị trong cuộc sống

 • B

  Những miền đất xinh đẹp trên thế giới

 • C

  Chiến lược kinh doanh

 • D

  Lịch sử thế giới

Câu 9 :

Bộ sách Chicken Soup for the Soul được xuất bản tại Việt Nam với tên gọi là gì?

 • A

  Dinh dưỡng cho tâm hồn

 • B

  Súp gà cho tâm hồn

 • C

  Món súp bổ dưỡng

 • D

  Thức ăn bổ dưỡng

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nhà văn Mark Victor Hansen thường diễn thuyết về đề tài cuộc sống và hướng đến con người, đúng hay sai?

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đâu là năm sinh của Mark Victor Hansen?

 • A

  1945

 • B

  1946

 • C

  1947

 • D

  1948

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Mark sinh năm 1948

Câu 2 :

Đâu là năm sinh của Jack Canfield?

 • A

  1944

 • B

  1946

 • C

  1947

 • D

  1948

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Jack sinh năm 1944

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Mark và Jack đều là người nước Mỹ, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Các tác giả trên đều là người nước Mỹ.

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Năm 1973, ông được tổ chức Jaycees vinh danh là một trong mười người đàn ông xuất chúng của nước Mỹ.

Ông là tác giả nào?

Jack Canfield

Mark Victor Hansen

Đáp án

Jack Canfield

Mark Victor Hansen

Lời giải chi tiết :

Ông là Jack Canfield

Câu 5 :

Ngoài vai trò nhà văn, các tác giả Jack Canfield và Mark Victor Hansen còn nổi tiếng với vai trò gì?

 • A

  Bác sĩ

 • B

  Doanh nhân

 • C

  Chính trị gia

 • D

  Diễn giả

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ngoài vai trò nhà văn, các tác giả Jack Canfield và Mark Victor Hansen còn nổi tiếng với vai trò diễn giả.

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Jack Canfield và Mark Victor Hansen là những tác giả đồng sáng lập bộ sách Chicken Soup for the Soul, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Đây là bộ sách nổi tiếng của hai nhà văn trên.

Câu 7 :

Bộ sách Chicken Soup for the Soul được hiểu theo tiếng Việt là?

 • A

  Món canh bổ dưỡng

 • B

  Súp gà cho tâm hồn

 • C

  Món súp bổ dưỡng

 • D

  Thức ăn bổ dưỡng

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức tiếng Anh và xã hội để trả lời.

Lời giải chi tiết :

Bộ sách Chicken Soup for the Soul được hiểu theo tiếng Việt là súp gà cho tâm hồn

Câu 8 :

Bộ sách Chicken Soup for the Soul viết về nội dung gì?

 • A

  Những điều tốt đẹp, giản dị trong cuộc sống

 • B

  Những miền đất xinh đẹp trên thế giới

 • C

  Chiến lược kinh doanh

 • D

  Lịch sử thế giới

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Bộ sách Chicken Soup for the Soul viết về những điều tốt đẹp, giản dị trong cuộc sống.

Câu 9 :

Bộ sách Chicken Soup for the Soul được xuất bản tại Việt Nam với tên gọi là gì?

 • A

  Dinh dưỡng cho tâm hồn

 • B

  Súp gà cho tâm hồn

 • C

  Món súp bổ dưỡng

 • D

  Thức ăn bổ dưỡng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Bộ sách Chicken Soup for the Soul được xuất bản tại Việt Nam với tên gọi Dinh dưỡng cho tâm hồn.

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nhà văn Mark Victor Hansen thường diễn thuyết về đề tài cuộc sống và hướng đến con người, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng.

- Nhà văn Mark Victor Hansen thường diễn thuyết về đề tài cuộc sống và hướng đến con người.

close