Trắc nghiệm Tìm hiểu chung Bàn về nhân vật Thánh Gióng Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Bàn về nhân vật Thánh Gióng là văn bản thuộc thể loại?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Hồi kí

 • D

  Văn bản nghị luận

Câu 2 :

Ai là tác giả văn bản Bàn về nhân vật Thánh Gióng?

 • A

  Hoàng Tiến Tựu

 • B

  Nguyễn Thanh Tú

 • C

  Nguyễn Đăng Mạnh

 • D

  Bùi Đình Phong

Câu 3 :

Phương thức biểu đạt chính trong văn bản Bàn về nhân vật Thánh Gióng?

 • A

  Tự sự

 • B

  Miêu tả

 • C

  Nghị luận

 • D

  Thuyết minh

Câu 4 :

Bàn về nhân vật Thánh Gióng được trích từ?

 • A

  Văn nghị luận 

 • B

  Bình giảng truyện dân gian 

 • C

  Văn biểu cảm – nghị luận

 • D

  Tuyển tập những bài văn hay

Câu 5 :

Văn bản Bình giảng truyện dân gian  trong SGK được xuất bản năm bao nhiêu?

 • A

  2000

 • B

  2001

 • C

  2002

 • D

  2003

Câu 6 :

Ý nào dưới đây không phải là nghệ thuật được sử dụng trong văn bản Bàn về nhân vật Thánh Gióng?

 • A

  Lập luận chặt chẽ, lí lẽ thuyết phục.

 • B

  Lời văn giàu hình ảnh.

 • C

  Sử dụng các dẫn chứng xác đáng, thuyết phục.

 • D

  Xây dựng tâm lý nhân vật đặc sắc

Câu 7 :

Văn bản Bàn về nhân vật Thánh Gióng nói về nội dung gì?

 • A

  Kể lại sự tích Thánh Gióng

 • B

  Tìm hiểu về nguồn gốc Thánh Gióng

 • C

  Lý giải vì sao Thánh Gióng được tôn vinh

 • D

  Bàn luận về nhân vật Thánh Gióng

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đoạn văn dưới đây nằm ở phần đầu văn bản, đúng hay sai?

     Truyện Thánh Gióng là tác phẩm lớn đầu tiên về đề tài giữ nước chống xâm lược. Nhân vật Thánh Gióng được xây dựng rất đặc sắc, vừa là một anh hùng phi thường với vẻ đẹp lí tưởng, vừa là một con người trần thể với những vẻ đẹp giản dị, gần gũ.

(Bàn về nhân vật Thánh Gióng – Hoàng Tiến Tựu)

Đúng
Sai
Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Đoạn trích "Trước hết, Thánh Gióng hội tụ những đặc điểm phi thường... làm nên Thánh Gióng." nằm ở phần nào của văn bản?

Giới thiệu về tác phẩm và nhân vật Thánh Gióng.

Phân tích, bình luận, chứng minh vẻ đẹp của nhân vật.

Khẳng định giá trị của nhân vật Thánh Gióng.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Bàn về nhân vật Thánh Gióng là văn bản thuộc thể loại?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Hồi kí

 • D

  Văn bản nghị luận

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Bàn về nhân vật Thánh Gióng là văn bản thuộc thể loại văn bản nghị luận.

Câu 2 :

Ai là tác giả văn bản Bàn về nhân vật Thánh Gióng?

 • A

  Hoàng Tiến Tựu

 • B

  Nguyễn Thanh Tú

 • C

  Nguyễn Đăng Mạnh

 • D

  Bùi Đình Phong

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Bàn về nhân vật Thánh Gióng là sáng tác của Hoàng Tiến Tựu

Câu 3 :

Phương thức biểu đạt chính trong văn bản Bàn về nhân vật Thánh Gióng?

 • A

  Tự sự

 • B

  Miêu tả

 • C

  Nghị luận

 • D

  Thuyết minh

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại các phương thức biểu đạt đã học

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt chính trong văn bản Học thầy, học bạn là nghị luận.

Câu 4 :

Bàn về nhân vật Thánh Gióng được trích từ?

 • A

  Văn nghị luận 

 • B

  Bình giảng truyện dân gian 

 • C

  Văn biểu cảm – nghị luận

 • D

  Tuyển tập những bài văn hay

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Bàn về nhân vật Thánh Gióng được trích từ Bình giảng truyện dân gian 

Câu 5 :

Văn bản Bình giảng truyện dân gian  trong SGK được xuất bản năm bao nhiêu?

 • A

  2000

 • B

  2001

 • C

  2002

 • D

  2003

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Bàn về nhân vật Thánh Gióng được trích từ Bình giảng truyện dân gian , NXB Giáo dục, 2003.

Câu 6 :

Ý nào dưới đây không phải là nghệ thuật được sử dụng trong văn bản Bàn về nhân vật Thánh Gióng?

 • A

  Lập luận chặt chẽ, lí lẽ thuyết phục.

 • B

  Lời văn giàu hình ảnh.

 • C

  Sử dụng các dẫn chứng xác đáng, thuyết phục.

 • D

  Xây dựng tâm lý nhân vật đặc sắc

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Xây dựng tâm lý nhân vật đặc sắc không phải là nghệ thuật của văn bản này.

Câu 7 :

Văn bản Bàn về nhân vật Thánh Gióng nói về nội dung gì?

 • A

  Kể lại sự tích Thánh Gióng

 • B

  Tìm hiểu về nguồn gốc Thánh Gióng

 • C

  Lý giải vì sao Thánh Gióng được tôn vinh

 • D

  Bàn luận về nhân vật Thánh Gióng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Văn bản đưa ra ý kiến bàn luận về nhân vật.

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đoạn văn dưới đây nằm ở phần đầu văn bản, đúng hay sai?

     Truyện Thánh Gióng là tác phẩm lớn đầu tiên về đề tài giữ nước chống xâm lược. Nhân vật Thánh Gióng được xây dựng rất đặc sắc, vừa là một anh hùng phi thường với vẻ đẹp lí tưởng, vừa là một con người trần thể với những vẻ đẹp giản dị, gần gũ.

(Bàn về nhân vật Thánh Gióng – Hoàng Tiến Tựu)

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn trích trên.

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích trên nằm ở phần đầu văn bản.

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Đoạn trích "Trước hết, Thánh Gióng hội tụ những đặc điểm phi thường... làm nên Thánh Gióng." nằm ở phần nào của văn bản?

Giới thiệu về tác phẩm và nhân vật Thánh Gióng.

Phân tích, bình luận, chứng minh vẻ đẹp của nhân vật.

Khẳng định giá trị của nhân vật Thánh Gióng.

Đáp án

Phân tích, bình luận, chứng minh vẻ đẹp của nhân vật.

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích nằm ở phần 2: Phân tích, bình luận, chứng minh vẻ đẹp của nhân vật.

close