Trắc nghiệm Lý thuyết viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các từ ngữ sau theo thứ tự đúng để hoàn thành định nghĩa: Trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống là...

về một hiện tượng nào đó trong đời sống

trong đó, người viết đưa ra ý kiến của mình 

viết bài văn nghị luận

Câu 2 :

Tình huống nào dưới đây không cần em phải viết bài văn trình bày ý kiến của mình về hiện tượng đời sống?

 • A

  Vai trò của gia đình với mỗi người?

 • B

  Em rất lo lắng về việc chú chó nhà mình đang bị ốm.

 • C

  Nghiện game là một hiện tượng xấu, hủy hoại các bạn học sinh

 • D

  Đi tham quan, du lịch, chúng ta sẽ được mở rộng tầm mắt.

Câu 3 :

Việc trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống thường được áp dụng trong những môi trường nào?

 • A

  Trong học tập

 • B

  Trong cuộc sống sinh hoạt

 • C

  Trong công việc

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 4 :

Tại sao chúng ta cần phải trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống?

 • A

  Để mối quan hệ của mọi người trở nên tốt đẹp hơn

 • B

  Để thống nhất một ý kiến của vấn đề

 • C

  Vì chọn nhiều ý kiến sẽ tốt hơn chọn một ý kiến

 • D

  Để mọi người hiểu được quan điểm của em và nhìn nhận rõ hơn các khía cạnh của vấn đề

Câu 5 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Đâu là yêu cầu viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống?

Trình bày rõ ràng ý kiến về hiện tượng cần bàn luận

Dùng những từ ngữ trau chuốt, lạ và độc đáo để trình bày

Nêu lý lẽ, dẫn chứng ảnh để làm sáng tỏ cho ý kiến.

Chuẩn bị giấy bút chất lượng để bài viết của mình thuyết phục hơn

Câu 6 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các nội dung sau cho hợp lí với quy trình viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống:

Tìm ý, lập dàn ý

Chuẩn bị trước khi viết

Viết bài

Xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung dưới đây nằm ở phần nào trong quy trình viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống?

Người viết cần đưa ra được bằng chứng thuyết phục để làm sáng tỏ lý lẽ.

Mở bài

Thân bài

Kết bài

Câu 8 :

Dàn ý của bài trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống bao gồm mấy phần?

 • A

  Một phần

 • B

  Hai phần

 • C

  Ba phần

 • D

  Bốn phần

Câu 9 :

Khi thu thập tư liệu cho bài trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống, chúng ta có thể tìm nguồn tư liệu từ đâu?

 • A

  Đọc sách, báo

 • B

  Tìm hiểu các trang web

 • C

  Tham khảo thêm kiến thức từ thầy cô, bạn bè

 • D

  Tất cả các phương án trên

Câu 10 :

Em rút ra kinh nghiệm gì về việc viết một bài văn trình bày ý kiến một hiện tượng trong đời sống?

Chọn đáp án không đúng.

 • A

  Thực hiện đủ các bước: Chuẩn bị - Tìm ý, lập dàn ý - Viết bài - Xem lại, chỉnh sửa, rút kinh nghiệm

 • B

  Phải đưa ra những ý kiến, lí lẽ hợp lí

 • C

  Viết bài văn càng dài càng đạt yêu cầu

 • D

  Đưa ra bằng chứng chứng minh cho lí lẽ của mình

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các từ ngữ sau theo thứ tự đúng để hoàn thành định nghĩa: Trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống là...

về một hiện tượng nào đó trong đời sống

trong đó, người viết đưa ra ý kiến của mình 

viết bài văn nghị luận

Đáp án

viết bài văn nghị luận

trong đó, người viết đưa ra ý kiến của mình 

về một hiện tượng nào đó trong đời sống

Phương pháp giải :

Em xem lại phần khái niệm của bài học

Lời giải chi tiết :

Bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống là viết bài văn nghị luận trong đó, người viết đưa ra ý kiến của mình về một hiện tượng nào đó trong đời sống. 

Câu 2 :

Tình huống nào dưới đây không cần em phải viết bài văn trình bày ý kiến của mình về hiện tượng đời sống?

 • A

  Vai trò của gia đình với mỗi người?

 • B

  Em rất lo lắng về việc chú chó nhà mình đang bị ốm.

 • C

  Nghiện game là một hiện tượng xấu, hủy hoại các bạn học sinh

 • D

  Đi tham quan, du lịch, chúng ta sẽ được mở rộng tầm mắt.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em suy nghĩ kĩ xem vấn đề nào cần viết bài văn

Lời giải chi tiết :

Chú chó nhà em đang bị ốm không phải là tình huống để trình bày ý kiến trước mọi người.

Câu 3 :

Việc trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống thường được áp dụng trong những môi trường nào?

 • A

  Trong học tập

 • B

  Trong cuộc sống sinh hoạt

 • C

  Trong công việc

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em suy nghĩ những vấn đề xung quanh và trả lời

Lời giải chi tiết :

Việc trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống thường được áp dụng trong tất cả các lĩnh vực từ học tập đến cuộc sống.

Câu 4 :

Tại sao chúng ta cần phải trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống?

 • A

  Để mối quan hệ của mọi người trở nên tốt đẹp hơn

 • B

  Để thống nhất một ý kiến của vấn đề

 • C

  Vì chọn nhiều ý kiến sẽ tốt hơn chọn một ý kiến

 • D

  Để mọi người hiểu được quan điểm của em và nhìn nhận rõ hơn các khía cạnh của vấn đề

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em suy nghĩ về mục đích và trả lời

Lời giải chi tiết :

Chúng ta cần trình bày ý kiến về một vấn đề để mọi người hiểu được quan điểm của em và nhìn nhận rõ hơn các khía cạnh của vấn đề.

Câu 5 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Đâu là yêu cầu viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống?

Trình bày rõ ràng ý kiến về hiện tượng cần bàn luận

Dùng những từ ngữ trau chuốt, lạ và độc đáo để trình bày

Nêu lý lẽ, dẫn chứng ảnh để làm sáng tỏ cho ý kiến.

Chuẩn bị giấy bút chất lượng để bài viết của mình thuyết phục hơn

Đáp án

Trình bày rõ ràng ý kiến về hiện tượng cần bàn luận

Nêu lý lẽ, dẫn chứng ảnh để làm sáng tỏ cho ý kiến.

Lời giải chi tiết :

Để trình bày ý kiến của mình, các em cần xác định:

- Trình bày rõ ràng ý kiến về hiện tượng cần bàn luận. 

- Nêu lý lẽ, dẫn chứng ảnh để làm sáng tỏ cho ý kiến.

Câu 6 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các nội dung sau cho hợp lí với quy trình viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống:

Tìm ý, lập dàn ý

Chuẩn bị trước khi viết

Viết bài

Xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.

Đáp án

Chuẩn bị trước khi viết

Tìm ý, lập dàn ý

Viết bài

Xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.

Lời giải chi tiết :

Trình tự trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống:

- Chuẩn bị trước khi viết

- Tìm ý và lập dàn ý

- Viết bài

- Xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung dưới đây nằm ở phần nào trong quy trình viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống?

Người viết cần đưa ra được bằng chứng thuyết phục để làm sáng tỏ lý lẽ.

Mở bài

Thân bài

Kết bài

Đáp án

Thân bài

Lời giải chi tiết :

Nội dung trên nằm ở phần thân bài.

Câu 8 :

Dàn ý của bài trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống bao gồm mấy phần?

 • A

  Một phần

 • B

  Hai phần

 • C

  Ba phần

 • D

  Bốn phần

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Dàn ý của bài trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống bao gồm 3 phần

Câu 9 :

Khi thu thập tư liệu cho bài trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống, chúng ta có thể tìm nguồn tư liệu từ đâu?

 • A

  Đọc sách, báo

 • B

  Tìm hiểu các trang web

 • C

  Tham khảo thêm kiến thức từ thầy cô, bạn bè

 • D

  Tất cả các phương án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tất cả các ý trên đều là cách hay để tìm kiếm thông tin tư liệu.

Câu 10 :

Em rút ra kinh nghiệm gì về việc viết một bài văn trình bày ý kiến một hiện tượng trong đời sống?

Chọn đáp án không đúng.

 • A

  Thực hiện đủ các bước: Chuẩn bị - Tìm ý, lập dàn ý - Viết bài - Xem lại, chỉnh sửa, rút kinh nghiệm

 • B

  Phải đưa ra những ý kiến, lí lẽ hợp lí

 • C

  Viết bài văn càng dài càng đạt yêu cầu

 • D

  Đưa ra bằng chứng chứng minh cho lí lẽ của mình

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Viết bài văn càng dài càng đạt yêu cầu là ý không cần thiết.

close