Trắc nghiệm Vài nét về tá́c giả Nguyễn Đình Thi Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Nguyễn Đình Thi sinh ra ở đâu?

 • A

  Hà Nội

 • B

  Luông Pha Băng

 • C

  Viêng Chăn

 • D

  Băng Cốc

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung dưới đây về tác giả Nguyễn Đình Thi đúng hay sai?

Nguyễn Đình Thi vừa tham gia văn nghệ vừa tham gia kháng chiến và giữ nhiều chức vụ của Đảng.

Đúng
Sai
Câu 3 :

Công việc nào không đúng khi nói về tác giả Nguyễn Đình Thi?

 • A

  Sáng tác nhạc

 • B

  Làm thơ

 • C

  Viết tiểu thuyết, kịch, tiểu luận phê bình

 • D

  Họa sĩ

Câu 4 :

Phong cách thơ của Nguyễn Đình Thi là:

 • A

  Thơ ông tự do, phóng khoáng mà vẫn hàm súc, sâu lắng, suy tư và có nhiều tìm tòi theo hướng hiện đại.

 • B

  Thơ luôn hướng đến cái chung với lẽ sống lớn, tình cảm lớn, niềm vui lớn của con người cách mạng, của cả dân tộc.

 • C

  Thơ giàu chất suy tư, xúc cảm dồn nén. Mang màu sắc trữ tình chính luận.

 • D

  Thơ mang cảm xúc chân thành, chất phác, lời thơ toát lên một nét riêng biệt trong suy tư và diễn đạt của người miền núi.

Câu 5 :

Những tác phẩm văn xuôi của Nguyễn Đình Thi có đặc điểm gì?

 • A

  Tố cáo tội ác dã man, bản chất tàn bạo, xảo trá của bọn thực dân và phong kiến tay sai đối với nhân dân lao động các nước thuộc địa, đồng thời đề cao những tấm gương yêu nước và cách mạng.

 • B

  Phản ánh kịp thời cuộc chiến đấu anh dũng của nhân dân ta trong các cuộc kháng chiến. Các tác phẩm của ông đều mang tính thời sự về các cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam.

 • C

  Những truyện không có cốt truyện, khai thác thế giới nội tâm của nhân vật.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 6 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải là thơ của Nguyễn Đình Thi?

 • A

  Tia nắng

 • B

  Dòng sông trong xanh

 • C

  Chuyện cổ tích về loài người

 • D

  Bài thơ Hắc Hải

   

   

Câu 7 :

Tiểu thuyết nào dưới đây không phải là sáng tác của Nguyễn Đình Thi?

 • A

  Xung kích

 • B

  Vỡ bờ

 • C

  Thu đông năm ấy

 • D

  Số đỏ

Câu 8 :

Tiểu luận của tác giả Nguyễn Đình Thi là:

 • A

  Nhận đường

 • B

  Chủ nghĩa Mác và vấn đề Văn hóa Việt Nam

 • C

  Nói chuyện thơ ca kháng chiến

 • D

  Quyền sống con người trong “Truyện Kiều”

   

   

Câu 9 :

Bài thơ Hắc Hải của Nguyễn Đình Thi sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1958

 • B

  1959

 • C

  1960

 • D

  1961

Câu 10 :

Tác phẩm kịch nào dưới đây không phải là sáng tác của Nguyễn Đình Thi?

 • A

  Con nai đen

 • B

  Hoa và Ngần

 • C

  Giấc mơ

 • D

  Hồn Trương Ba, da hàng thịt

   

   

Câu 11 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung dưới đây về tác giả Nguyễn Đình Thi đúng hay sai?

“Nguyễn Đình Thi tham gia kháng chiến và giữ nhiều chức vụ quan trọng của Đảng”.

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nguyễn Đình Thi sinh ra ở đâu?

 • A

  Hà Nội

 • B

  Luông Pha Băng

 • C

  Viêng Chăn

 • D

  Băng Cốc

Đáp án : B

Phương pháp giải :

 Em xem lại tiểu sử

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Đình Thi sinh ra tại thành phố Luông Pha Băng, nước Lào.

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung dưới đây về tác giả Nguyễn Đình Thi đúng hay sai?

Nguyễn Đình Thi vừa tham gia văn nghệ vừa tham gia kháng chiến và giữ nhiều chức vụ của Đảng.

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

 Em xem lại tiểu sử

Lời giải chi tiết :
 • Đúng
 • Nguyễn Đình Thi tham gia kháng chiến và giữ nhiều chức vụ quan trọng của Đảng”.
Câu 3 :

Công việc nào không đúng khi nói về tác giả Nguyễn Đình Thi?

 • A

  Sáng tác nhạc

 • B

  Làm thơ

 • C

  Viết tiểu thuyết, kịch, tiểu luận phê bình

 • D

  Họa sĩ

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em xem lại tiểu sử

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Đình Thi được xem là một nghệ sĩ đa tài. Ông sáng tác nhạc, làm thơ, viết tiểu thuyết, kịch, tiểu luận phê bình. Ở lĩnh vực nào ông cũng có những đóng góp đáng trân trọng.

Câu 4 :

Phong cách thơ của Nguyễn Đình Thi là:

 • A

  Thơ ông tự do, phóng khoáng mà vẫn hàm súc, sâu lắng, suy tư và có nhiều tìm tòi theo hướng hiện đại.

 • B

  Thơ luôn hướng đến cái chung với lẽ sống lớn, tình cảm lớn, niềm vui lớn của con người cách mạng, của cả dân tộc.

 • C

  Thơ giàu chất suy tư, xúc cảm dồn nén. Mang màu sắc trữ tình chính luận.

 • D

  Thơ mang cảm xúc chân thành, chất phác, lời thơ toát lên một nét riêng biệt trong suy tư và diễn đạt của người miền núi.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em xem lại phong cách nghệ thuật

Lời giải chi tiết :

Thơ Nguyễn Đình Thi tự do, phóng khoáng mà vẫn hàm súc, sâu lắng, suy tư và có nhiều tìm tòi theo hướng hiện đại.

Câu 5 :

Những tác phẩm văn xuôi của Nguyễn Đình Thi có đặc điểm gì?

 • A

  Tố cáo tội ác dã man, bản chất tàn bạo, xảo trá của bọn thực dân và phong kiến tay sai đối với nhân dân lao động các nước thuộc địa, đồng thời đề cao những tấm gương yêu nước và cách mạng.

 • B

  Phản ánh kịp thời cuộc chiến đấu anh dũng của nhân dân ta trong các cuộc kháng chiến. Các tác phẩm của ông đều mang tính thời sự về các cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam.

 • C

  Những truyện không có cốt truyện, khai thác thế giới nội tâm của nhân vật.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em xem lại phong cách nghệ thuật

Lời giải chi tiết :

Những tác phẩm văn xuôi của Nguyễn Đình Thi là sự phản ánh kịp thời cuộc chiến đấu anh dũng của nhân dân ta trong các cuộc kháng chiến. Các tác phẩm của ông đều mang tính thời sự về các cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam.

Câu 6 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải là thơ của Nguyễn Đình Thi?

 • A

  Tia nắng

 • B

  Dòng sông trong xanh

 • C

  Chuyện cổ tích về loài người

 • D

  Bài thơ Hắc Hải

   

   

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em xem lại tác phẩm chính

Lời giải chi tiết :

Chuyện cổ tích về loài người – Xuân Quỳnh

Câu 7 :

Tiểu thuyết nào dưới đây không phải là sáng tác của Nguyễn Đình Thi?

 • A

  Xung kích

 • B

  Vỡ bờ

 • C

  Thu đông năm ấy

 • D

  Số đỏ

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em xem lại tác phẩm chính

Lời giải chi tiết :

Tiểu thuyết Số đỏ của tác giả Vũ Trọng phụng

Câu 8 :

Tiểu luận của tác giả Nguyễn Đình Thi là:

 • A

  Nhận đường

 • B

  Chủ nghĩa Mác và vấn đề Văn hóa Việt Nam

 • C

  Nói chuyện thơ ca kháng chiến

 • D

  Quyền sống con người trong “Truyện Kiều”

   

   

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em xem lại tác phẩm chính

Lời giải chi tiết :

Tiểu luận Nhận đường (Nguyễn Đình Thi)

Câu 9 :

Bài thơ Hắc Hải của Nguyễn Đình Thi sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1958

 • B

  1959

 • C

  1960

 • D

  1961

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em xem lại tác phẩm chính

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Hắc Hải của Nguyễn Đình Thi sáng tác năm 1958.

Câu 10 :

Tác phẩm kịch nào dưới đây không phải là sáng tác của Nguyễn Đình Thi?

 • A

  Con nai đen

 • B

  Hoa và Ngần

 • C

  Giấc mơ

 • D

  Hồn Trương Ba, da hàng thịt

   

   

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em xem lại tác phẩm chính

Lời giải chi tiết :
 • Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ)
Câu 11 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung dưới đây về tác giả Nguyễn Đình Thi đúng hay sai?

“Nguyễn Đình Thi tham gia kháng chiến và giữ nhiều chức vụ quan trọng của Đảng”.

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Em xem lại tiểu sử

Lời giải chi tiết :
 • Đúng
 • Nguyễn Đình Thi tham gia kháng chiến và giữ nhiều chức vụ quan trọng của Đảng”.
close