Trắc nghiệm Phân tích chi tiết Em bé thông minh Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Nhận xét nêu chính xác về nguồn gốc xuất thân của em bé?

 • A

  Từ thế giới tâm linh

 • B

  Từ những người chịu nhiều đau khổ

 • C

  Từ chú bé mồ côi

 • D

  Từ nhân dân lao động

Câu 2 :

Em bé thông minh được hưởng vinh hoa vì sao?

 • A

  Nhờ may mắn và tinh ranh

 • B

  Nhờ sự trợ giúp của thần linh

 • C

  Nhờ được nhà vua yêu mến

 • D

  Nhờ thông minh, nhờ kinh nghiệm, hiểu biết của bản thân

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Chiến thắng của em bé có được, có nhờ tới sự giúp đỡ của thần linh, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nhân vật em bé thông minh đại diện cho tầng lớp vua quan trí tuệ và thượng lưu trong xã hội phong kiến, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 5 :

Yếu tố kì ảo có vai trò gì trong truyện em bé thông minh

 • A

  Giúp truyện hấp dẫn hơn

 • B

  Giải quyết khó khăn mà em bé không vượt qua được

 • C

   Không tồn tại trong truyện

 • D

  Giúp câu chuyện về em bé thông minh trở thành truyện cổ tích

Câu 6 :

Tác giả sử dụng hình thức câu đố với mục đích nào?

 • A

  Đề cao trí tuệ nhân dân, trí tuệ dân tộc

 • B

  Kích thích sự tò mò của người nghe, người đọc

 • C

  Tạo yếu tố bất ngờ để tăng sức hấp dẫn của câu chuyện

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 7 :

Yếu tố góp phần vào chiến thắng của em bé thông minh là gì?

 • A

  Năng lực trí tuệ

 • B

  Hiểu biết

 • C

  Nhạy cảm

 • D

  Kinh nghiệm

Câu 8 :

Khi kể về tài năng của em bé, tác giả nhằm ca ngợi trí thông minh của ai?

 • A

  Trẻ em

 • B

  Dân tộc

 • C

  Nhân vật em bé trong truyện

 • D

  Nhân dân lao động

Câu 9 :

Thông qua hình tượng em bé trong truyện cổ Em bé thông minh, nhân dân ta muốn bày tỏ tình cảm gì?

 • A

  Yêu mến, tự hào về con người có trí tuệ

 • B

  Gửi gắm ước mơ về hạnh phúc, công bằng xã hội

 • C

  Ca ngợi sức mạnh trí tuệ, cơ bắp của người nông dân

 • D

  Lí tưởng hóa nhân vật theo tiêu chuẩn, nguyện vọng của mình

Câu 10 :

 Tại sao tác giả không đặt tên cụ thể cho em bé mà gọi chung chung là “em bé thông minh”?

 • A

  Vì mẹ mất sớm nên em bé không được đặt tên

 • B

  Vì muốn khẳng định đất nước ta có rất nhiều người thông minh, tài giỏi và em bé chỉ là một đại diện

 • C

  Vì thời ấy con nít không được đặt tên

 • D

  Vì thời phong kiến mọi người đều được gọi bằng những tên chung

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nhận xét nêu chính xác về nguồn gốc xuất thân của em bé?

 • A

  Từ thế giới tâm linh

 • B

  Từ những người chịu nhiều đau khổ

 • C

  Từ chú bé mồ côi

 • D

  Từ nhân dân lao động

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Em bé xuất thân từ những nhân dân lao động.

Câu 2 :

Em bé thông minh được hưởng vinh hoa vì sao?

 • A

  Nhờ may mắn và tinh ranh

 • B

  Nhờ sự trợ giúp của thần linh

 • C

  Nhờ được nhà vua yêu mến

 • D

  Nhờ thông minh, nhờ kinh nghiệm, hiểu biết của bản thân

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Em bé thông minh được hưởng vinh hoa nhờ sự thông minh và kinh nghiệm, hiểu biết của bản thân.

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Chiến thắng của em bé có được, có nhờ tới sự giúp đỡ của thần linh, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung và các tình tiết trong văn bản

Lời giải chi tiết :

Chiến thắng của em bé có được, nhờ vào tài trí của em bé chứ không có sự giúp sức của ai.

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nhân vật em bé thông minh đại diện cho tầng lớp vua quan trí tuệ và thượng lưu trong xã hội phong kiến, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Em xem xét thân phận và tính cách các nhân vật để chọn câu trả lời chính xác nhất.

Lời giải chi tiết :

 Nhận định trên là sai, nhân vật em bé đại diện cho tầng lớp nhân dân.

Câu 5 :

Yếu tố kì ảo có vai trò gì trong truyện em bé thông minh

 • A

  Giúp truyện hấp dẫn hơn

 • B

  Giải quyết khó khăn mà em bé không vượt qua được

 • C

   Không tồn tại trong truyện

 • D

  Giúp câu chuyện về em bé thông minh trở thành truyện cổ tích

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ kĩ nội dung truyện 

Lời giải chi tiết :

Truyện không xuất hiện yếu tố kì ảo

Câu 6 :

Tác giả sử dụng hình thức câu đố với mục đích nào?

 • A

  Đề cao trí tuệ nhân dân, trí tuệ dân tộc

 • B

  Kích thích sự tò mò của người nghe, người đọc

 • C

  Tạo yếu tố bất ngờ để tăng sức hấp dẫn của câu chuyện

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tất cả các đáp án trên là câu trả lời đúng.

Câu 7 :

Yếu tố góp phần vào chiến thắng của em bé thông minh là gì?

 • A

  Năng lực trí tuệ

 • B

  Hiểu biết

 • C

  Nhạy cảm

 • D

  Kinh nghiệm

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Chiến thắng của em bé thông minh dựa vào năng lực trí tuệ

Câu 8 :

Khi kể về tài năng của em bé, tác giả nhằm ca ngợi trí thông minh của ai?

 • A

  Trẻ em

 • B

  Dân tộc

 • C

  Nhân vật em bé trong truyện

 • D

  Nhân dân lao động

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Từ tác phẩm, các em suy ra đối tượng mà nhân dân ca ngợi

Lời giải chi tiết :

Khi kể về tài năng của em bé, tác giả nhằm ca ngợi trí thông minh của nhân dân lao động

Câu 9 :

Thông qua hình tượng em bé trong truyện cổ Em bé thông minh, nhân dân ta muốn bày tỏ tình cảm gì?

 • A

  Yêu mến, tự hào về con người có trí tuệ

 • B

  Gửi gắm ước mơ về hạnh phúc, công bằng xã hội

 • C

  Ca ngợi sức mạnh trí tuệ, cơ bắp của người nông dân

 • D

  Lí tưởng hóa nhân vật theo tiêu chuẩn, nguyện vọng của mình

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Thông qua hình tượng em bé, nhân dân ta muốn bày tỏ tình cảm yêu mến, tự hào về con người có trí tuệ như em bé

Câu 10 :

 Tại sao tác giả không đặt tên cụ thể cho em bé mà gọi chung chung là “em bé thông minh”?

 • A

  Vì mẹ mất sớm nên em bé không được đặt tên

 • B

  Vì muốn khẳng định đất nước ta có rất nhiều người thông minh, tài giỏi và em bé chỉ là một đại diện

 • C

  Vì thời ấy con nít không được đặt tên

 • D

  Vì thời phong kiến mọi người đều được gọi bằng những tên chung

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em suy nghĩ kĩ về tên gọi và chọn đáp án hợp lí nhất.

Lời giải chi tiết :

Tác giả không đặt tên cụ thể cho em bé mà gọi chung chung là “em bé thông minh” vì muốn khẳng định đất nước ta có rất nhiều người thông minh, tài giỏi và em bé chỉ là một đại diện.

close