Trắc nghiệm Phân tích chi tiết Sọ Dừa Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Khi giới thiệu về nhân vật Sọ Dừa lúc mới ra đời, tác giả dân gian sử dụng phương pháp biểu đạt gì?

 • A

  Miêu tả

 • B

  Tự sự

 • C

  Tự sự và miêu tả

 • D

  Không dùng cả miêu tả lẫn tự sự

Câu 2 :

Nhân vật Sọ Dừa đại diện cho kiểu người nào trong xã hội?

 • A

  Kiểu người bị bóc lột

 • B

  Kiểu người chịu nhiều bất hạnh

 • C

  Kiểu người gặp nhiều may mắn

 • D

  Kiểu người bị hắt hủi, coi thường

Câu 3 :

Chọn các đáp án đúng.

Truyện “Sọ Dừa” kể về nhân vật ở những giai đoạn nào?

 • A

  Lúc cơ hàn

 • B

   Khi vinh hiển

 • C

  Lúc hoạn nạn

 • D

  Tất cả các giai đoạn trên

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Sọ Dừa có sự ra đời kỳ lạ, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Kết cục hai cô chị bỏ đi biệt xứ là kết cục tất yếu, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 6 :

Tại sao tác giả dân gian không miêu tả chi tiết nhân vật Sọ Dừa

 • A

  Vì truyện có quá nhiều tình tiết khác hấp dẫn

 • B

  Dung lượng của truyện cổ tích không cho phép miêu tả kĩ về nhân vật

 • C

  Nhân vật có tên riêng nhưng đại diện cho một loại người

 • D

  Nhân vật có bề ngoài không mấy đặc biệt

Câu 7 :

Tại sao cô út lại có được kết thúc có hậu bên Sọ Dừa?

 • A

  Vì cô nhân hậu và biết nhìn nhận con người

 • B

  Vì cô tranh đấu giành hạnh phúc cho mình

 • C

  Vì cô sinh ra đã được may mắn hơn người khác

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Câu 8 :

Việc Sọ Dừa có tài năng xuất chúng đằng sau vỏ bọc xấu xí nói lên điều gì?

 • A

  Những người có vẻ ngoài khiếm khuyết thường có tài năng

 • B

  Một người không thể hoàn hảo

 • C

  Không nên đánh giá con người qua vẻ bên ngoài

 • D

  Một người tài năng sẽ thường khiếm khuyết thứ gì đó

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Khi giới thiệu về nhân vật Sọ Dừa lúc mới ra đời, tác giả dân gian sử dụng phương pháp biểu đạt gì?

 • A

  Miêu tả

 • B

  Tự sự

 • C

  Tự sự và miêu tả

 • D

  Không dùng cả miêu tả lẫn tự sự

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tác giả dân gian vừa kể vừa miêu tả về sự ra đời của Sọ Dừa

Câu 2 :

Nhân vật Sọ Dừa đại diện cho kiểu người nào trong xã hội?

 • A

  Kiểu người bị bóc lột

 • B

  Kiểu người chịu nhiều bất hạnh

 • C

  Kiểu người gặp nhiều may mắn

 • D

  Kiểu người bị hắt hủi, coi thường

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại thân phận và cuộc đời nhân vật

Lời giải chi tiết :

Sọ Dừa đại diện cho kiểu người chịu nhiều bất hạnh

Câu 3 :

Chọn các đáp án đúng.

Truyện “Sọ Dừa” kể về nhân vật ở những giai đoạn nào?

 • A

  Lúc cơ hàn

 • B

   Khi vinh hiển

 • C

  Lúc hoạn nạn

 • D

  Tất cả các giai đoạn trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Truyện xoay quanh Sọ Dừa lúc anh còn cơ hàn, khi vinh hiển và lúc gặp hoạn nạn.

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Sọ Dừa có sự ra đời kỳ lạ, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Sọ Dừa có sự ra đời kỳ lạ, không giống người bình thường.

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Kết cục hai cô chị bỏ đi biệt xứ là kết cục tất yếu, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Em nhớ lại tính cách của hai cô chị và tìm câu trả lời thích hợp

Lời giải chi tiết :

Kết cục hai cô chị bỏ đi biệt xứ là kết cục tất yếu vì đó là sự trả giá cho những độc ác, nham hiểm.

Câu 6 :

Tại sao tác giả dân gian không miêu tả chi tiết nhân vật Sọ Dừa

 • A

  Vì truyện có quá nhiều tình tiết khác hấp dẫn

 • B

  Dung lượng của truyện cổ tích không cho phép miêu tả kĩ về nhân vật

 • C

  Nhân vật có tên riêng nhưng đại diện cho một loại người

 • D

  Nhân vật có bề ngoài không mấy đặc biệt

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Từ nội dung văn bản suy ra câu trả lời

Lời giải chi tiết :

Nhân vật Sọ Dừa không được miêu tả chi tiết vì Sọ Dừa đại diện cho kiểu nhân vật người có hình dạng xấu xí

Câu 7 :

Tại sao cô út lại có được kết thúc có hậu bên Sọ Dừa?

 • A

  Vì cô nhân hậu và biết nhìn nhận con người

 • B

  Vì cô tranh đấu giành hạnh phúc cho mình

 • C

  Vì cô sinh ra đã được may mắn hơn người khác

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung truyện, những tình tiết xoay quanh nhân vật cô út

Lời giải chi tiết :

út lại có được kết thúc có hậu bên Sọ Dừa vì cô nhân hậu và biết nhìn nhận tài năng, nhân phẩm của chàng Sọ Dừa.

Câu 8 :

Việc Sọ Dừa có tài năng xuất chúng đằng sau vỏ bọc xấu xí nói lên điều gì?

 • A

  Những người có vẻ ngoài khiếm khuyết thường có tài năng

 • B

  Một người không thể hoàn hảo

 • C

  Không nên đánh giá con người qua vẻ bên ngoài

 • D

  Một người tài năng sẽ thường khiếm khuyết thứ gì đó

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại nhân vật và rút ra điều nhân dân gửi gắm

Lời giải chi tiết :

Không nên đánh giá con người qua vẻ bên ngoài là điều câu chuyện muốn gửi gắm

close