Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về Sọ Dừa Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Nhân vật chính trong truyện là ai?

 • A

  Mẹ Sọ Dừa

 • B

  Phú ông

 • C

  Cô út

 • D

  Sọ Dừa

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Truyện “Sọ dừa” thuộc thể loại truyện truyền thuyết, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 3 :

Theo truyện, tại sao người mẹ sinh ra Sọ Dừa?

 • A

  Vì người mẹ ăn trái dừa

 • B

  Vì người mẹ uống nước trong cái vỏ dừa

 • C

  Vì người mẹ hái dừa

 • D

  Vì người mẹ gặp thần tiên

Câu 4 :

Truyện “Sọ Dừa” phê phán đối tượng nào?

 • A

  Những kẻ lười biếng

 • B

  Những kẻ dốt nát mà huênh hoang

 • C

  Những kẻ tham lam, độc ác

 • D

  Những kẻ nhát gan

Câu 5 :

Chọn đáp án đúng nhất

Truyện “Sọ Dừa” gửi đến chúng ta bài học gì?

 • A

  Rèn luyện trí tuệ

 • B

  Nhân ái, yêu thương mọi người

 • C

  Đánh giá con người một cách toàn diện

 • D

  Đáp án B và C

Câu 6 :

Tại sao cô Út bằng lòng lấy nhân vật Sọ Dừa?

 • A

  Vì thương hại Sọ Dừa

 • B

  Biết Sọ Dừa khôi ngô, tuấn tú

 • C

  Hiểu và coi trọng giá trị bên trong của Sọ Dừa

 • D

  Cảm nhận được tương lai tốt đẹp của Sọ Dừa

Câu 7 :

Nghệ thuật nổi bật nhất của truyện Sọ Dừa là gì?

 • A

  Tương phản

 • B

  Liệt kê

 • C

  Nhân cách hóa

 • D

  Phóng đại

Câu 8 :

Hiện thực xã hội được phản ánh trong truyện Sọ Dừa?

 • A

  Cuộc đấu tranh giữa kẻ bóc lột và người bị bóc lột

 • B

  Cuộc đấu tranh giữa giai cấp thống trị và giai cấp bị trị

 • C

  Cuộc sống của những con người chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội

 • D

  Cuộc sống của những con người chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội và thái độ thông cảm, chia sẻ với nhân dân lao động

Câu 9 :

Truyện Sọ Dừa phản ánh khát vọng gì của dân gian

 • A

  Mong cuộc sống giàu vật chất

 • B

  Công bằng xã hội, cái thiện thắng cái ác

 • C

  Khát vọng đỗ đạt, mang hiển vinh về cho gia đình

 • D

  Ước mong về xã hội không còn nghèo đói

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nhân vật chính trong truyện là ai?

 • A

  Mẹ Sọ Dừa

 • B

  Phú ông

 • C

  Cô út

 • D

  Sọ Dừa

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung bài

Lời giải chi tiết :

Nhân vật chính trong truyện là Sọ Dừa

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Truyện “Sọ dừa” thuộc thể loại truyện truyền thuyết, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Truyện “Sọ dừa” thuộc thể loại truyện cổ tích

Câu 3 :

Theo truyện, tại sao người mẹ sinh ra Sọ Dừa?

 • A

  Vì người mẹ ăn trái dừa

 • B

  Vì người mẹ uống nước trong cái vỏ dừa

 • C

  Vì người mẹ hái dừa

 • D

  Vì người mẹ gặp thần tiên

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Theo truyện, bà vợ uống nước trong cái vỏ dừa, về nhà có mang và sinh ra cậu bé.

Câu 4 :

Truyện “Sọ Dừa” phê phán đối tượng nào?

 • A

  Những kẻ lười biếng

 • B

  Những kẻ dốt nát mà huênh hoang

 • C

  Những kẻ tham lam, độc ác

 • D

  Những kẻ nhát gan

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Truyện phê phán những kẻ tham lam, độc ác

Câu 5 :

Chọn đáp án đúng nhất

Truyện “Sọ Dừa” gửi đến chúng ta bài học gì?

 • A

  Rèn luyện trí tuệ

 • B

  Nhân ái, yêu thương mọi người

 • C

  Đánh giá con người một cách toàn diện

 • D

  Đáp án B và C

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại văn bản và rút ra những bài học ý nghĩa

Lời giải chi tiết :

Truyện “Sọ Dừa” gửi đến chúng ta bài học về việc đánh giá con người và sự yêu thương trong xã hội.

Câu 6 :

Tại sao cô Út bằng lòng lấy nhân vật Sọ Dừa?

 • A

  Vì thương hại Sọ Dừa

 • B

  Biết Sọ Dừa khôi ngô, tuấn tú

 • C

  Hiểu và coi trọng giá trị bên trong của Sọ Dừa

 • D

  Cảm nhận được tương lai tốt đẹp của Sọ Dừa

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại phần Tóm tắt

Lời giải chi tiết :

Cô Út bằng lòng lấy nhân vật Sọ Dừa vì cô hiểu và coi trọng giá trị bên trong của chàng

Câu 7 :

Nghệ thuật nổi bật nhất của truyện Sọ Dừa là gì?

 • A

  Tương phản

 • B

  Liệt kê

 • C

  Nhân cách hóa

 • D

  Phóng đại

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại giá trị nghệ thuật

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật chủ yếu ở đây là nhân cách hóa, các nhân vật đại diện cho những kiểu tính cách khác nhau

Câu 8 :

Hiện thực xã hội được phản ánh trong truyện Sọ Dừa?

 • A

  Cuộc đấu tranh giữa kẻ bóc lột và người bị bóc lột

 • B

  Cuộc đấu tranh giữa giai cấp thống trị và giai cấp bị trị

 • C

  Cuộc sống của những con người chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội

 • D

  Cuộc sống của những con người chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội và thái độ thông cảm, chia sẻ với nhân dân lao động

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Truyện Sọ Dừa thể hiện thái độ cảm thông trước những người chịu nhiều thiệt thòi, chia sẻ với nhân dân lao động

Câu 9 :

Truyện Sọ Dừa phản ánh khát vọng gì của dân gian

 • A

  Mong cuộc sống giàu vật chất

 • B

  Công bằng xã hội, cái thiện thắng cái ác

 • C

  Khát vọng đỗ đạt, mang hiển vinh về cho gia đình

 • D

  Ước mong về xã hội không còn nghèo đói

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Truyện Sọ Dừa muốn thể hiện khát vọng về cái thiện thắng cái ác, sự công bằng trong xã hội

close