Trắc nghiệm Lý thuyết về cụm danh từ Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Cụm danh từ là gì?

 • A

  Còn được gọi là ngữ danh từ, nhóm danh từ, danh ngữ

 • B

  Là một tập hợp do danh từ với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành

 • C

  Cụm danh từ có ý nghĩa cụ thể, chi tiết hơn, có cấu tạo phức tạp hơn

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Câu 2 :

Cụm danh từ gồm mấy phần

 • A

  2 phần

 • B

  3 phần

 • C

  4 phần

 • D

  5 phần

Câu 3 :

Dòng nào dưới đây nêu đúng mô hình cấu trúc của cụm danh từ?

 • A

  Cụm danh từ có mô hình cấu trúc phức tạp

 • B

  Cụm danh từ là loại tổ hợp danh từ có mô hình gồm 2 phần: phần phụ trước và phần trung tâm

 • C

  Cụm danh từ là loại tổ hợp danh từ có 2 phần: phần trung tâm và phần phụ sau

 • D

  Cụm danh từ là loại tổ hợp danh từ có mô hình cấu trúc gồm 3 phần: phần trước, phần trung tâm, phần sau

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Cụm danh từ có thể giữ vai trò chủ ngữ, vị ngữ trong câu, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 5 :

Cho câu sau: Mỗi chiếc lá rụng có một linh hồn riêng, một tâm tình riêng, một cảm giác riêng” có mấy cụm danh từ?

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Câu 6 :

Tìm cụm danh từ đủ cấu trúc ba phần trong các câu sau:

 • A

  Một em học sinh lớp 6

 • B

  Tất cả lớp

 • C

  Con trâu

 • D

  Cô gái mắt biếc

Câu 7 :

Trong các cụm danh từ sau, cụm danh từ nào chỉ có thành phần trung tâm và phụ sau

 • A

  Các bạn học sinh

 • B

  Hoa hồng

 • C

  Chàng trai khôi ngô

 • D

  Chiếc thuyền buồm khổng lồ màu đỏ

Câu 8 :

Có bao nhiêu cụm danh từ trong đoạn văn sau:

Thuyền chúng tôi chèo thoát qua kênh Bọ Mắt đổ ra con sông Cửa Lớn, xuôi về Năm Căn. Dòng sông Năm Căn mênh mông, nước ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác, cá nước bơi hàng đàn đen trũi nhô lên hụp xuống như người bơi ếch giữa những đầu

 • A

  Hai

 • B

  Ba

 • C

  Bốn

 • D

  Năm

Câu 9 :

Cả ba cô con gái là cụm từ có mấy thành phần?

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  Không xác định được

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Cụm từ “Một vành đai phòng thủ kiên cố” có là cụm danh từ không?

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Cụm danh từ là gì?

 • A

  Còn được gọi là ngữ danh từ, nhóm danh từ, danh ngữ

 • B

  Là một tập hợp do danh từ với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành

 • C

  Cụm danh từ có ý nghĩa cụ thể, chi tiết hơn, có cấu tạo phức tạp hơn

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Cụm danh từ là một tôt hợp từ có ý nghĩa chi tiết hơn danh từ.

Câu 2 :

Cụm danh từ gồm mấy phần

 • A

  2 phần

 • B

  3 phần

 • C

  4 phần

 • D

  5 phần

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Cụm danh từ gồm phần phụ trước, trung tâm và phần phụ sau

Câu 3 :

Dòng nào dưới đây nêu đúng mô hình cấu trúc của cụm danh từ?

 • A

  Cụm danh từ có mô hình cấu trúc phức tạp

 • B

  Cụm danh từ là loại tổ hợp danh từ có mô hình gồm 2 phần: phần phụ trước và phần trung tâm

 • C

  Cụm danh từ là loại tổ hợp danh từ có 2 phần: phần trung tâm và phần phụ sau

 • D

  Cụm danh từ là loại tổ hợp danh từ có mô hình cấu trúc gồm 3 phần: phần trước, phần trung tâm, phần sau

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Cụm danh từ là loại tổ hợp danh từ có mô hình cấu trúc gồm 3 phần: phần trước, phần trung tâm, phần sau.

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Cụm danh từ có thể giữ vai trò chủ ngữ, vị ngữ trong câu, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Cụm danh từ cũng giống như danh từ, có thể đảm nhận chức vụ chủ, vị ngữ trong câu

Câu 5 :

Cho câu sau: Mỗi chiếc lá rụng có một linh hồn riêng, một tâm tình riêng, một cảm giác riêng” có mấy cụm danh từ?

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em đọc kĩ và ghi ra nháp những cụm danh từ có trong bài

Lời giải chi tiết :

Các cụm danh từ: mỗi chiếc lá, một linh hồn riêng, một tâm tình riêng, một cảm giác riêng

Câu 6 :

Tìm cụm danh từ đủ cấu trúc ba phần trong các câu sau:

 • A

  Một em học sinh lớp 6

 • B

  Tất cả lớp

 • C

  Con trâu

 • D

  Cô gái mắt biếc

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ và tìm cụm nào có đủ 3 phần

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc cụm danh từ có 3 phần: Một / em / học sinh / lớp 6

Câu 7 :

Trong các cụm danh từ sau, cụm danh từ nào chỉ có thành phần trung tâm và phụ sau

 • A

  Các bạn học sinh

 • B

  Hoa hồng

 • C

  Chàng trai khôi ngô

 • D

  Chiếc thuyền buồm khổng lồ màu đỏ

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ và tìm cụm danh từ chỉ có thành phần trung tâm.

Lời giải chi tiết :

Chàng trai (trung tâm); khôi ngô (thành phần phụ sau)

Câu 8 :

Có bao nhiêu cụm danh từ trong đoạn văn sau:

Thuyền chúng tôi chèo thoát qua kênh Bọ Mắt đổ ra con sông Cửa Lớn, xuôi về Năm Căn. Dòng sông Năm Căn mênh mông, nước ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác, cá nước bơi hàng đàn đen trũi nhô lên hụp xuống như người bơi ếch giữa những đầu

 • A

  Hai

 • B

  Ba

 • C

  Bốn

 • D

  Năm

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn văn và ghi ra nháp các cụm danh từ

Lời giải chi tiết :

Các cụm danh từ là: kênh Bọ Mắt, sông Cửa Lớn, Năm Căn, sông Năm Căn

Câu 9 :

Cả ba cô con gái là cụm từ có mấy thành phần?

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  Không xác định được

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ và tìm các thành phần trong cụm trên.

Lời giải chi tiết :

Cụm từ trên gồm 3 thành phần Cả/ ba: thành phần phụ trước; cô (thành phần trung tâm); con gái (thành phần phụ sau).

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Cụm từ “Một vành đai phòng thủ kiên cố” có là cụm danh từ không?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Đọc kĩ câu trên và thử viết ra các thành phần xem có ra cụm danh từ không.

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc cụm danh từ trên: Một / vành đai / phòng thủ/ kiên cố

close