Trắc nghiệm Lý thuyết lựa chọn trật tự từ trong câu Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Trật tự từ trong câu thể hiện điều gì?

 • A

  Thứ tự của sự vật, hiện tượng

 • B

  Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm của sự vật, hiện tượng.

 • C

  Liên kết câu này với những câu khác trong văn bản.

 • D

  Cả A, B, C đều đúng.

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Một câu chỉ có một cách sắp xếp trật tự từ, người viết cần tuân thủ theo cách đó, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 3 :

Người nói cần dựa vào đâu để lựa chọn trật tự từ phù hợp?

 • A

  Thời gian giao tiếp.

 • B

  Yêu cầu của giao tiếp.

 • C

  Chọn theo sở thích

 • D

  Cả ba phương án trên

Câu 4 :

Trật tự của câu nào thể hiện trước sau theo thời gian?

 • A

  Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời gây nền độc lập. (Nguyễn Trãi)

 • B

  Ngọn khói mang theo một ước mơ thật bình dị (Đỗ Bích Thúy)

 • C

  Con muốn làm một cái cây. (Võ Thu Hương)

 • D

  Ngọt ngào và nỗi đau luôn song hành cùng nhau. (Phạm Thị Ngọc Diễm)

Câu 5 :

Trật tự từ của câu nào nhấn mạnh đặc điểm của sự vật được nói đến?

 • A

  Sen tàn cúc lại nở hoa. (Nguyễn Du)

 • B

  Những buổi trưa hè nắng to. (Tô Hoài)

 • C

  Lác đác bên sông chợ mấy nhà. (Bà Huyện Thanh Quan)

 • D

  Tràng thở đánh phào một cái, ngực nhẹ hẳn đi. (Kim Lân)

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Trật tự của câu văn dưới đây nhấn mạnh ý nào?

Những kỉ niệm êm đềm ngày thơ ấu ấy, tôi sẽ không bao giờ quên đi.

Những kỉ niệm thơ ấu

Tôi sẽ không quên

Câu 7 :

Dòng nào nêu đúng nhất trật tự của câu văn “Chống tay lên trán, chị như nghĩ ngợi phân vân” (Ngô Tất Tố, Tắt đèn)

 • A

  Cụm từ chỉ cách thức của hành động đứng trước cụm chủ - vị.

 • B

  Cụm từ chứa vấn đề được bàn bạc trong câu đứng trước cụm chủ - vị.

 • C

  Cụm từ chỉ hành động đặt trước cụm chủ - vị.

 • D

  Cụm từ chỉ đặc điểm của nhân vật đứng trước cụm chủ - vị.

Câu 8 :

Trong các câu văn dưới đây, trật tự của câu nào thể hiện trình tự quan sát của người nói?

 • A

  Đáng tội nghiệp nhất là hai cô không sầu tư, không có một nỗi chán nản gê gớm, nó xui ta cầu xin cái chết. (Xuân Diệu)

 • B

  Rồi hắn tháo giày, quăng từng chiếc một vào xó nhà. (Nam Cao)

 • C

  Bọn ấy đều hoặc là bạn hàng, hoặc là vây cánh, hoặc là tay sai của nghị Hách cả. (Vũ Trong Phụng)

 • D

  Các nhà đã lên đèn cả rồi, đèn treo trong nhà bác phở Mĩ, đèn hoa kì leo lét trong nhà ông Cửu, và đèn dây sáng xanh trong hiệu khách... (Thạch Lam)

Câu 9 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các cụm từ sau đây để được một câu có trật tự từ phù hợp:

làm gì

dù là đi đâu

Sau một ngày

thì đến cái giờ ấy

bìm bịp ra khỏi tổ

người ta cũng trở về nhà.

Câu 10 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các cụm từ sau đây để được một câu có trật tự từ phù hợp:

 trong

làm cây ổi

Con muốn

sân nhà cũ

của con

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Trật tự từ trong câu thể hiện điều gì?

 • A

  Thứ tự của sự vật, hiện tượng

 • B

  Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm của sự vật, hiện tượng.

 • C

  Liên kết câu này với những câu khác trong văn bản.

 • D

  Cả A, B, C đều đúng.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Một câu chỉ có một cách sắp xếp trật tự từ, người viết cần tuân thủ theo cách đó, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Một câu có nhiều cách sắp xếp trật tự từ

Câu 3 :

Người nói cần dựa vào đâu để lựa chọn trật tự từ phù hợp?

 • A

  Thời gian giao tiếp.

 • B

  Yêu cầu của giao tiếp.

 • C

  Chọn theo sở thích

 • D

  Cả ba phương án trên

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Người nói cần dựa vào yêu cầu giao tiếp để lựa chọn trật tự từ phù hợp

Câu 4 :

Trật tự của câu nào thể hiện trước sau theo thời gian?

 • A

  Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời gây nền độc lập. (Nguyễn Trãi)

 • B

  Ngọn khói mang theo một ước mơ thật bình dị (Đỗ Bích Thúy)

 • C

  Con muốn làm một cái cây. (Võ Thu Hương)

 • D

  Ngọt ngào và nỗi đau luôn song hành cùng nhau. (Phạm Thị Ngọc Diễm)

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em đọc kĩ các ví dụ đã cho

Lời giải chi tiết :

Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời gây nền độc lập thể hiện trước sau theo thời gian vì câu này tái hiện lại thứ tự xuất hiện các triều đại phong kiến của Việt Nam.

Câu 5 :

Trật tự từ của câu nào nhấn mạnh đặc điểm của sự vật được nói đến?

 • A

  Sen tàn cúc lại nở hoa. (Nguyễn Du)

 • B

  Những buổi trưa hè nắng to. (Tô Hoài)

 • C

  Lác đác bên sông chợ mấy nhà. (Bà Huyện Thanh Quan)

 • D

  Tràng thở đánh phào một cái, ngực nhẹ hẳn đi. (Kim Lân)

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em đọc kĩ các ví dụ đã cho

Lời giải chi tiết :

Lác đác bên sông chợ mấy nhà là câu thơ nhấn mạnh đặc điểm: lác đác (ít ỏi, thưa thớt của sự vật).

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Trật tự của câu văn dưới đây nhấn mạnh ý nào?

Những kỉ niệm êm đềm ngày thơ ấu ấy, tôi sẽ không bao giờ quên đi.

Những kỉ niệm thơ ấu

Tôi sẽ không quên

Đáp án

Những kỉ niệm thơ ấu

Tôi sẽ không quên

Phương pháp giải :

Em đọc kĩ câu văn trên

Lời giải chi tiết :

Trật tự câu văn nhấn mạnh vế đầu (những kỉ niệm thơ ấu)

Câu 7 :

Dòng nào nêu đúng nhất trật tự của câu văn “Chống tay lên trán, chị như nghĩ ngợi phân vân” (Ngô Tất Tố, Tắt đèn)

 • A

  Cụm từ chỉ cách thức của hành động đứng trước cụm chủ - vị.

 • B

  Cụm từ chứa vấn đề được bàn bạc trong câu đứng trước cụm chủ - vị.

 • C

  Cụm từ chỉ hành động đặt trước cụm chủ - vị.

 • D

  Cụm từ chỉ đặc điểm của nhân vật đứng trước cụm chủ - vị.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ câu văn trên, chú ý thành phần đứng đầu câu

Lời giải chi tiết :

Chống tay lên trán, chị như nghĩ ngợi phân vân => Cụm đứng trước là cụm từ chỉ hành động.

Câu 8 :

Trong các câu văn dưới đây, trật tự của câu nào thể hiện trình tự quan sát của người nói?

 • A

  Đáng tội nghiệp nhất là hai cô không sầu tư, không có một nỗi chán nản gê gớm, nó xui ta cầu xin cái chết. (Xuân Diệu)

 • B

  Rồi hắn tháo giày, quăng từng chiếc một vào xó nhà. (Nam Cao)

 • C

  Bọn ấy đều hoặc là bạn hàng, hoặc là vây cánh, hoặc là tay sai của nghị Hách cả. (Vũ Trong Phụng)

 • D

  Các nhà đã lên đèn cả rồi, đèn treo trong nhà bác phở Mĩ, đèn hoa kì leo lét trong nhà ông Cửu, và đèn dây sáng xanh trong hiệu khách... (Thạch Lam)

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ các đáp án đã cho

Lời giải chi tiết :

Câu văn thể hiện trình tự quan sát: Các nhà đã lên đèn cả rồi, đèn treo trong nhà bác phở Mĩ, đèn hoa kì leo lét trong nhà ông Cửu, và đèn dây sáng xanh trong hiệu khách...

Câu 9 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các cụm từ sau đây để được một câu có trật tự từ phù hợp:

làm gì

dù là đi đâu

Sau một ngày

thì đến cái giờ ấy

bìm bịp ra khỏi tổ

người ta cũng trở về nhà.

Đáp án

Sau một ngày

dù là đi đâu

làm gì

thì đến cái giờ ấy

bìm bịp ra khỏi tổ

người ta cũng trở về nhà.

Phương pháp giải :

Em đọc kĩ và sắp xếp để được trình tự phù hợp.

Lời giải chi tiết :

Sau một ngày, dù là đi đâu, làm gì, thì đến cái giờ ấy, bìm bịp ra khỏi tổ, người ta cũng trở về nhà. (Và tôi nhớ khói – Đỗ Bích Thúy)

Câu 10 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các cụm từ sau đây để được một câu có trật tự từ phù hợp:

 trong

làm cây ổi

Con muốn

sân nhà cũ

của con

Đáp án

Con muốn

làm cây ổi

 trong

sân nhà cũ

của con

Phương pháp giải :

Em đọc kĩ và sắp xếp để được trình tự phù hợp.

Lời giải chi tiết :

Con muốn làm cây ổi trong sân nhà cũ của con. (Con muốn làm một cái cây – Võ Thu Hương)

close