Trắc nghiệm Phân tích chi tiết Sự tích Hồ Gươm Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Tại sao ban đầu nghĩa quân Lam Sơn lại nhiều lần bị thua

 • A

  Chưa có gươm thần

 • B

  Đức Long Quân chưa phù hộ

 • C

  Trời chưa phó thác trách nhiệm cho Lê Lợi

 • D

  Thế và lực của nghĩa quân còn non yếu

Câu 2 :

Đức Long Quân cho Lê Lợi mượn gươm trong hoàn cảnh nào?

 • A

  Nước ta đang trên đà lớn mạnh

 • B

  Nghĩa quân Lam Sơn thế lực còn yếu

 • C

  Nhiều kẻ thù xâm lược nước ta

 • D

  Nước ta mở mang bờ cõi

Câu 3 :

Trong văn bản Sự tích Hồ Gươm, trên lưỡi gươm nhặt được đề chữ gì?

 • A

  Thuận Thiên

 • B

  Ý trời

 • C

  Thiên Địa

 • D

  Trời ban

Câu 4 :

Người đánh cá kéo gươm trong Sự tích Hồ Gươm có tên gì?

 • A

  Lê Lai

 • B

  Lê Thận

 • C

  Nguyễn Trãi

 • D

  Lê Long

Câu 5 :

Lê Lợi trả gươm trong hoàn cảnh nào?

 • A

  Đất nước còn nhiều quân giặc mới

 • B

  Đức Long Quân đòi lại gươm

 • C

  Giặc Minh đã bị đánh đuổi

 • D

  Giặc khác sang xâm lược

Câu 6 :

Đức Long Quân cho Lê Lợi mượn gươm có ý nghĩa gì?

 • A

  Thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc của cuộc kháng chiến

 • B

  Thể hiện sự vất vả của Lê Lợi trong việc tìm vũ khí chiến đấu

 • C

  Đề cao sự phát triển nhanh chóng, chiến thắng của cuộc kháng chiến

 • D

  Đề cao vai trò của những người có công giúp Lê Lợi chiến thắng

Câu 7 :

Gươm thần Long Quân cho mượn tượng trưng cho điều gì?

 • A

  Sức mạnh của thần linh

 • B

  Sức mạnh của Lê Lợi, nghĩa quân

 • C

  Sức mạnh của vũ khí hiệu nghiệm

 • D

  Sức mạnh của sự đoàn kết nhân dân

Câu 8 :

Chi tiết Lê Lợi nhận lưỡi gươm và chuôi gươm từ hai hoàn cảnh khác nhau có ý nghĩa:

 • A

  Thể hiện sự nhất trí trong nguyện vọng và quyết tâm đánh giặc cứu nước.

 • B

  Thể hiện màu sắc huyền thoại, làm câu chuyện thêm li kì, hấp dẫn.

 • C

  Thể hiện sức mạnh của gươm báu là sức mạnh tổng hợp của toàn dân.

 • D

  Cả 3 đáp án A, B và C

Câu 9 :

Tại sao Lê Lợi mượn gươm ở Thanh Hóa nhưng lại trả gươm ở Thăng Long?

 • A

  Vì rùa Vàng đòi gươm khi Lê Lợi đang cưỡi thuyền rồng

 • B

  Đất nước hòa bình, nhà vua còn nhiều việc phải làm

 • C

  Đất nước hòa bình nên nhà vua có nhiều việc phải làm

 • D

  Thể hiện tư tưởng hòa bình của toàn dân trên khắp mọi miền đất nước

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tại sao ban đầu nghĩa quân Lam Sơn lại nhiều lần bị thua

 • A

  Chưa có gươm thần

 • B

  Đức Long Quân chưa phù hộ

 • C

  Trời chưa phó thác trách nhiệm cho Lê Lợi

 • D

  Thế và lực của nghĩa quân còn non yếu

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nghĩa quân Lam Sơn lại nhiều lần bị thua vì thế và lực của nghĩa quân còn non yếu

Câu 2 :

Đức Long Quân cho Lê Lợi mượn gươm trong hoàn cảnh nào?

 • A

  Nước ta đang trên đà lớn mạnh

 • B

  Nghĩa quân Lam Sơn thế lực còn yếu

 • C

  Nhiều kẻ thù xâm lược nước ta

 • D

  Nước ta mở mang bờ cõi

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Đức Long Quân cho Lê Lợi mượn gươm trong hoàn cảnh nghĩa quân Lam Sơn thế lực còn yếu

Câu 3 :

Trong văn bản Sự tích Hồ Gươm, trên lưỡi gươm nhặt được đề chữ gì?

 • A

  Thuận Thiên

 • B

  Ý trời

 • C

  Thiên Địa

 • D

  Trời ban

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Trên lưỡi gươm nhặt được đề chữ Thuận Thiên

Câu 4 :

Người đánh cá kéo gươm trong Sự tích Hồ Gươm có tên gì?

 • A

  Lê Lai

 • B

  Lê Thận

 • C

  Nguyễn Trãi

 • D

  Lê Long

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Người đánh cá có tên Lê Thuận

Câu 5 :

Lê Lợi trả gươm trong hoàn cảnh nào?

 • A

  Đất nước còn nhiều quân giặc mới

 • B

  Đức Long Quân đòi lại gươm

 • C

  Giặc Minh đã bị đánh đuổi

 • D

  Giặc khác sang xâm lược

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Lê Lợi trả gươm trong hoàn cảnh giặc Minh đã bị đánh đuổi

Câu 6 :

Đức Long Quân cho Lê Lợi mượn gươm có ý nghĩa gì?

 • A

  Thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc của cuộc kháng chiến

 • B

  Thể hiện sự vất vả của Lê Lợi trong việc tìm vũ khí chiến đấu

 • C

  Đề cao sự phát triển nhanh chóng, chiến thắng của cuộc kháng chiến

 • D

  Đề cao vai trò của những người có công giúp Lê Lợi chiến thắng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Thể hiện sự phù trợ của thần trong cuộc chiến bảo vệ độc lập

Câu 7 :

Gươm thần Long Quân cho mượn tượng trưng cho điều gì?

 • A

  Sức mạnh của thần linh

 • B

  Sức mạnh của Lê Lợi, nghĩa quân

 • C

  Sức mạnh của vũ khí hiệu nghiệm

 • D

  Sức mạnh của sự đoàn kết nhân dân

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Từ câu hỏi trên, suy nghĩ và chọn câu trả lời thích hợp

Lời giải chi tiết :

Gươm thần Long Quân cho mượn tượng trưng cho sức mạnh của sự đoàn kết nhân dân

Câu 8 :

Chi tiết Lê Lợi nhận lưỡi gươm và chuôi gươm từ hai hoàn cảnh khác nhau có ý nghĩa:

 • A

  Thể hiện sự nhất trí trong nguyện vọng và quyết tâm đánh giặc cứu nước.

 • B

  Thể hiện màu sắc huyền thoại, làm câu chuyện thêm li kì, hấp dẫn.

 • C

  Thể hiện sức mạnh của gươm báu là sức mạnh tổng hợp của toàn dân.

 • D

  Cả 3 đáp án A, B và C

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Suy nghĩ các chi tiết đó và chọn đáp án thích hợp

Lời giải chi tiết :

Chi tiết Lê Lợi nhận lưỡi gươm và chuôi gươm từ hai hoàn cảnh khác nhau có nhiều ý nghĩa.

Câu 9 :

Tại sao Lê Lợi mượn gươm ở Thanh Hóa nhưng lại trả gươm ở Thăng Long?

 • A

  Vì rùa Vàng đòi gươm khi Lê Lợi đang cưỡi thuyền rồng

 • B

  Đất nước hòa bình, nhà vua còn nhiều việc phải làm

 • C

  Đất nước hòa bình nên nhà vua có nhiều việc phải làm

 • D

  Thể hiện tư tưởng hòa bình của toàn dân trên khắp mọi miền đất nước

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Suy nghĩ kĩ tại sao phải để tình tiết gươm thần liên quan tới nhiều nơi

Lời giải chi tiết :

Thể hiện tư tưởng hòa bình của toàn dân trên khắp mọi miền đất nước

close