Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về Con gái của mẹ Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Con gái của mẹ là văn bản thuộc thể loại?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Hồi ký

 • C

  Bản tin

 • D

   Kịch

Câu 2 :

Con gái của mẹ được trích từ báo nào?

 • A

  Tuổi trẻ

 • B

  Đất Việt

 • C

  Thanh niên

 • D

  Báo Mới

Câu 3 :

Con gái của mẹ là bài báo của ai?

 • A

  Lí Lan

 • B

  Hà My

 • C

  Thái Bá Dũng

 • D

  Nguyễn Nhật Ánh

Câu 4 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Văn bản Con gái của mẹ sử dụng những phương thức biểu đạt nào?

Miêu tả

Biểu cảm

Thuyết minh

Tự sự

Nghị luận

Câu 5 :

Văn bản Con gái của mẹ có bố cục mấy phần?

 • A

  Hai phần

 • B

  Ba phần

 • C

  Bốn phần

 • D

  Năm phần

Câu 6 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các sự kiện theo trình tự hợp lí phù hợp với sự kiện trong văn bản Con gái của mẹ:

Con gái đỗ trường chuyên

Hai mẹ con đã có người tốt cho chỗ ở

Con gái đỗ Đại học

Mẹ bế con rời quê hương

Câu 7 :

Văn bản Con gái của mẹ được viết theo ngôi thứ mấy?

 • A

  Ngôi thứ nhất

 • B

  Ngôi thứ hai

 • C

  Ngôi thứ ba

 • D

  Ngôi thứ nhất và thứ ba

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Văn bản Con gái của mẹ viết về tình phụ tử, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Cho đoạn trích:

      “Em hạnh phúc vì được làm con của mẹ Hà. Bây giờ, em chỉ ước học thật nhanh, ra trưởng đi làm có tiền rồi da mẹ ra tiệm để mua tặng mẹ một đôi dép, một bộ quần áo mới, mời mẹ vào nhà hàng ăn một bữa thật ngon. Mười tám năm qua, mẹ đã quá vất vả vì em, dành tất cả những gì tốt nhất cho em” - Lam Anh tâm sự.

(Con gái của mẹ - Thái Bá Dũng)

Đoạn trích trên nói về?

Tình cảm của con gái dành cho mẹ

Tình cảm của mẹ dành cho con

Câu 10 :

Đoạn trích dưới đây nói về nội dung gì?

      “Hôm nay con mẹ lại làm mẹ khóc nhiều hơn nữa. Con đã đậu đại học với thành tích tuyển thẳng. Con ơi, vinh hoa phú quý nào bằng. Con gái bé bỏng của mẹ kiên cường và mạnh mẽ như một nhành xương rồng trồi lên mọi thiếu thốn, khô khát.”

(Con gái của mẹ - Thái Bá Dũng)

 • A

  Hạnh phúc của mẹ khi con gái đậu đại học

 • B

  Niềm vui của mẹ khi con đỗ trường chuyên 

 • C

  Nỗi xót xa của người mẹ khi con mình thiếu thốn

 • D

  Mẹ oán trách thân phận vì không có gì cho con

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Con gái của mẹ là văn bản thuộc thể loại?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Hồi ký

 • C

  Bản tin

 • D

   Kịch

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Con gái của mẹ là văn bản thuộc thể loại bản tin.

Câu 2 :

Con gái của mẹ được trích từ báo nào?

 • A

  Tuổi trẻ

 • B

  Đất Việt

 • C

  Thanh niên

 • D

  Báo Mới

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Con gái của mẹ được trích từ báo Tuổi trẻ.

Câu 3 :

Con gái của mẹ là bài báo của ai?

 • A

  Lí Lan

 • B

  Hà My

 • C

  Thái Bá Dũng

 • D

  Nguyễn Nhật Ánh

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Thái Bá Dũng đã đưa tin về văn bản này.

Câu 4 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Văn bản Con gái của mẹ sử dụng những phương thức biểu đạt nào?

Miêu tả

Biểu cảm

Thuyết minh

Tự sự

Nghị luận

Đáp án

Miêu tả

Biểu cảm

Tự sự

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt: tự sự, miêu tả, biểu cảm.Đáp án: A – b – d

Câu 5 :

Văn bản Con gái của mẹ có bố cục mấy phần?

 • A

  Hai phần

 • B

  Ba phần

 • C

  Bốn phần

 • D

  Năm phần

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Văn bản có bố cục hai phần.

Câu 6 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các sự kiện theo trình tự hợp lí phù hợp với sự kiện trong văn bản Con gái của mẹ:

Con gái đỗ trường chuyên

Hai mẹ con đã có người tốt cho chỗ ở

Con gái đỗ Đại học

Mẹ bế con rời quê hương

Đáp án

Mẹ bế con rời quê hương

Hai mẹ con đã có người tốt cho chỗ ở

Con gái đỗ trường chuyên

Con gái đỗ Đại học

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Thứ tự đúng:

- Mẹ bế con rời quê hương

- Hai mẹ con đã có người tốt cho chỗ ở

- Con gái đỗ trường chuyên

- Con gái đỗ Đại học

Câu 7 :

Văn bản Con gái của mẹ được viết theo ngôi thứ mấy?

 • A

  Ngôi thứ nhất

 • B

  Ngôi thứ hai

 • C

  Ngôi thứ ba

 • D

  Ngôi thứ nhất và thứ ba

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại các ngôi kể đã học

Lời giải chi tiết :

Văn bản Con gái của mẹ được viết theo ngôi thứ ba.

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Văn bản Con gái của mẹ viết về tình phụ tử, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Văn bản Con gái của mẹ viết về tình mẫu tử thiêng liêng.

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Cho đoạn trích:

      “Em hạnh phúc vì được làm con của mẹ Hà. Bây giờ, em chỉ ước học thật nhanh, ra trưởng đi làm có tiền rồi da mẹ ra tiệm để mua tặng mẹ một đôi dép, một bộ quần áo mới, mời mẹ vào nhà hàng ăn một bữa thật ngon. Mười tám năm qua, mẹ đã quá vất vả vì em, dành tất cả những gì tốt nhất cho em” - Lam Anh tâm sự.

(Con gái của mẹ - Thái Bá Dũng)

Đoạn trích trên nói về?

Tình cảm của con gái dành cho mẹ

Tình cảm của mẹ dành cho con

Đáp án

Tình cảm của con gái dành cho mẹ

Tình cảm của mẹ dành cho con

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn trích trên.

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích trên nói về tình cảm của con gái Lam Anh dành cho mẹ.

Câu 10 :

Đoạn trích dưới đây nói về nội dung gì?

      “Hôm nay con mẹ lại làm mẹ khóc nhiều hơn nữa. Con đã đậu đại học với thành tích tuyển thẳng. Con ơi, vinh hoa phú quý nào bằng. Con gái bé bỏng của mẹ kiên cường và mạnh mẽ như một nhành xương rồng trồi lên mọi thiếu thốn, khô khát.”

(Con gái của mẹ - Thái Bá Dũng)

 • A

  Hạnh phúc của mẹ khi con gái đậu đại học

 • B

  Niềm vui của mẹ khi con đỗ trường chuyên 

 • C

  Nỗi xót xa của người mẹ khi con mình thiếu thốn

 • D

  Mẹ oán trách thân phận vì không có gì cho con

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn trích trên

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích nói về hạnh phúc của mẹ khi con gái đậu đại học.

close