Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về Đánh thức trầu Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Tác phẩm Đánh thức trầu của tác giả nào?

 • A

  Phan Trọng Luận

 • B

  Trần Đăng Khoa

 • C

  Bùi Mạnh Nhị

 • D

  Nguyễn Đức Mậu

Câu 2 :

Tác phẩm Đánh thức trầu sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1993

 • B

  1994

 • C

  1995

 • D

  1996

Câu 3 :

Tác phẩm Đánh thức trầu in trong tập nào?

 • A

  Thơ Trần Đăng Khoa

 • B

  Góc sân và khoảng trời

 • C

  Từ khoảng sân nhà em

 • D

  Đi đánh thần Hạn

Câu 4 :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản Đánh thức trầu là phương thức nào?

 • A

  Miêu tả

 • B

  Nghị luận

 • C

  Biểu cảm

 • D

  Tự sự

Câu 5 :

Tác phẩm Đánh Thức Trầu của Trần Đăng Khoa thuộc thể loại nào?

 • A

   Thơ

 • B

  Truyện ngắn

 • C

 • D

  Truyện đồng thoại

Câu 6 :

Thể thơ của tác phẩm Đánh thức trầu là gì?

 • A

   5 chữ

 • B

  6 chữ

 • C

  Lục bát

 • D

  Tự do

Câu 7 :

Nội dung chính của đoạn trích dưới đây:

Trẩu trẩu trầu trầu
Mày làm chúa tao
Tao làm chúa mày
Tao không hái ngày
Thì tao hái đêm
(Câu hát của bà em)

 (Đánh thức trầu – Trần Đăng Khoa)

 • A

  Lời hát của bà

 • B

  Giấc mơ của bà

 • C

  Giấc mơ của em

 • D

  Lời gọi của em bé

Câu 8 :

Nội dung chính của đoạn trích dưới đây:

Đã ngủ rồi hả trầu
Tao đã đi ngủ đâu
Mà trầu mày đã ngủ
Bà tao vừa đến đó
Muốn xin mấy lá trầu
Tao không phải ai đâu
Đánh thức mày để hái!
Trầu ơi, hãy tỉnh lại
Mở mắt xanh ra nào
Lá nào muốn cho tao
Thì mày chìa ra nhé
Tay tao hái rất nhẹ
Không làm mày đau đâu...
Đã dậy chưa hả trầu?
Tao hái vài lá nhé
Cho bà và cho mẹ
Đừng lụi đi trầu ơi!

(Đánh thức trầu – Trần Đăng Khoa)

 • A

  Lời hát của bà

 • B

  Giấc mơ của bà

 • C

  Giấc mơ của em

 • D

   Lời gọi của em bé

Câu 9 :

Bài thơ Đánh thức trầu thể hiện tình cảm của ai dành cho ai?

 • A

  Tình cảm của em bé dành cho bà, cho mẹ

 • B

  Tình cảm của bà dành cho em bé

 • C

  Tình cảm của mẹ dành cho em bé

 • D

  Tình cảm của gia đình dành cho em bé

Câu 10 :

Nghệ thuật được sử dụng trong bài thơ Đánh thức trầu:

 • A

  Thể thơ 5 chữ kết hợp với các biện pháp tu từ

 • B

  Giọng thơ hào hùng, sôi nổi

 • C

   Lí luận sắc bén

 • D

  Phân tích tâm lý nhân vật tinh tế

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác phẩm Đánh thức trầu của tác giả nào?

 • A

  Phan Trọng Luận

 • B

  Trần Đăng Khoa

 • C

  Bùi Mạnh Nhị

 • D

  Nguyễn Đức Mậu

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em xem lại văn bản Đánh thức trầu

Lời giải chi tiết :

Đánh thức trầu –  Trần Đăng Khoa

Câu 2 :

Tác phẩm Đánh thức trầu sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1993

 • B

  1994

 • C

  1995

 • D

  1996

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Đánh thức trầu sáng tác năm 1996.

Câu 3 :

Tác phẩm Đánh thức trầu in trong tập nào?

 • A

  Thơ Trần Đăng Khoa

 • B

  Góc sân và khoảng trời

 • C

  Từ khoảng sân nhà em

 • D

  Đi đánh thần Hạn

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

- Đánh thức trầu in trong tập Góc sân và khoảng trời.

Câu 4 :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản Đánh thức trầu là phương thức nào?

 • A

  Miêu tả

 • B

  Nghị luận

 • C

  Biểu cảm

 • D

  Tự sự

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em xem lại phương thức biểu đạt

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt: biểu cảm

Câu 5 :

Tác phẩm Đánh Thức Trầu của Trần Đăng Khoa thuộc thể loại nào?

 • A

   Thơ

 • B

  Truyện ngắn

 • C

 • D

  Truyện đồng thoại

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Đánh thức trầu.

Câu 6 :

Thể thơ của tác phẩm Đánh thức trầu là gì?

 • A

   5 chữ

 • B

  6 chữ

 • C

  Lục bát

 • D

  Tự do

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Thể thơ: 5 chữ.

Câu 7 :

Nội dung chính của đoạn trích dưới đây:

Trẩu trẩu trầu trầu
Mày làm chúa tao
Tao làm chúa mày
Tao không hái ngày
Thì tao hái đêm
(Câu hát của bà em)

 (Đánh thức trầu – Trần Đăng Khoa)

 • A

  Lời hát của bà

 • B

  Giấc mơ của bà

 • C

  Giấc mơ của em

 • D

  Lời gọi của em bé

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Lời hát của bà

Câu 8 :

Nội dung chính của đoạn trích dưới đây:

Đã ngủ rồi hả trầu
Tao đã đi ngủ đâu
Mà trầu mày đã ngủ
Bà tao vừa đến đó
Muốn xin mấy lá trầu
Tao không phải ai đâu
Đánh thức mày để hái!
Trầu ơi, hãy tỉnh lại
Mở mắt xanh ra nào
Lá nào muốn cho tao
Thì mày chìa ra nhé
Tay tao hái rất nhẹ
Không làm mày đau đâu...
Đã dậy chưa hả trầu?
Tao hái vài lá nhé
Cho bà và cho mẹ
Đừng lụi đi trầu ơi!

(Đánh thức trầu – Trần Đăng Khoa)

 • A

  Lời hát của bà

 • B

  Giấc mơ của bà

 • C

  Giấc mơ của em

 • D

   Lời gọi của em bé

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính: Lời gọi của em bé

Câu 9 :

Bài thơ Đánh thức trầu thể hiện tình cảm của ai dành cho ai?

 • A

  Tình cảm của em bé dành cho bà, cho mẹ

 • B

  Tình cảm của bà dành cho em bé

 • C

  Tình cảm của mẹ dành cho em bé

 • D

  Tình cảm của gia đình dành cho em bé

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Đánh thức trầu thể hiện tình cảm của bé dành cho bà, cho mẹ.

Câu 10 :

Nghệ thuật được sử dụng trong bài thơ Đánh thức trầu:

 • A

  Thể thơ 5 chữ kết hợp với các biện pháp tu từ

 • B

  Giọng thơ hào hùng, sôi nổi

 • C

   Lí luận sắc bén

 • D

  Phân tích tâm lý nhân vật tinh tế

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại giá trị nội dung

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật: Thể thơ 5 chữ kết hợp với các biện pháp tu từ: nhân hóa, câu hỏi tu từ, điệp từ,…

close