Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Trần Đăng Khoa Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Trần Đăng Khoa quê ở đâu?

 • A

  Hà Tĩnh

 • B

   Nam Định

 • C

  Hải Dương

 • D

  Quảng Bình

Câu 2 :

Đáp án nào dưới đây không đúng khi nói về nghề nghiệp của Trần Đăng Khoa?

 • A

  Nhạc sĩ

 • B

  Nhà thơ

 • C

  Nhà báo

 • D

  Biên tập viên

Câu 3 :

Trần Đăng Khoa là Trưởng Ban Chung Khảo, Hội đồng Giám khảo Quốc gia cuộc thi Viết thư quốc tế UPU tại Việt Nam từ năm bao nhiêu?

 • A

  2015

 • B

  2016

 • C

  2017

 • D

  2018

Câu 4 :

Trần Đăng Khoa được mệnh danh là:

 • A

  Nhà thơ trẻ nhất

 • B

  Nhà thơ trẻ xuất sắc nhất

 • C

  Thần đồng thơ thiếu nhi

 • D

   Thần đồng thơ trẻ

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về Trần Đăng Khoa đúng hay sai?

“Trần Đăng Khoa bắt đầu sáng tác từ rất sớm. Năm 8 tuổi, ông đã có một số sáng tác được in trên báo”

Đúng
Sai
Câu 6 :

 Năm 10 tuổi, Trần Đăng Khoa đã xuất bản tập thơ nào?

 • A

  Mèo con

 • B

  Hạt gạo làng ta

 • C

  Từ góc sân nhà em

 • D

  Góc sân và khoảng trời

Câu 7 :

Tác phẩm Góc sân và khoảng trời của Trần Đăng Khoa sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1967

 • B

  1968

 • C

  1969

 • D

  1970

Câu 8 :

Tác phẩm Hạt gạo làng ta của Trần Đăng Khoa thuộc thể loại nào?

 • A

  Thơ

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Truyện đồng thoại

 • D

Câu 9 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải sáng tác của Trần Đăng Khoa?

 • A

   Đi đánh thần Hạn

 • B

  Thơ Trần Đăng Khoa

 • C

  Đánh thức trầu

 • D

  Thương nhớ bầy ong

Câu 10 :

Năm 2001, Trần Đăng Khoa được trao tặng giải thưởng nào?

 • A

  Giải Nhất báo Văn nghệ

 • B

  Giải thưởng nhà nước về Văn học nghệ thuật

 • C

  Giải thưởng thơ của báo Thiếu niên Tiền Phong

 • D

  Giải thưởng Văn học ASEAN

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Trần Đăng Khoa quê ở đâu?

 • A

  Hà Tĩnh

 • B

   Nam Định

 • C

  Hải Dương

 • D

  Quảng Bình

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Quê hương: Hải Dương

Câu 2 :

Đáp án nào dưới đây không đúng khi nói về nghề nghiệp của Trần Đăng Khoa?

 • A

  Nhạc sĩ

 • B

  Nhà thơ

 • C

  Nhà báo

 • D

  Biên tập viên

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Trần Đăng Khoa là một nhà thơ, nhà báo, biên tập viên tạp chí quân đội.

Câu 3 :

Trần Đăng Khoa là Trưởng Ban Chung Khảo, Hội đồng Giám khảo Quốc gia cuộc thi Viết thư quốc tế UPU tại Việt Nam từ năm bao nhiêu?

 • A

  2015

 • B

  2016

 • C

  2017

 • D

  2018

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Trần Đăng Khoa là Trưởng Ban Chung Khảo, Hội đồng Giám khảo Quốc gia cuộc thi Viết thư quốc tế UPU tại Việt Nam từ năm 2016 đến nay.

Câu 4 :

Trần Đăng Khoa được mệnh danh là:

 • A

  Nhà thơ trẻ nhất

 • B

  Nhà thơ trẻ xuất sắc nhất

 • C

  Thần đồng thơ thiếu nhi

 • D

   Thần đồng thơ trẻ

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

- Trần Đăng Khoa được mệnh danh là “Thần đồng thơ trẻ”.

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về Trần Đăng Khoa đúng hay sai?

“Trần Đăng Khoa bắt đầu sáng tác từ rất sớm. Năm 8 tuổi, ông đã có một số sáng tác được in trên báo”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Trần Đăng Khoa bắt đầu sáng tác từ rất sớm. Năm 8 tuổi, ông đã có một số sáng tác được in trên báo.

Câu 6 :

 Năm 10 tuổi, Trần Đăng Khoa đã xuất bản tập thơ nào?

 • A

  Mèo con

 • B

  Hạt gạo làng ta

 • C

  Từ góc sân nhà em

 • D

  Góc sân và khoảng trời

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Năm 10 tuổi, Trần Đăng Khoa đã xuất bản tập thơ đầu tiên với nhan đề Từ góc sân nhà em.

Câu 7 :

Tác phẩm Góc sân và khoảng trời của Trần Đăng Khoa sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1967

 • B

  1968

 • C

  1969

 • D

  1970

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Góc sân và khoảng trời của Trần Đăng Khoa sáng tác năm 1968.

Câu 8 :

Tác phẩm Hạt gạo làng ta của Trần Đăng Khoa thuộc thể loại nào?

 • A

  Thơ

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Truyện đồng thoại

 • D

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Hạt gạo làng ta là một trong những bài thơ tiêu biểu nhất của nhà thơ Trần Đăng Khoa.

Câu 9 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải sáng tác của Trần Đăng Khoa?

 • A

   Đi đánh thần Hạn

 • B

  Thơ Trần Đăng Khoa

 • C

  Đánh thức trầu

 • D

  Thương nhớ bầy ong

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

 Thương nhớ bầy ong – Huy Cận

Câu 10 :

Năm 2001, Trần Đăng Khoa được trao tặng giải thưởng nào?

 • A

  Giải Nhất báo Văn nghệ

 • B

  Giải thưởng nhà nước về Văn học nghệ thuật

 • C

  Giải thưởng thơ của báo Thiếu niên Tiền Phong

 • D

  Giải thưởng Văn học ASEAN

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Năm 2001, Trần Đăng Khoa được trao tặng Giải thưởng nhà nước về Văn học nghệ thuật.

close