Trắc nghiệm Soạn bài Chia sẻ cảm nghĩ về môi trường Trung học cơ sở Văn 6 Chân trời sáng tạo

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Nghị luận về một tư tưởng đạo lý thường bàn về những vấn đề gì trong đời sống?

 • A

  Vấn đề về cách ứng xử.

 • B

  Các vấn đề về đạo đức, tâm hồn, tính cách.

 • C

  Vấn đề về nhận thức.

 • D

  Cả 3 đáp án trên.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí trong cuộc sống bao gồm:
+ Vấn đề nhận thức
+ Vấn đề về đạo đức, tâm hồn, tính cách
+ Vấn đề về các quan hệ gia đình
+ Vấn đề về các quan hệ xã hội
+ Vấn đề về cách ứng xử

close