Trắc nghiệm Phân tích chi tiết Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân diễn ra bên dòng sông Hồng, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 2 :

Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân diễn ra vào thời gian nào?

 • A

  Tết Nguyên Đán

 • B

  Tết Nguyên Tiêu

 • C

  Tết Đoan Ngọ

 • D

  Tết Trung Thu

Câu 3 :

 Đâu là thứ tự đúng của diễn biến hội thi thổi cơm?

 • A

  Lấy lửa – thổi cơm – dâng hương – chấm thi

 • B

  Thổi cơm – chấm thi – lấy lửa – dâng hương 

 • C

  Dâng hương – lấy lửa – thổi cơm – chấm thi

 • D

  Chấm thi – thổi cơm – lấy lửa – dâng hương 

Câu 4 :

Lễ dâng hương được diễn ra ở địa điểm nào?

 • A

  Dưới gốc đa già

 • B

  Trên bến nước làng 

 • C

  Ven bờ sông

 • D

  Trước cửa đình 

Câu 5 :

 Nguồn gốc của hội hổi cơm thi ở Đồng Vân bắt nguồn từ đâu?

 • A

  Bắt nguồn từ các cuộc trẩy quân đánh giặc của người Việt cổ 

 • B

  Bắt nguồn từ tục nấu cơm xa xưa của người Việt 

 • C

  Bắt nguồn từ tục thờ cúng Tổ Tiên

 • D

  Tất cả các đáp án trên đều sai 

Câu 6 :

 Trong văn bản Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân, lễ dâng hương ở đầu hội thi thể hiện điều gì?

 • A

  Sự khéo léo của dân làng

 • B

  Sự biết ơn của dân làng dành cho các vị thánh thần

 • C

  Sự mê tín của người dân

 • D

  Tình yêu của người dân đối với cuộc sống 

Câu 7 :

Theo hội thi, người chơi phải lấy lửa trên cây gì?

 • A

  Cây chuối

 • B

  Cây đa

 • C

  Cây gạo

 • D

  Cây tre 

Câu 8 :

Trong văn bản Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân, thử thách lấy lửa trên cây chuối đòi hỏi điều gì từ người tham gia?

 • A

  Sự thông minh

 • B

  Sự khéo léo

 • C

  Sự khỏe mạnh

 • D

  Sự chăm chỉ 

Câu 9 :

Ban giám khảo chấm thi dựa theo mấy tiêu chuẩn?

 • A

  Hai tiêu chuẩn

 • B

  Ba tiêu chuẩn

 • C

  Bốn tiêu chuẩn

 • D

  Năm tiêu chuẩn

Câu 10 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng

Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân để lại những ý nghĩa gì?

Nhắc nhớ về truyền thống đánh giặc của cha ông

Góp phần phát triển kinh tế đất nước

Rèn luyện sự khéo léo, thông minh cho người tham gia

Giải tỏa căng thẳng, đem lại tiếng cười cho người nông dân

Chứng minh sự phát triển về quân sự của dân tộc

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân diễn ra bên dòng sông Hồng, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Em xem lại phần giới thiệu khái quát về hội thổi cơm ở Đồng Vân.

Lời giải chi tiết :

Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân diễn ra tại làng Đồng Vân, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng bên dòng sông Đáy chứ không phải sông Hồng.

Câu 2 :

Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân diễn ra vào thời gian nào?

 • A

  Tết Nguyên Đán

 • B

  Tết Nguyên Tiêu

 • C

  Tết Đoan Ngọ

 • D

  Tết Trung Thu

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em xem lại phần giới thiệu khái quát về hội thổi cơm ở Đồng Vân.

Lời giải chi tiết :

Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân diễn ra vào rằm tháng Giêng hàng năm, tức là Tết Nguyên Tiêu (ngày 15 tháng 1 âm lịch).

Câu 3 :

 Đâu là thứ tự đúng của diễn biến hội thi thổi cơm?

 • A

  Lấy lửa – thổi cơm – dâng hương – chấm thi

 • B

  Thổi cơm – chấm thi – lấy lửa – dâng hương 

 • C

  Dâng hương – lấy lửa – thổi cơm – chấm thi

 • D

  Chấm thi – thổi cơm – lấy lửa – dâng hương 

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em xem lại phần diễn biến hội thi, quan sát trình tự đúng

Lời giải chi tiết :

Hội thi diễn ra theo thứ tự: Dâng hương – lấy lửa – thổi cơm – chấm thi.

Câu 4 :

Lễ dâng hương được diễn ra ở địa điểm nào?

 • A

  Dưới gốc đa già

 • B

  Trên bến nước làng 

 • C

  Ven bờ sông

 • D

  Trước cửa đình 

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em xem lại phần diễn biến hội thi, chú ý mục “Lễ dâng hương”.

Lời giải chi tiết :

Lễ dâng hương diễn ra trước cửa đình.

Câu 5 :

 Nguồn gốc của hội hổi cơm thi ở Đồng Vân bắt nguồn từ đâu?

 • A

  Bắt nguồn từ các cuộc trẩy quân đánh giặc của người Việt cổ 

 • B

  Bắt nguồn từ tục nấu cơm xa xưa của người Việt 

 • C

  Bắt nguồn từ tục thờ cúng Tổ Tiên

 • D

  Tất cả các đáp án trên đều sai 

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em xem lại phần ý nghĩa hội thi, kết hợp xem lại phần cuối văn bản.

Lời giải chi tiết :

Hội thổi cơm thi bắt nguồn từ các cuộc trẩy quân đánh giặc của người Việt cổ bên dòng sông Đáy xưa.

Câu 6 :

 Trong văn bản Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân, lễ dâng hương ở đầu hội thi thể hiện điều gì?

 • A

  Sự khéo léo của dân làng

 • B

  Sự biết ơn của dân làng dành cho các vị thánh thần

 • C

  Sự mê tín của người dân

 • D

  Tình yêu của người dân đối với cuộc sống 

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em xem lại phần diễn biến hội thi, chú ý mục “Lễ dâng hương”.

Lời giải chi tiết :

Lễ dâng hương nhằm mục đích tưởng nhớ vị thánh hoàng làng có công cứu dân, độ quốc. 

Câu 7 :

Theo hội thi, người chơi phải lấy lửa trên cây gì?

 • A

  Cây chuối

 • B

  Cây đa

 • C

  Cây gạo

 • D

  Cây tre 

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em xem lại phần diễn biến hội thi, chú ý mục “Lấy lửa”.

Lời giải chi tiết :

Các thí sinh phải lấy lửa trên ngọn cây chuối cao, thân cây được bôi mỡ.

Câu 8 :

Trong văn bản Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân, thử thách lấy lửa trên cây chuối đòi hỏi điều gì từ người tham gia?

 • A

  Sự thông minh

 • B

  Sự khéo léo

 • C

  Sự khỏe mạnh

 • D

  Sự chăm chỉ 

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em xem lại phần diễn biến hội thi, chú ý mục “Lấy lửa”.

Lời giải chi tiết :

Việc trèo lên cây chuối đã bôi mỡ là việc khó khăn, đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ của người chơi.

Câu 9 :

Ban giám khảo chấm thi dựa theo mấy tiêu chuẩn?

 • A

  Hai tiêu chuẩn

 • B

  Ba tiêu chuẩn

 • C

  Bốn tiêu chuẩn

 • D

  Năm tiêu chuẩn

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em xem lại phần diễn biến hội thi, chú ý mục “Chấm thi”.

Lời giải chi tiết :

Ban giám khảo chấm theo 3 tiêu chuẩn: gạo trắng, cơm dẻo, không cháy. 

Câu 10 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng

Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân để lại những ý nghĩa gì?

Nhắc nhớ về truyền thống đánh giặc của cha ông

Góp phần phát triển kinh tế đất nước

Rèn luyện sự khéo léo, thông minh cho người tham gia

Giải tỏa căng thẳng, đem lại tiếng cười cho người nông dân

Chứng minh sự phát triển về quân sự của dân tộc

Đáp án

Nhắc nhớ về truyền thống đánh giặc của cha ông

Rèn luyện sự khéo léo, thông minh cho người tham gia

Giải tỏa căng thẳng, đem lại tiếng cười cho người nông dân

Phương pháp giải :

Em xem lại phần diễn biến ý nghĩa, chú ý mục “Chấm thi”.

Lời giải chi tiết :

Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân để lại những ý nghĩa:

- Nhắc nhớ về truyền thống đánh giặc của cha ông

- Rèn luyện sự khéo léo, thông minh cho người tham gia

- Giải tỏa căng thẳng, đem lại tiếng cười cho người nông dân

close