Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về Bánh chưng bánh giầy Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Truyện Bánh chưng, bánh giầy thuộc thể loại văn học nào?

 • A

  Truyện ngụ ngôn

 • B

  Truyện truyền thuyết

 • C

  Truyện cổ tích

 • D

  Truyện trung đại

Câu 2 :

Vua Hùng ra điều kiện sẽ truyền ngôi cho người như thế nào?

 • A

  Cho con trưởng

 • B

  Cho con út

 • C

  Cho người làm vừa ý Tiên Vương

 • D

  Cho người trong dòng máu hoàng tộc

Câu 3 :

Ai là người đã chỉ cho Lang Liêu làm những thức bánh kì lạ?

 • A

  Một vị thần

 • B

  Vua cha

 • C

  Mẹ ruột của chàng

 • D

  Vợ chàng

Câu 4 :

Lang Liêu đã làm bánh có hình thù gì?

 • A

  Bánh hình tròn và bánh hình thoi

 • B

  Bánh tam giác và bánh hình vuông

 • C

  Bánh hình vuông và bánh hình tròn

 • D

  Bánh hình vuông và hình tam giác

Câu 5 :

Ý nghĩa của việc thần thánh hóa các nhân vật và sự kiện lịch sử trong truyện truyền thuyết với mục đích?

 • A

  Tạo tính li kì cho truyện

 • B

  Thể hiện sức sáng tạo của dân gian

 • C

  Khiến nhân vật trở nên vĩ đại, tài năng hơn

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Câu 6 :

Ý nghĩa của chiếc bánh chưng?

 • A

  Bánh chưng tượng trưng cho trời đất, muôn vật, cây cỏ, với tinh thần đoàn kết, đùm bọc

 • B

  Bánh thể hiện sự xứng đáng nối ngôi của Lang Liêu

 • C

  Bánh tượng trung cho sự cần cù lao động

 • D

  Xứng đáng làm lễ vật tế cáo trời đất

Câu 7 :

Việc vua Hùng chọn Lang Liêu nối ngôi có ý nghĩa gì?

 • A

  Nhà vua biết trọng người tài

 • B

  Nhà vua biết trọng người có hiếu

 • C

  Nhà vua nhìn thấy sự sáng tạo, cần mẫn, thật thà của Lang Liêu

 • D

  Cả 3 ý kiến trên

Câu 8 :

Ý nghĩa truyền thuyết Bánh chưng, bánh giầy?

 • A

  Giải thích nguồn gốc làm bánh

 • B

  Đề cao trí tuệ, lòng hiếu thảo của người nông dân

 • C

  Ý thức tôn kính tổ tiên, xây dựng phong tục tập quán đẹp từ những điều giản dị, giàu ý nghĩa.

 • D

  Cả 3 đáp án trên.

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Các yếu tố hoang đường kì ảo được sử dụng trong truyện có ý nghĩa làm tăng tính gay cấn của truyện truyền thuyết. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tục làm bánh chưng, bánh giầy ngày Tết có ý nghĩa cao đẹp, thể hiện sự tưởng nhớ, tôn kính tổ tiên, tinh thần coi trọng nghề nông. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 11 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Truyền thuyết Bánh chưng, bánh giầy sử dụng phương thức biểu đạt chủ yếu là miêu tả, biểu cảm, đúng hay sai?

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Truyện Bánh chưng, bánh giầy thuộc thể loại văn học nào?

 • A

  Truyện ngụ ngôn

 • B

  Truyện truyền thuyết

 • C

  Truyện cổ tích

 • D

  Truyện trung đại

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Truyện Bánh chưng, bánh giầy thuộc thể loại truyền thuyết (Truyện có yếu tố hoang đường kì ảo, giải thích nguồn gốc hình thành chiếc bánh chưng, bánh giầy).

Câu 2 :

Vua Hùng ra điều kiện sẽ truyền ngôi cho người như thế nào?

 • A

  Cho con trưởng

 • B

  Cho con út

 • C

  Cho người làm vừa ý Tiên Vương

 • D

  Cho người trong dòng máu hoàng tộc

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Lúc vua Hùng về già muốn truyền ngôi cho các con nên ra điều kiện: không kể con trưởng, con thứ, miễn ai làm vừa ý Tiên Vương sẽ được nối ngôi.

Câu 3 :

Ai là người đã chỉ cho Lang Liêu làm những thức bánh kì lạ?

 • A

  Một vị thần

 • B

  Vua cha

 • C

  Mẹ ruột của chàng

 • D

  Vợ chàng

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại nội dung tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Lang Liêu nằm mộng thấy thần đã chỉ cho chàng làm hai thứ bánh.

Câu 4 :

Lang Liêu đã làm bánh có hình thù gì?

 • A

  Bánh hình tròn và bánh hình thoi

 • B

  Bánh tam giác và bánh hình vuông

 • C

  Bánh hình vuông và bánh hình tròn

 • D

  Bánh hình vuông và hình tam giác

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại nội dung tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Bánh hình vuông và bánh hình tròn

Câu 5 :

Ý nghĩa của việc thần thánh hóa các nhân vật và sự kiện lịch sử trong truyện truyền thuyết với mục đích?

 • A

  Tạo tính li kì cho truyện

 • B

  Thể hiện sức sáng tạo của dân gian

 • C

  Khiến nhân vật trở nên vĩ đại, tài năng hơn

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại các chi tiết thần thánh và rút ra ý nghĩa

Lời giải chi tiết :

Việc thần thánh hóa nhân vật và sự kiện lịch sử nhằm thể hiện sức sáng tạo của dân gian, qua đó tạo tính hấp dẫn, li kì cho truyện.

Câu 6 :

Ý nghĩa của chiếc bánh chưng?

 • A

  Bánh chưng tượng trưng cho trời đất, muôn vật, cây cỏ, với tinh thần đoàn kết, đùm bọc

 • B

  Bánh thể hiện sự xứng đáng nối ngôi của Lang Liêu

 • C

  Bánh tượng trung cho sự cần cù lao động

 • D

  Xứng đáng làm lễ vật tế cáo trời đất

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Bánh chưng hình vuông, màu xanh tượng trưng cho đất, nhân đậu, thịt lợn tượng trưng cho muông thú, bên ngoài là lớp gạo nếp, và lá giong, thể hiện sự đoàn kết, đùm bọc.

Câu 7 :

Việc vua Hùng chọn Lang Liêu nối ngôi có ý nghĩa gì?

 • A

  Nhà vua biết trọng người tài

 • B

  Nhà vua biết trọng người có hiếu

 • C

  Nhà vua nhìn thấy sự sáng tạo, cần mẫn, thật thà của Lang Liêu

 • D

  Cả 3 ý kiến trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại lời của Vua Hùng và chọn đáp án phù hợp.

Lời giải chi tiết :

Nhà vua chọn Lang Liêu nối ngôi vì chàng sáng tạo làm được thức bánh ngon, thể hiện lòng tôn kính đối với tổ tiên.

Câu 8 :

Ý nghĩa truyền thuyết Bánh chưng, bánh giầy?

 • A

  Giải thích nguồn gốc làm bánh

 • B

  Đề cao trí tuệ, lòng hiếu thảo của người nông dân

 • C

  Ý thức tôn kính tổ tiên, xây dựng phong tục tập quán đẹp từ những điều giản dị, giàu ý nghĩa.

 • D

  Cả 3 đáp án trên.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Truyền thuyết “Bánh chưng bánh giầy” vừa giải thích nguồn gốc của bánh chưng, bánh giầy vừa phản ánh thành tựu văn minh nông nghiệp ở buổi đầu dựng nước với thái độ đề cao lao động, đề cao nghề nông và thể hiện sự tôn kính Trời, Đất và tổ tiên của nhân dân ta.

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Các yếu tố hoang đường kì ảo được sử dụng trong truyện có ý nghĩa làm tăng tính gay cấn của truyện truyền thuyết. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về truyền thuyết.

Lời giải chi tiết :

Yếu tố hoang đường, kì ảo làm tăng sức hấp dẫn của truyện chứ không phải tăng sự gay cấn.

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tục làm bánh chưng, bánh giầy ngày Tết có ý nghĩa cao đẹp, thể hiện sự tưởng nhớ, tôn kính tổ tiên, tinh thần coi trọng nghề nông. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Suy nghĩ về tục lệ này và đưa ra đáp án phù hợp.

Lời giải chi tiết :

Tục thờ cúng tổ tiên, dâng bánh chưng, bánh giầy lên ban thờ mang ý nghĩa cao đẹp, thể hiện sự tưởng nhớ, hiếu kính với tổ tiên.

Câu 11 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Truyền thuyết Bánh chưng, bánh giầy sử dụng phương thức biểu đạt chủ yếu là miêu tả, biểu cảm, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung truyền thuyết này.

Lời giải chi tiết :

Truyện Bánh chưng, bánh giầy sử dụng phương thức biểu đạt chủ yếu là tự sự.

close