Trắc nghiệm Phân tích chi tiết Bánh chưng bánh giầy Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Lang Liêu là nhân vật gắn với lĩnh vực nào của người Lạc Việt thời vua Hùng dựng nước?

 • A

  Chống giặc ngoại xâm

 • B

  Đấu tranh chống giặc ngoại xâm

 • C

  Lao động sản xuất, sáng tạo văn hóa

 • D

  Tiếp nối ngôi vua

Câu 2 :

Chàng Lang Liêu là con trai thứ mấy của Vua Hùng?

 • A

  16

 • B

  17

 • C

  18

 • D

  19

Câu 3 :

Cha của Lang Liêu là đời vua Hùng thứ mấy?

 • A

  Đời vua Hùng thứ 5

 • B

  Đời vua Hùng thứ 6

 • C

  Đời vua Hùng thứ 7

 • D

  Đời vua Hùng thứ 9

Câu 4 :

Chọn đáp án đúng nhất.

 • A

  Bánh Giầy tượng trưng cho Trời, bánh Chưng tượng trưng cho Đất.

 • B

  Bánh Giầy tượng trưng cho Đất, bánh Chưng tượng trưng cho Trời.

 • C

  Bánh Giầy, bánh Chưng tượng trưng cho muông thú, cây cối.

 • D

  Bánh Giầy, bánh Chưng tượng trưng cho sự sống của vạn vật.

Câu 5 :

Lang Liêu có phẩm chất gì?

 • A

  Sống giản dị

 • B

  Chăm chỉ, cần cù

 • C

  Tôn kính tổ tiên

 • D

  Tất cả các phương án trên

Câu 6 :

Lang Liêu được thần giúp đỡ vì?

 • A

  Lang Liêu so với các anh em khác chịu thiệt thòi

 • B

  Chỉ mình chàng mới hiểu được ý của thần

 • C

  Tuy là con vua, chịu nhiều thiệt thòi, nhưng chàng chăm chỉ, sống cuộc sống như dân thường, biết quý trọng lao động

 • D

  Vì chàng là vị hoàng tử trẻ nhất

Câu 7 :

Tại sao nhân vật Lang Liêu dâng cho vua cha những lễ vật “không có gì quý bằng”?

 • A

  Lễ vật ý nghĩa thể hiện tình cảm chân thành

 • B

  Lễ vật quý hiếm, khó tìm

 • C

  Lễ vật kì lạ

 • D

  Lễ vật cầu kì

Câu 8 :

Trong văn bản Bánh chưng, bánh giầy, nhà vua đưa ra hình thức nào để chọn người nối ngôi?

 • A

  Thi bắn cung

 • B

  Thi chạy

 • C

  Nhân lễ Tiên vương, ai làm vừa ý vua sẽ được truyền ngôi

 • D

  Thi săn thú

Câu 9 :

Ý nghĩa của bánh chưng, bánh giầy là gì?

 • A

  Phản ánh những thành tựu trong nền nông nghiệp

 • B

  Ca ngợi tinh thần lao động của nhân dân

 • C

  Thể hiện sự kính trọng với tổ tiên

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Lang Liêu là nhân vật gắn với lĩnh vực nào của người Lạc Việt thời vua Hùng dựng nước?

 • A

  Chống giặc ngoại xâm

 • B

  Đấu tranh chống giặc ngoại xâm

 • C

  Lao động sản xuất, sáng tạo văn hóa

 • D

  Tiếp nối ngôi vua

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung tác phẩm và chọn đáp án chính xác.

Lời giải chi tiết :

Nhân vật Lang Liêu sáng tạo ra bánh chưng, bánh giầy cúng lễ Tiên vương.

Câu 2 :

Chàng Lang Liêu là con trai thứ mấy của Vua Hùng?

 • A

  16

 • B

  17

 • C

  18

 • D

  19

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Lang Liêu là con trai thứ 18 của Vua Hùng.

Câu 3 :

Cha của Lang Liêu là đời vua Hùng thứ mấy?

 • A

  Đời vua Hùng thứ 5

 • B

  Đời vua Hùng thứ 6

 • C

  Đời vua Hùng thứ 7

 • D

  Đời vua Hùng thứ 9

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Vua Hùng đời thứ 6

Câu 4 :

Chọn đáp án đúng nhất.

 • A

  Bánh Giầy tượng trưng cho Trời, bánh Chưng tượng trưng cho Đất.

 • B

  Bánh Giầy tượng trưng cho Đất, bánh Chưng tượng trưng cho Trời.

 • C

  Bánh Giầy, bánh Chưng tượng trưng cho muông thú, cây cối.

 • D

  Bánh Giầy, bánh Chưng tượng trưng cho sự sống của vạn vật.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Hai loại bánh biểu trưng cho trời và đất song hành, là lòng tôn kính của con cháu với ông bà.

Câu 5 :

Lang Liêu có phẩm chất gì?

 • A

  Sống giản dị

 • B

  Chăm chỉ, cần cù

 • C

  Tôn kính tổ tiên

 • D

  Tất cả các phương án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Lang Liêu là người có nhiều phẩm chất cao đẹp.

Câu 6 :

Lang Liêu được thần giúp đỡ vì?

 • A

  Lang Liêu so với các anh em khác chịu thiệt thòi

 • B

  Chỉ mình chàng mới hiểu được ý của thần

 • C

  Tuy là con vua, chịu nhiều thiệt thòi, nhưng chàng chăm chỉ, sống cuộc sống như dân thường, biết quý trọng lao động

 • D

  Vì chàng là vị hoàng tử trẻ nhất

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung truyện và chi tiết Lang Liêu mộng thấy vị thần.

Lời giải chi tiết :

Lang Liêu chịu nhiều thiệt thòi, mẹ mất sớm, chàng rời cung ra ngoài chăm chỉ lao động như người thường.

Câu 7 :

Tại sao nhân vật Lang Liêu dâng cho vua cha những lễ vật “không có gì quý bằng”?

 • A

  Lễ vật ý nghĩa thể hiện tình cảm chân thành

 • B

  Lễ vật quý hiếm, khó tìm

 • C

  Lễ vật kì lạ

 • D

  Lễ vật cầu kì

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xét những chi tiết Lang Liêu đã làm bánh và lựa chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết :

Bánh chưng, bánh giầy là thành quả của sức lao động, sự tôn kính, hiễu đễ trước tổ tiên

Câu 8 :

Trong văn bản Bánh chưng, bánh giầy, nhà vua đưa ra hình thức nào để chọn người nối ngôi?

 • A

  Thi bắn cung

 • B

  Thi chạy

 • C

  Nhân lễ Tiên vương, ai làm vừa ý vua sẽ được truyền ngôi

 • D

  Thi săn thú

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nhà vua truyền rằng: “… Năm nay nhân lễ Tiên vương, ai làm vừa ý ta, ta sẽ truyền ngôi cho, có Tiên vương chứng giám”

Câu 9 :

Ý nghĩa của bánh chưng, bánh giầy là gì?

 • A

  Phản ánh những thành tựu trong nền nông nghiệp

 • B

  Ca ngợi tinh thần lao động của nhân dân

 • C

  Thể hiện sự kính trọng với tổ tiên

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Bánh chưng, bánh giầy có rất nhiều ý nghĩa.

Phản ánh những thành tựu trong nền nông nghiệp

Ca ngợi tinh thần lao động của nhân dân

Thể hiện sự kính trọng với tổ tiên

close