Trắc nghiệm Lý thuyết về Trạng ngữ Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Trạng ngữ là gì?

 • A

  Là thành phần chính của câu

 • B

  Là thành phần phụ của câu

 • C

  là biện pháp tu từ trong câu

 • D

  Là một trong số các từ loại của tiếng Việt

Câu 2 :

Có thể phân loại trạng ngữ theo cơ sở nào?

 • A

  Theo các nội dung mà chúng biểu thị

 • B

  Theo vị trí của chúng trong câu

 • C

  Theo thành phần chính nào mà chúng đứng liền trước hoặc liền sau

 • D

  Theo mục đích nói của câu

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Trong câu, trạng ngữ thường được ngăn cách với các thành phần chính bằng dấu phẩy. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 4 :

Dòng nào là trạng ngữ trong câu “Dần đi ở từ năm chửa mười hai. Khi ấy, đầu nó còn để hai trái đào”. (Nam Cao)?

 • A

  Dần đi ở từ năm chửa mười hai

 • B

  Khi ấy

 • C

  Đầu nó còn để hai trái đào

 • D

  Cả A, B, C đều sai.

Câu 5 :

Trạng ngữ “Trên bốn chòi canh” trong câu “Trên bốn chòi canh, ngục tốt cũng bắt đầu điểm vào cái quạnh quẽ của trời tối mịt, những tiếng kiểng và mõ đều đặn thưa thớt” (Nguyễn Tuân) biểu thị điều gì ?

 • A

  Thời gian diễn ra hành động được nói đến trong câu

 • B

  Mục đích của hành động được nói đến trong câu

 • C

  Nơi chốn diễn ra hành động được nói đến trong câu

 • D

  Nguyên nhân diễn ra hành động được nói đến trong câu

Câu 6 :

Trạng ngữ “Bằng ngòi bút trào phúng bậc thầy” trong câu “Bằng ngòi bút trào phúng bậc thầy, Vũ Trọng Phụng đã lên án gay gắt cái xã hội tư sản thành thị đang đua đòi lối sống văn minh rởm, hết sức lố lăng, đồi bại đương thời” (Trần Hữu Tá) biểu thị điều gì?

 • A

  Cách thức diễn ra hành động được nói đến trong câu

 • B

  Mục đích thực hiện hành động được nói đến trong câu

 • C

  Nơi chốn diễn ra hành động được nói đến trong câu

 • D

   Nguyên nhân diễn ra hành động được nói đến trong câu.

Câu 7 :

Bốn câu sau đều có cụm từ mùa xuân. Hãy cho biết trong câu nào cụm từ mùa xuân là trạng ngữ.

a) Mùa xuân của tôi - mùa xuân Bắc Việt, mùa xuân của Hà Nội - là mùa xuân có mưa riêu riêu, gió lành lạnh, có tiếng nhạn kêu trong đêm xanh [...].

   (Vũ Bằng)

b) Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim ríu rít.

   (Vũ Tú Nam)

c) Tự nhiên như thế: ai cũng chuộng mùa xuân.

   (Vũ Bằng)

d) Mùa xuân! Mỗi khi họa mi tung ra những tiếng hót vang lừng, mọi vật như có sự đổi thay kì diệu.

(Võ Quảng)

 • A

   Câu a

 • B

  Câu b

 • C

  Câu c

 • D

  Câu d

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Trạng ngữ là gì?

 • A

  Là thành phần chính của câu

 • B

  Là thành phần phụ của câu

 • C

  là biện pháp tu từ trong câu

 • D

  Là một trong số các từ loại của tiếng Việt

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Trạng ngữ là thành phần phụ của câu

Câu 2 :

Có thể phân loại trạng ngữ theo cơ sở nào?

 • A

  Theo các nội dung mà chúng biểu thị

 • B

  Theo vị trí của chúng trong câu

 • C

  Theo thành phần chính nào mà chúng đứng liền trước hoặc liền sau

 • D

  Theo mục đích nói của câu

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại các trạng ngữ

Lời giải chi tiết :

Có thể phân loại trạng ngữ theo các nội dung mà chúng biểu thị

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Trong câu, trạng ngữ thường được ngăn cách với các thành phần chính bằng dấu phẩy. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Về hình thức:

- Trạng ngữ có thể đứng đầu câu, cuối câu hay giữa câu.

- Giữa trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ thường có một quãng nghỉ khi nói hoặc một dấu phẩy khi viết.

Câu 4 :

Dòng nào là trạng ngữ trong câu “Dần đi ở từ năm chửa mười hai. Khi ấy, đầu nó còn để hai trái đào”. (Nam Cao)?

 • A

  Dần đi ở từ năm chửa mười hai

 • B

  Khi ấy

 • C

  Đầu nó còn để hai trái đào

 • D

  Cả A, B, C đều sai.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ câu văn trên

Lời giải chi tiết :

Khi ấy chính là trạng ngữ của câu.

Câu 5 :

Trạng ngữ “Trên bốn chòi canh” trong câu “Trên bốn chòi canh, ngục tốt cũng bắt đầu điểm vào cái quạnh quẽ của trời tối mịt, những tiếng kiểng và mõ đều đặn thưa thớt” (Nguyễn Tuân) biểu thị điều gì ?

 • A

  Thời gian diễn ra hành động được nói đến trong câu

 • B

  Mục đích của hành động được nói đến trong câu

 • C

  Nơi chốn diễn ra hành động được nói đến trong câu

 • D

  Nguyên nhân diễn ra hành động được nói đến trong câu

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ câu văn

Lời giải chi tiết :

Trạng ngữ trên biểu thị nơi chốn diễn ra hành động được nói đến trong câu

Câu 6 :

Trạng ngữ “Bằng ngòi bút trào phúng bậc thầy” trong câu “Bằng ngòi bút trào phúng bậc thầy, Vũ Trọng Phụng đã lên án gay gắt cái xã hội tư sản thành thị đang đua đòi lối sống văn minh rởm, hết sức lố lăng, đồi bại đương thời” (Trần Hữu Tá) biểu thị điều gì?

 • A

  Cách thức diễn ra hành động được nói đến trong câu

 • B

  Mục đích thực hiện hành động được nói đến trong câu

 • C

  Nơi chốn diễn ra hành động được nói đến trong câu

 • D

   Nguyên nhân diễn ra hành động được nói đến trong câu.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ câu văn và chọn đáp án đúng nhất

Lời giải chi tiết :

Trạng ngữ trong câu trên chỉ cách thức diễn ra hành động được nói đến trong câu

Câu 7 :

Bốn câu sau đều có cụm từ mùa xuân. Hãy cho biết trong câu nào cụm từ mùa xuân là trạng ngữ.

a) Mùa xuân của tôi - mùa xuân Bắc Việt, mùa xuân của Hà Nội - là mùa xuân có mưa riêu riêu, gió lành lạnh, có tiếng nhạn kêu trong đêm xanh [...].

   (Vũ Bằng)

b) Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim ríu rít.

   (Vũ Tú Nam)

c) Tự nhiên như thế: ai cũng chuộng mùa xuân.

   (Vũ Bằng)

d) Mùa xuân! Mỗi khi họa mi tung ra những tiếng hót vang lừng, mọi vật như có sự đổi thay kì diệu.

(Võ Quảng)

 • A

   Câu a

 • B

  Câu b

 • C

  Câu c

 • D

  Câu d

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ các câu đã cho

Lời giải chi tiết :

Câu B là câu có trạng ngữ “mùa xuân”

close