Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Nguyễn Hiến Lê Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Nguyễn Hiến Lê sinh ra tại:

 • A

  Hà Nam

 • B

  Hà Tĩnh

 • C

  Nam Định

 • D

  Hà Nội

Câu 2 :

Nguyễn Hiến Lê sinh năm bao nhiêu?

 • A

  1912

 • B

  1913

 • C

  1914

 • D

  1915

Câu 3 :

Nguyễn Hiến Lê mất năm bao nhiêu?

 • A

  1981

 • B

  1982

 • C

  1983

 • D

  1984

Câu 4 :

Nguyễn Hiến Lê xuất thân từ gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình công chức nghèo

 • B

  Gia đình Nho học

 • C

  Gia đình nông dân

 • D

  Gia đình tiểu tư sản

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Ngoài sáng tác thơ, dạy học, Nguyễn Hiến Lê còn là một nhạc sĩ tài ba”.

Đúng
Sai
Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về Nguyễn Hiến Lê đúng hay sai?

“Ông là nhà học giả, nhà văn, dịch giả, nhà ngôn ngữ học, nhà giáo dục và hoạt động văn hóa độc lập Việt Nam”

Đúng
Sai
Câu 7 :

Tác phẩm Hương sắc trong vườn của Nguyễn Hiến Lê sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1962

 • B

  1963

 • C

  1964

 • D

  1965

Câu 8 :

Tác phẩm Đại cương văn học sử Trung Quốc của Nguyễn Hiến Lê gồm mấy quyển?

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Câu 9 :

Tác phẩm nào dưới đây là của tác giả Nguyễn Hiến Lê?

 • A

  Lịch sử văn học Việt Nam 1930 – 1945

 • B

  Bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh

 • C

  Nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 • D

  Cổ văn Trung Quốc

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Cổ văn Trung Quốc của Nguyễn Hiến Lê viết năm 1966. Đúng hay sai?

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nguyễn Hiến Lê sinh ra tại:

 • A

  Hà Nam

 • B

  Hà Tĩnh

 • C

  Nam Định

 • D

  Hà Nội

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Quê quán: Hà Nội

Câu 2 :

Nguyễn Hiến Lê sinh năm bao nhiêu?

 • A

  1912

 • B

  1913

 • C

  1914

 • D

  1915

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

     Nguyễn Hiến Lê sinh năm 1912.

Câu 3 :

Nguyễn Hiến Lê mất năm bao nhiêu?

 • A

  1981

 • B

  1982

 • C

  1983

 • D

  1984

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

     Nguyễn Hiến Lê mất năm 1984

Câu 4 :

Nguyễn Hiến Lê xuất thân từ gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình công chức nghèo

 • B

  Gia đình Nho học

 • C

  Gia đình nông dân

 • D

  Gia đình tiểu tư sản

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Hiến Lê xuất thân từ gia đình Nho học.

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Ngoài sáng tác thơ, dạy học, Nguyễn Hiến Lê còn là một nhạc sĩ tài ba”.

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Nguyễn Hiến Lê không phải là nhạc sĩ.

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về Nguyễn Hiến Lê đúng hay sai?

“Ông là nhà học giả, nhà văn, dịch giả, nhà ngôn ngữ học, nhà giáo dục và hoạt động văn hóa độc lập Việt Nam”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Ông là nhà học giả, nhà văn, dịch giả, nhà ngôn ngữ học, nhà giáo dục và hoạt động văn hóa độc lập Việt Nam.

Câu 7 :

Tác phẩm Hương sắc trong vườn của Nguyễn Hiến Lê sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1962

 • B

  1963

 • C

  1964

 • D

  1965

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Hương sắc trong vườn của Nguyễn Hiến Lê sáng tác năm 1962.

Câu 8 :

Tác phẩm Đại cương văn học sử Trung Quốc của Nguyễn Hiến Lê gồm mấy quyển?

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Đại cương văn học sử Trung Quốc của Nguyễn Hiến Lê gồm 3 quyển, sáng tác năm 1955.

Câu 9 :

Tác phẩm nào dưới đây là của tác giả Nguyễn Hiến Lê?

 • A

  Lịch sử văn học Việt Nam 1930 – 1945

 • B

  Bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh

 • C

  Nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 • D

  Cổ văn Trung Quốc

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Cổ văn Trung Quốc - Nguyễn Hiến Lê

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Cổ văn Trung Quốc của Nguyễn Hiến Lê viết năm 1966. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Cổ văn Trung Quốc của Nguyễn Hiến Lê viết năm 1966.

close