Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Nguyễn Hiến Lê Văn 6 Chân trời sáng tạo

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Nguyễn Hiến Lê sinh ra tại:

 • A

  Hà Nam

 • B

  Hà Tĩnh

 • C

  Nam Định

 • D

  Hà Nội

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Quê quán: Hà Nội

Câu hỏi 2 :

Nguyễn Hiến Lê sinh năm bao nhiêu?

 • A

  1912

 • B

  1913

 • C

  1914

 • D

  1915

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

     Nguyễn Hiến Lê sinh năm 1912.

Câu hỏi 3 :

Nguyễn Hiến Lê mất năm bao nhiêu?

 • A

  1981

 • B

  1982

 • C

  1983

 • D

  1984

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

     Nguyễn Hiến Lê mất năm 1984

Câu hỏi 4 :

Nguyễn Hiến Lê xuất thân từ gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình công chức nghèo

 • B

  Gia đình Nho học

 • C

  Gia đình nông dân

 • D

  Gia đình tiểu tư sản

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Hiến Lê xuất thân từ gia đình Nho học.

Câu hỏi 5 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Ngoài sáng tác thơ, dạy học, Nguyễn Hiến Lê còn là một nhạc sĩ tài ba”.

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Nguyễn Hiến Lê không phải là nhạc sĩ.

Câu hỏi 6 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về Nguyễn Hiến Lê đúng hay sai?

“Ông là nhà học giả, nhà văn, dịch giả, nhà ngôn ngữ học, nhà giáo dục và hoạt động văn hóa độc lập Việt Nam”

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Ông là nhà học giả, nhà văn, dịch giả, nhà ngôn ngữ học, nhà giáo dục và hoạt động văn hóa độc lập Việt Nam.

Câu hỏi 7 :

Tác phẩm Hương sắc trong vườn của Nguyễn Hiến Lê sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1962

 • B

  1963

 • C

  1964

 • D

  1965

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Hương sắc trong vườn của Nguyễn Hiến Lê sáng tác năm 1962.

Câu hỏi 8 :

Tác phẩm Đại cương văn học sử Trung Quốc của Nguyễn Hiến Lê gồm mấy quyển?

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Đại cương văn học sử Trung Quốc của Nguyễn Hiến Lê gồm 3 quyển, sáng tác năm 1955.

Câu hỏi 9 :

Tác phẩm nào dưới đây là của tác giả Nguyễn Hiến Lê?

 • A

  Lịch sử văn học Việt Nam 1930 – 1945

 • B

  Bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh

 • C

  Nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 • D

  Cổ văn Trung Quốc

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Cổ văn Trung Quốc - Nguyễn Hiến Lê

Câu hỏi 10 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Cổ văn Trung Quốc của Nguyễn Hiến Lê viết năm 1966. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Cổ văn Trung Quốc của Nguyễn Hiến Lê viết năm 1966.

close