Trắc nghiệm Lý thuyết về Thảo luận nhóm nhỏ về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Mục đích của thảo luận nhóm là:

 • A

  Bày tỏ ý kiến, lắng nghe và chia sẻ góc nhìn với những người xung quanh.

 • B

  Lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh.

 • C

  Bày tỏ ý kiến của bản thân với mọi người xung quanh.

 • D

  Ghi nhận ý kiến đóng góp của mọi người.

Câu 2 :

Đâu là khái niệm đúng nhất về thảo luận nhóm nhỏ về một vấn đề?

 • A

  Bày tỏ ý kiến của mình, lắng nghe và chia sẻ góc nhìn với những người xung quanh

 • B

  Lắng nghe ý kiến của mọi người để thay đổi bản thân

 • C

  Đưa ra quan điểm để thay đổi ý kiến theo suy nghĩ của mình

 • D

  Bác bỏ các ý kiến của mọi người

Câu 3 :

Việc thảo luận nhóm nhỏ thường được áp dụng trong những môi trường nào?

 • A

  Trong học tập

 • B

  Trong cuộc sống sinh hoạt

 • C

  Trong công việc

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 4 :

Tại sao chúng ta cần phải thảo luận nhóm?

 • A

  Để mối quan hệ của mọi người trở nên tốt đẹp hơn

 • B

  Để thống nhất một ý kiến của vấn đề

 • C

  Vì chọn nhiều ý kiến sẽ tốt hơn chọn một ý kiến

 • D

  Tất cả các đáp án trên đều sai

Câu 5 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng

Chủ đề nào dưới đây có thể được lựa chọn để thảo luận trong việc học tập?

Cần làm gì để hình thành thói quen đọc sách?

Sở thích ăn uống của người thân 

Trình bày một số giải pháp để giúp nhau tiến bộ trong học tập.

Học môn Ngữ Văn thế nào cho hiệu quả?

Cách chăm sóc vật nuôi trong gia đình

Câu 6 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các nội dung sau vào từng bước thực hành thảo luận sao cho hợp lý.

Chuẩn bị nội dung buổi thảo luận

Thành lập nhóm và phân công công việc

Thống nhất mục tiêu và thời gian của buổi thảo luận

Trình bày ý kiến

Phản hồi các ý kiến

Thống nhất giải pháp

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng nhất

Để phản hồi được ý kiến của các bạn khác trong nhóm, em cần làm gì trước đó?

Gặp gỡ bạn trước bài nói

Chăm chú lắng nghe

Ghi chép cẩn thận ý kiến của bạn

Ghi chép ý kiến em muốn phản hồi

Đáp án B, C, D

Câu 8 :

Nếu muốn bạn làm rõ ý kiến mình chưa hiểu, em sẽ nói theo mẫu câu nào dưới đây?

 • A

  Tôi có cái nhìn khác ở phần.... Bởi vì...

 • B

  Tôi chưa hiểu rõ lắm ở phần... Bạn có thể giải thích thêm giúp tôi được không?

 • C

  Theo tôi, ý... chưa hợp lý. Bởi vì...

 • D

  Cả 3 mẫu câu trên

Câu 9 :

Giải pháp tối ưu sau buổi thảo luận nhóm được hiểu là gì?

 • A

  Ý kiến của người lãnh đạo

 • B

  Tất cả các ý kiến của cả nhóm

 • C

  Có thể là một ý kiến tốt của nhóm hoặc có thể là sự kết hợp các ý kiến

 • D

  Không có đáp án nào đúng 

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Theo em, việc thảo luận nhóm có cần thiết trong học tập hay không?

Không

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Mục đích của thảo luận nhóm là:

 • A

  Bày tỏ ý kiến, lắng nghe và chia sẻ góc nhìn với những người xung quanh.

 • B

  Lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh.

 • C

  Bày tỏ ý kiến của bản thân với mọi người xung quanh.

 • D

  Ghi nhận ý kiến đóng góp của mọi người.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em xem lại khái niệm

Lời giải chi tiết :

Tham gia thảo luận nhóm là cách chúng ta bày tỏ ý kiến, lắng nghe và chia sẻ góc nhìn với những người xung quanh.

Câu 2 :

Đâu là khái niệm đúng nhất về thảo luận nhóm nhỏ về một vấn đề?

 • A

  Bày tỏ ý kiến của mình, lắng nghe và chia sẻ góc nhìn với những người xung quanh

 • B

  Lắng nghe ý kiến của mọi người để thay đổi bản thân

 • C

  Đưa ra quan điểm để thay đổi ý kiến theo suy nghĩ của mình

 • D

  Bác bỏ các ý kiến của mọi người

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em xem lại phần khái niệm của bài học

Lời giải chi tiết :

Tham gia thảo luận nhóm là cách chúng ta bày tỏ ý kiến, lắng nghe và chia sẻ góc nhìn với những người xung quanh. 

Câu 3 :

Việc thảo luận nhóm nhỏ thường được áp dụng trong những môi trường nào?

 • A

  Trong học tập

 • B

  Trong cuộc sống sinh hoạt

 • C

  Trong công việc

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em xem lại phần khái niệm của bài học

Lời giải chi tiết :

Việc thảo luận nhóm nhỏ thường được áp dụng trong tất cả các lĩnh vực từ học tập đến cuộc sống.

Câu 4 :

Tại sao chúng ta cần phải thảo luận nhóm?

 • A

  Để mối quan hệ của mọi người trở nên tốt đẹp hơn

 • B

  Để thống nhất một ý kiến của vấn đề

 • C

  Vì chọn nhiều ý kiến sẽ tốt hơn chọn một ý kiến

 • D

  Tất cả các đáp án trên đều sai

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em xem lại phần khái niệm và suy luận

Lời giải chi tiết :

Chúng ta cần thảo luận nhóm để chọn ra sự thống nhất về quan điểm trước vấn đề nào đó.

Câu 5 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng

Chủ đề nào dưới đây có thể được lựa chọn để thảo luận trong việc học tập?

Cần làm gì để hình thành thói quen đọc sách?

Sở thích ăn uống của người thân 

Trình bày một số giải pháp để giúp nhau tiến bộ trong học tập.

Học môn Ngữ Văn thế nào cho hiệu quả?

Cách chăm sóc vật nuôi trong gia đình

Đáp án

Cần làm gì để hình thành thói quen đọc sách?

Trình bày một số giải pháp để giúp nhau tiến bộ trong học tập.

Học môn Ngữ Văn thế nào cho hiệu quả?

Phương pháp giải :

Em xem lại một số chủ đề thảo luận và lựa chọn

Lời giải chi tiết :

Một số chủ đề thảo luận trong học tập như:

- Cần làm gì để hình thành thói quen đọc sách?

- Trình bày một số giải pháp để giúp nhau tiến bộ trong học tập.

- Nêu những phương pháp hiệu quả để hoàn thành việc học bài, làm bài trước khi đến lớp.

- Học môn Ngữ Văn thế nào cho hiệu quả?

- Bạn có thể làm gì để góp phần xây dựng nếp sống văn minh, lịch sự trong lớp học.

Câu 6 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các nội dung sau vào từng bước thực hành thảo luận sao cho hợp lý.

Chuẩn bị nội dung buổi thảo luận

Thành lập nhóm và phân công công việc

Thống nhất mục tiêu và thời gian của buổi thảo luận

Trình bày ý kiến

Phản hồi các ý kiến

Thống nhất giải pháp

Đáp án

Thành lập nhóm và phân công công việc

Chuẩn bị nội dung buổi thảo luận

Thống nhất mục tiêu và thời gian của buổi thảo luận

Trình bày ý kiến

Phản hồi các ý kiến

Thống nhất giải pháp

Lời giải chi tiết :

Trình tự thảo luận nhóm được sắp xếp như sau:

- Thành lập nhóm và phân công công việc

- Chuẩn bị nội dung buổi thảo luận

- Thống nhất mục tiêu và thời gian của buổi thảo luận

- Trình bày ý kiến

- Phản hồi các ý kiến

- Thống nhất giải pháp

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng nhất

Để phản hồi được ý kiến của các bạn khác trong nhóm, em cần làm gì trước đó?

Gặp gỡ bạn trước bài nói

Chăm chú lắng nghe

Ghi chép cẩn thận ý kiến của bạn

Ghi chép ý kiến em muốn phản hồi

Đáp án B, C, D

Đáp án

Đáp án B, C, D

Phương pháp giải :

Em xem lại phần hướng dẫn quy trình nói

Lời giải chi tiết :

Để phản hồi được ý kiến của các bạn khác trong nhóm, trước hết em nên lắng nghe và ghi chép cẩn thận ý kiến của bạn, những điều em muốn trao đổi với bạn và những điều bạn muốn trao đổi với em. 

Câu 8 :

Nếu muốn bạn làm rõ ý kiến mình chưa hiểu, em sẽ nói theo mẫu câu nào dưới đây?

 • A

  Tôi có cái nhìn khác ở phần.... Bởi vì...

 • B

  Tôi chưa hiểu rõ lắm ở phần... Bạn có thể giải thích thêm giúp tôi được không?

 • C

  Theo tôi, ý... chưa hợp lý. Bởi vì...

 • D

  Cả 3 mẫu câu trên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em xem lại phần hướng dẫn quy trình nói

Lời giải chi tiết :

Nếu muốn bạn làm rõ ý kiến, em có thể nói:

 • Tôi chưa hiểu rõ lắm ở phần... Bạn có thể giải thích thêm giúp tôi được không?
 • Theo tôi hiểu thì ý của bạn là... Tôi hiểu như vậy có đúng không?
 • Bạn nói rằng.... Vì sao vậy?
Câu 9 :

Giải pháp tối ưu sau buổi thảo luận nhóm được hiểu là gì?

 • A

  Ý kiến của người lãnh đạo

 • B

  Tất cả các ý kiến của cả nhóm

 • C

  Có thể là một ý kiến tốt của nhóm hoặc có thể là sự kết hợp các ý kiến

 • D

  Không có đáp án nào đúng 

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em xem lại phần thống nhất giải pháp.

Lời giải chi tiết :

Giải pháp tối ưu không nhất thiết phải là một ý kiến, đó có thể là sự kết hợp của nhiều ý kiến khác nhau.

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Theo em, việc thảo luận nhóm có cần thiết trong học tập hay không?

Không

Đáp án

Không

Phương pháp giải :

Dựa vào thực tế việc học tập, em đưa ra đáp án phù hợp.

Lời giải chi tiết :

Việc thảo luận nhóm rất quan trọng trong một số vấn đề cần thảo luận và cần ý kiến tối ưu cho nhóm hoặc tập thể nào đó.

close