Trắc nghiệm Tìm hiểu chung Ngày môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Ngày môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ cùng thể loại với tác phẩm nào dưới đây ?

 • A

  Con là…

 • B

  Và tôi nhớ khói

 • C

  Trái Đất – mẹ của muôn loài

 • D

  Chuyện cổ nước mình

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Văn bản Ngày môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ của tác giả Trịnh Xuân Thuận, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 3 :

Văn bản Ngày môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ có mấy phần chính?

 • A

  1 phần

 • B

  2 phần

 • C

  3 phần

 • D

  4 phần

Câu 4 :

Ngày môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ được trích từ báo nào?

 • A

  Tuổi trẻ, Nhân dân

 • B

  Đất Việt, Đời sống

 • C

  Thanh niên, Tuổi trẻ

 • D

  Đất nước, Nhân dân

Câu 5 :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản Trái Đất – mẹ của muôn loài là?

 • A

  Tự sự

 • B

  Miêu tả

 • C

  Nghị luận

 • D

  Thuyết minh

Câu 6 :

Nội dung chính của văn bản Ngày môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ là gì?

 • A

  Trình bày vai trò quan trọng của Trái Đất đối với con người

 • B

  Trình bày mối nguy hại của môi trường

 • C

  Kêu gọi sự chung tay vì Trái Đất

 • D

  Trình bày mối nguy hại của môi trường và kêu gọi sự chung tay vì Trái Đất

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Văn bản Ngày môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ đã nêu lên những thông tin xác thực, khoa học, có căn cứ, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Các tri thức trong văn bản Ngày môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ vô cùng xác thực, bổ ích, đáng tin cậy, đúng hay sai

Đúng
Sai
Câu 9 :

Câu văn dưới đây nói về nội dung gì?

     Các hoạt động phong phú, ý nghĩa của các bạn trẻ đã lan toả tình yêu môi trường, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và hành động của tuổi trẻ trong việc bảo vệ môi trường.

 • A

  Trái Đất vô cùng quan trọng đối với vạn vật

 • B

  Trái Đất đang bị đe dọa nghiêm trọng

 • C

  Trái Đất đang ngày càng nóng lên

 • D

  Ý nghĩa của những hoạt động vì môi trường

Câu 10 :

Đoạn trích dưới đây thuộc phần nào của văn bản Ngày môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ?

     Đã hơn 45 năm ngày Môi trường thế giới ra đời và đánh đồng ý thức người dân toàn cầu về vấn đề môi trường, thế nhưng thế giới vẫn chứng kiến hình ảnh Mẹ Thiên Nhiên chìm trong ô nhiễm ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm đất đai.

                (Ngày môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ )

 • A

  Ngày môi trường thế giới

 • B

  Những tiếng kêu cứu từ môi trường

 • C

  Hành động vì một hành tinh xanh 

 • D

  Môi trường và mối nguy hại

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Ngày môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ cùng thể loại với tác phẩm nào dưới đây ?

 • A

  Con là…

 • B

  Và tôi nhớ khói

 • C

  Trái Đất – mẹ của muôn loài

 • D

  Chuyện cổ nước mình

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Văn bản cùng thể loại với tác phẩm Trái Đất – mẹ của muôn loài. (văn bản thông tin)

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Văn bản Ngày môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ của tác giả Trịnh Xuân Thuận, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Văn bản được biên tập bởi nhóm biên soạn tổng hợp từ báo Tuổi trẻ, nhân dân.

Câu 3 :

Văn bản Ngày môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ có mấy phần chính?

 • A

  1 phần

 • B

  2 phần

 • C

  3 phần

 • D

  4 phần

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em xem lại văn bản trong SGK.

Lời giải chi tiết :

Văn bản có 3 phần chính  

Câu 4 :

Ngày môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ được trích từ báo nào?

 • A

  Tuổi trẻ, Nhân dân

 • B

  Đất Việt, Đời sống

 • C

  Thanh niên, Tuổi trẻ

 • D

  Đất nước, Nhân dân

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

- Văn bản được trích từ báo Tuổi trẻ, Nhân dân

Câu 5 :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản Trái Đất – mẹ của muôn loài là?

 • A

  Tự sự

 • B

  Miêu tả

 • C

  Nghị luận

 • D

  Thuyết minh

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt chính: thuyết minh

Câu 6 :

Nội dung chính của văn bản Ngày môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ là gì?

 • A

  Trình bày vai trò quan trọng của Trái Đất đối với con người

 • B

  Trình bày mối nguy hại của môi trường

 • C

  Kêu gọi sự chung tay vì Trái Đất

 • D

  Trình bày mối nguy hại của môi trường và kêu gọi sự chung tay vì Trái Đất

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Văn bản đã trình bày mối nguy hại của môi trường và kêu gọi sự chung tay vì Trái Đất

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Văn bản Ngày môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ đã nêu lên những thông tin xác thực, khoa học, có căn cứ, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Văn bản đã nêu lên những thông tin khoa học, trình bày mối nguy hại của môi trường và kêu gọi sự chung tay vì Trái Đất.

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Các tri thức trong văn bản Ngày môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ vô cùng xác thực, bổ ích, đáng tin cậy, đúng hay sai

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Các tri thức xác thực, bổ ích.

Câu 9 :

Câu văn dưới đây nói về nội dung gì?

     Các hoạt động phong phú, ý nghĩa của các bạn trẻ đã lan toả tình yêu môi trường, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và hành động của tuổi trẻ trong việc bảo vệ môi trường.

 • A

  Trái Đất vô cùng quan trọng đối với vạn vật

 • B

  Trái Đất đang bị đe dọa nghiêm trọng

 • C

  Trái Đất đang ngày càng nóng lên

 • D

  Ý nghĩa của những hoạt động vì môi trường

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn trích trên

Lời giải chi tiết :

Câu văn trên nêu lên ý nghĩa của những hoạt động vì môi trường

Câu 10 :

Đoạn trích dưới đây thuộc phần nào của văn bản Ngày môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ?

     Đã hơn 45 năm ngày Môi trường thế giới ra đời và đánh đồng ý thức người dân toàn cầu về vấn đề môi trường, thế nhưng thế giới vẫn chứng kiến hình ảnh Mẹ Thiên Nhiên chìm trong ô nhiễm ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm đất đai.

                (Ngày môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ )

 • A

  Ngày môi trường thế giới

 • B

  Những tiếng kêu cứu từ môi trường

 • C

  Hành động vì một hành tinh xanh 

 • D

  Môi trường và mối nguy hại

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn trích trên.

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích trên nằm ở phần thứ hai của văn bản: Những tiếng kêu cứu từ môi trường

close