Trắc nghiệm Tìm hiểu chung Trái Đất - mẹ của muôn loài Văn 6 Chân trời sáng tạo

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Trái Đất – mẹ của muôn loài cùng thể loại với tác phẩm nào dưới đây?

 • A

  Con là…

 • B

  Và tôi nhớ khói

 • C

  Lễ cúng thần Lúa của người Chơ-ro

 • D

  Chuyện cổ nước mình

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Trái Đất – mẹ của muôn loài cùng thể loại với tác phẩm Lễ cúng thần Lúa của người Chơ-ro. (văn bản thông tin)

Câu hỏi 2 :

Trái Đất – mẹ của muôn loài là sáng tác của ai?

 • A

  Thái Bá Dũng

 • B

  Hà My

 • C

  Văn Quang, Văn Tuyên

 • D

  Trịnh Xuân Thuận

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Trái Đất – mẹ của muôn loài là sáng tác của Trịnh Xuân Thuận

Câu hỏi 3 :

Văn bản Trái Đất – mẹ của muôn loài có mấy phần chính?

 • A

  1 phần

 • B

  2 phần

 • C

  3 phần

 • D

  4 phần

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Văn bản có 2 phần chính  

Câu hỏi 4 :

Trái Đất – mẹ của muôn loài được trích từ đâu?

 • A

  Dân tộc và miền núi

 • B

  Nguồn gốc, nỗi hoài niệm về những thuở ban đầu

 • C

  Và tôi nhớ khói

 • D

  Góc sân và khoảng trời

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

- Văn bản được trích từ Nguồn gốc, nỗi hoài niệm về những thuở ban đầu

Câu hỏi 5 :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản Trái Đất – mẹ của muôn loài là?

 • A

  Tự sự

 • B

  Miêu tả

 • C

  Nghị luận

 • D

  Thuyết minh

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt chính: thuyết minh

Câu hỏi 6 :

Văn bản Trái Đất – mẹ của muôn loài đã nêu lên những thông tin gì của Trái Đất?

 • A

  Văn học, lịch sử, địa lý

 • B

  Lịch sử, địa lý, hóa học

 • C

  Khoa học, địa lý, lịch sử

 • D

  Lịch sử, hóa học, vật lý

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Khoa học, địa lý, lịch sử là những thông tin được đề cập trong văn bản.

Câu hỏi 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Đâu là nhận xét đúng nhất các tri thức được nhắc đến trong văn bản Trái Đất – mẹ của muôn loài?

Trừu tượng, khó hiểu

Xác thực, bổ ích

Hàn lâm, phóng đại

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Xác thực, bổ ích

Lời giải chi tiết :

Các tri thức xác thực, bổ ích.

Câu hỏi 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung của đoạn trích dưới đây là gì?

     Trái Đất – một hành tinh trong Hệ Mặt Trời là nơi sự sống đã được đánh thức. Người Mẹ Thiên Nhiên ấy đã kiến tạo và nuôi dưỡng sự sống trong hàng triệu triệu năm, trong đó có cả sự sống của loài ngưởi.

(Trái Đất – mẹ của muôn loài – Trịnh Xuân Thuận)

Giới thiệu sơ lược về Trái Đất.

Trình bày tầm quan trọng của Trái Đất

Nói về mối đe dọa với Trái Đất

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Giới thiệu sơ lược về Trái Đất.

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích trên có nội dung giới thiệu sơ lược về Trái Đất.

Câu hỏi 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của văn bản Trái Đất – mẹ của muôn loài khẳng định điều gì?

Trái Đất vô cùng quan trọng đối với vạn vật

Trái Đất đang bị đe dọa nghiêm trọng

Trái Đất đang ngày càng nóng lên

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Trái Đất vô cùng quan trọng đối với vạn vật

Lời giải chi tiết :

Nội dung chính của văn bản Trái Đất – mẹ của muôn loài khẳng định Trái Đất vô cùng quan trọng đối với vạn vật

Câu hỏi 10 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đoạn trích dưới đây thuộc phần nào của văn bản Lễ cúng thần Lúa của người Chơ-ro?

     Những sự thay đổi của Trái Đất dù bên trong sự thay đổi da chất, núi lửa phun trào,...) hay bên ngoài (thiên thạch va chạm), dủ dần dần hay bất chợt, có thể khiến cho nhiều loài sinh vật biển mất, nhưng cũng khiến cho nhiều loài sinh vật thích nghi, tiến hoá và sinh sôi liên tục. Trái Đất đã cho chúng ta và muôn loài môi trường sống những cảnh rừng rậm bạt ngàn, những cánh đồng cỏ xanh mướt, những dòng sông trong xanh thơ mộng, những núi non hùng vĩ, những đại dương bao la huyền bí,... Dù là loài người – sự sống có ý thức, hay bất kì hình thải sự sống nào khác trên Trái Đất, tất cả đều được Mẹ Thiên Nhiên nuôi dưỡng trong hàng triệu triệu năm với sự bao dung và lòng kiên nhẫn vô hạn.

                (Trái Đất – mẹ của muôn loài – Trịnh Xuân Thuận)

Trái Đất – hành tinh xanh.

Trái Đất – mẹ nuôi dưỡng muôn loài.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Trái Đất – hành tinh xanh.

Trái Đất – mẹ nuôi dưỡng muôn loài.

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn trích trên.

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích trên nằm ở phần cuối văn bản: Trái Đất – mẹ nuôi dưỡng muôn loài.

close