Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về Lao xao ngày hè Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Bài Lao xao là sáng tác của ai?

 • A

  Duy Khán

 • B

  Tô Hoài

 • C

  Nguyên Hồng

 • D

  Thép Mới

Câu 2 :

Lao xao được trích từ tác phẩm nào?

 • A

  Tuổi thơ dữ dội

 • B

  Tuổi thơ im lặng

 • C

  Tuổi thơ bình yên

 • D

  Tâm sự người đi

Câu 3 :

Văn bản Lao xao có bố cục mấy đoạn?

 • A

  1 phần

 • B

  2 phần

 • C

  3 phần

 • D

  4 phần

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Truyện Lao xao được trích từ tác phẩm Tuổi thơ im lặng của Duy Khán, tác phẩm được giải thưởng Hội nhà văn năm 1990, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 5 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng

Các phương thức biểu đạt của văn bản là gì?

Miêu tả

Biểu cảm

Nghị luận

Hành chính – công vụ

Tự sự

Thuyết minh

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Bài viết thể hiện bức tranh sinh động về thế giới động vật hoang dã, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 7 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng

Nét đặc sắc trong nghệ thuật nghị luận của bài văn này là gì?

Miêu tả tự nhiên, sinh động

Dẫn chứng điển hình, thuyết phục

Tạo dựng tình huống truyện đặc sắc

Lời văn giàu hình ảnh

Sử dụng nhiều phép tu từ

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Bài Lao xao là sáng tác của ai?

 • A

  Duy Khán

 • B

  Tô Hoài

 • C

  Nguyên Hồng

 • D

  Thép Mới

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại tên tác giả

Lời giải chi tiết :

Bài Lao xao là sáng tác của Duy Khán

Câu 2 :

Lao xao được trích từ tác phẩm nào?

 • A

  Tuổi thơ dữ dội

 • B

  Tuổi thơ im lặng

 • C

  Tuổi thơ bình yên

 • D

  Tâm sự người đi

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Bài “Lao xao” được trích từ tác phẩm “Tuổi thơ im lặng” của Duy Khán

Câu 3 :

Văn bản Lao xao có bố cục mấy đoạn?

 • A

  1 phần

 • B

  2 phần

 • C

  3 phần

 • D

  4 phần

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Văn bản có bố cục 2 đoạn

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Truyện Lao xao được trích từ tác phẩm Tuổi thơ im lặng của Duy Khán, tác phẩm được giải thưởng Hội nhà văn năm 1990, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại phần tìm hiểu chung 

Lời giải chi tiết :

Bài “Lao xao” được trích từ tác phẩm “Tuổi thơ im lặng” của Duy Khán, tác phẩm được giải thưởng Hội Nhà văn năm 1987.

Câu 5 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng

Các phương thức biểu đạt của văn bản là gì?

Miêu tả

Biểu cảm

Nghị luận

Hành chính – công vụ

Tự sự

Thuyết minh

Đáp án

Miêu tả

Biểu cảm

Tự sự

Phương pháp giải :

Nhớ lại các phương thức biểu đạt đã học

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt của văn bản là miêu tả, biểu cảm, tự sự

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Bài viết thể hiện bức tranh sinh động về thế giới động vật hoang dã, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Bằng sự quan sát tinh tường, vốn hiểu biết phong phú và tình cảm yêu mến cảnh sắc quê hương, tác giả đã vẽ nên những bức tranh cụ thể, sinh động, nhiều màu sắc về thế giới các loài chim ở đồng quê.

Câu 7 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng

Nét đặc sắc trong nghệ thuật nghị luận của bài văn này là gì?

Miêu tả tự nhiên, sinh động

Dẫn chứng điển hình, thuyết phục

Tạo dựng tình huống truyện đặc sắc

Lời văn giàu hình ảnh

Sử dụng nhiều phép tu từ

Đáp án

Miêu tả tự nhiên, sinh động

Lời văn giàu hình ảnh

Sử dụng nhiều phép tu từ

Lời giải chi tiết :

 Giá trị nghệ thuật

- Miêu tả tự nhiên, sinh động, hấp dẫn, nhiều yếu tố dân gian.

- Lời văn giàu hình ảnh.

- Sử dụng nhiều phép tu từ.

close