Trắc nghiệm Phân tích chi tiết Trái Đất - mẹ của muôn loài Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Theo văn bản Trái Đất – mẹ của muôn loài, Trái Đất là một hành tinh nằm trong?

 • A

  Dải Ngân Hà

 • B

  Hệ Mặt Trời

 • C

  Tự nhiên

 • D

  Vũ trụ

Câu 2 :

Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong câu văn sau?

Người Mẹ Thiên Nhiên ấy đã kiến tạo và nuôi dưỡng sự sống trong hàng triệu triệu năm, trong đó có cả sự sống của loài ngưởi.

 • A

  Liệt kê

 • B

  Nhân hóa

 • C

  Điệp từ

 • D

  Hoán dụ

Câu 3 :

Trong văn bản Trái Đất – mẹ của muôn loài, tác giả đã gọi tên Trái Đất là gì?

 • A

  Hành tinh trắng

 • B

  Hành tinh sạch

 • C

  Hành tinh đen

 • D

  Hành tinh xanh

Câu 4 :

Đâu không phải lí do khiến Trái Đất được gọi là hành tinh xanh?

 • A

   Những thay đổi của nó khiến cho các sinh vật thích nghi để sống sót, thúc đẩy sự phát triển, tiến hóa muôn loài.

 • B

  1/2 bề mặt là nước, là hành tinh duy nhất có màu xanh biển.

 • C

  Là nơi nương thân của con người và muôn loài khác trong không gian mênh mông của vũ trụ.

 • D

  Trái Đất là hành tinh duy nhất có sự sống.

Câu 5 :

Trong văn bản Trái Đất – mẹ của muôn loài, tác giả đã gọi hành tinh nào là “tinh tú của muôn loài”?

 • A

  Mặt Trời

 • B

  Trái Đất

 • C

  Sao Hỏa

 • D

  Sao Kim

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nhận xét dưới đây đúng hay sai?

Trái Đất là hành tinh duy nhất có sự sống trong hệ Mặt Trời.

Đúng
Sai
Câu 7 :

Văn bản Trái Đất – mẹ của muôn loài không nhắc đến khoảng thời gian nào?

 • A

  100 năm trước.

 • B

  140 triệu năm trước.

 • C

  6 triệu năm trước.

 • D

  30 000 - 40 000 năm trước.

Câu 8 :

Tại sao gọi Trái Đất là mẹ của muôn loài?

 • A

  Vì Trái Đất nuôi dưỡng muôn loài

 • B

  Vì Trái Đất rộng lớn

 • C

  Vì Trái Đất có ngày và đêm

 • D

  Vì Trái Đất có nhiều sinh vật

Câu 9 :

Trong văn bản Trái Đất – mẹ của muôn loài, tiền thân của loài người bắt đầu xuất hiện từ khi nào?

 • A

  100 năm trước.

 • B

  140 triệu năm trước.

 • C

  6 triệu năm trước.

 • D

  30 000 - 40 000 năm trước.

Câu 10 :

Mẹ Trái Đất đã nuôi dưỡng đối tượng nào dưới đây?

 • A

  Con người

 • B

  Động vật

 • C

  Thực vật

 • D

  Tất cả muôn loài tồn tại trên Trái Đất

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Theo văn bản Trái Đất – mẹ của muôn loài, Trái Đất là một hành tinh nằm trong?

 • A

  Dải Ngân Hà

 • B

  Hệ Mặt Trời

 • C

  Tự nhiên

 • D

  Vũ trụ

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em đọc lại văn bản trong SGK.

Lời giải chi tiết :

Theo văn bản Trái Đất – mẹ của muôn loài, Trái Đất là một hành tinh nằm trong Hệ Mặt Trời

Câu 2 :

Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong câu văn sau?

Người Mẹ Thiên Nhiên ấy đã kiến tạo và nuôi dưỡng sự sống trong hàng triệu triệu năm, trong đó có cả sự sống của loài ngưởi.

 • A

  Liệt kê

 • B

  Nhân hóa

 • C

  Điệp từ

 • D

  Hoán dụ

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại các biện pháp tu từ đã học

Lời giải chi tiết :

Câu văn trên sử dụng biện pháp nhân hóa: gọi Trái Đất là Mẹ Trái Đất.

Câu 3 :

Trong văn bản Trái Đất – mẹ của muôn loài, tác giả đã gọi tên Trái Đất là gì?

 • A

  Hành tinh trắng

 • B

  Hành tinh sạch

 • C

  Hành tinh đen

 • D

  Hành tinh xanh

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Tác giả đã gọi Trái Đất với tên Hành tinh xanh.

Câu 4 :

Đâu không phải lí do khiến Trái Đất được gọi là hành tinh xanh?

 • A

   Những thay đổi của nó khiến cho các sinh vật thích nghi để sống sót, thúc đẩy sự phát triển, tiến hóa muôn loài.

 • B

  1/2 bề mặt là nước, là hành tinh duy nhất có màu xanh biển.

 • C

  Là nơi nương thân của con người và muôn loài khác trong không gian mênh mông của vũ trụ.

 • D

  Trái Đất là hành tinh duy nhất có sự sống.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc lại văn bản

Lời giải chi tiết :

1/2 bề mặt là nước, là hành tinh duy nhất có màu xanh biển không phải là lí do khiến Trái Đất có tên gọi này.

Câu 5 :

Trong văn bản Trái Đất – mẹ của muôn loài, tác giả đã gọi hành tinh nào là “tinh tú của muôn loài”?

 • A

  Mặt Trời

 • B

  Trái Đất

 • C

  Sao Hỏa

 • D

  Sao Kim

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tác giả đã gọi Mặt Trời là tinh tú của muôn loài.

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nhận xét dưới đây đúng hay sai?

Trái Đất là hành tinh duy nhất có sự sống trong hệ Mặt Trời.

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Trái Đất là hành tinh duy nhất có sự sống trong hệ Mặt Trời.

Câu 7 :

Văn bản Trái Đất – mẹ của muôn loài không nhắc đến khoảng thời gian nào?

 • A

  100 năm trước.

 • B

  140 triệu năm trước.

 • C

  6 triệu năm trước.

 • D

  30 000 - 40 000 năm trước.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Văn bản không nhắc đến thời gian 100 năm trước.

Câu 8 :

Tại sao gọi Trái Đất là mẹ của muôn loài?

 • A

  Vì Trái Đất nuôi dưỡng muôn loài

 • B

  Vì Trái Đất rộng lớn

 • C

  Vì Trái Đất có ngày và đêm

 • D

  Vì Trái Đất có nhiều sinh vật

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Sở dĩ gọi tên như thế vì Trái Đất nuôi dưỡng muôn loài như một người mẹ nuôi con.

Câu 9 :

Trong văn bản Trái Đất – mẹ của muôn loài, tiền thân của loài người bắt đầu xuất hiện từ khi nào?

 • A

  100 năm trước.

 • B

  140 triệu năm trước.

 • C

  6 triệu năm trước.

 • D

  30 000 - 40 000 năm trước.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trong văn bản Trái Đất – mẹ của muôn loài, tiền thân của loài người bắt đầu xuất hiện từ 6 triệu năm trước.

Câu 10 :

Mẹ Trái Đất đã nuôi dưỡng đối tượng nào dưới đây?

 • A

  Con người

 • B

  Động vật

 • C

  Thực vật

 • D

  Tất cả muôn loài tồn tại trên Trái Đất

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Trái Đất như người mẹ bao dung nuôi dưỡng cho tất cả muôn loài.

close