Trắc nghiệm Lý thuyết về trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát là:

 • A

  Dùng ngôn ngữ nói của mình để trình bày lại bài viết cảm xúc về bài thơ lục bát mà mình đã viết trước đó.

 • B

  Đọc thuộc lòng bài thơ lục bát mình  tự sáng tác.

 • C

  Trình bày bài thơ lục bát trong sách giáo khoa.

 • D

  Dùng lời văn để trình bày cảm xúc của mình về bài thơ lục bát.

Câu 2 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Em hãy sắp xếp các bước dưới đây theo đúng quy trình trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát.

Trao đổi, đánh giá

Xác định đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói.

Luyện tập và trình bày

Tìm ý, lập dàn ý

Câu 3 :

Khi trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát, em cần trình bày như thế nào?

 • A

  Giới thiệu rõ tên bài thơ

 • B

  Trình bày rõ ràng, mạch lạc những cảm xúc mà bài thơ đã gợi ra cho em

 • C

  Lựa chọn điều chỉnh một số từ ngữ, câu văn phù hợp với văn nói

 • D

  Tất cả các đáp án 

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

“Khi trình bày bài nói, em có thể sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ như nét mặt, cử chỉ, điệu bộ phù hợp để thể hiện cảm xúc của bài thơ”

Đúng
Sai
Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Khi trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát, em có thể tương tác với người nghe bằng cách nào?

Chọn đáp án không đúng:

Tương tác bằng ánh mắt

Mời người nghe nêu câu hỏi

Mời người nghe đọc lại bài của mình

Câu 6 :

Bài trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát có mấy phần?

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Câu 7 :

Khi nghe trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát, người nghe có thể trao đổi với người nói về những vấn đề gì?

Chọn đáp án không phù hợp:

 • A

  Nêu những điểm hay trong cách trình bày và nội dung bài nói của người nói.

 • B

  Nêu câu hỏi, nhận xét về những điều chưa hiểu rõ

 • C

  Giải đáp thắc mắc cho người nói

 • D

  Nêu quan điểm khác với người nói

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát là:

 • A

  Dùng ngôn ngữ nói của mình để trình bày lại bài viết cảm xúc về bài thơ lục bát mà mình đã viết trước đó.

 • B

  Đọc thuộc lòng bài thơ lục bát mình  tự sáng tác.

 • C

  Trình bày bài thơ lục bát trong sách giáo khoa.

 • D

  Dùng lời văn để trình bày cảm xúc của mình về bài thơ lục bát.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát là dùng ngôn ngữ nói của mình để trình bày lại bài viết cảm xúc về bài thơ lục bát mà mình đã viết trước đó.

Câu 2 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Em hãy sắp xếp các bước dưới đây theo đúng quy trình trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát.

Trao đổi, đánh giá

Xác định đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói.

Luyện tập và trình bày

Tìm ý, lập dàn ý

Đáp án

Xác định đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói.

Tìm ý, lập dàn ý

Luyện tập và trình bày

Trao đổi, đánh giá

Lời giải chi tiết :

Sắp xếp:

- Xác định đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói.

- Tìm ý, lập dàn ý

- Luyện tập và trình bày

- Trao đổi, đánh giá

Câu 3 :

Khi trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát, em cần trình bày như thế nào?

 • A

  Giới thiệu rõ tên bài thơ

 • B

  Trình bày rõ ràng, mạch lạc những cảm xúc mà bài thơ đã gợi ra cho em

 • C

  Lựa chọn điều chỉnh một số từ ngữ, câu văn phù hợp với văn nói

 • D

  Tất cả các đáp án 

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Khi trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát, em cần:

- Giới thiệu rõ tên bài thơ

- Trình bày rõ ràng, mạch lạc những cảm xúc mà bài thơ đã gợi ra cho em

- Lựa chọn điều chỉnh một số từ ngữ, câu văn phù hợp với văn nói

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

“Khi trình bày bài nói, em có thể sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ như nét mặt, cử chỉ, điệu bộ phù hợp để thể hiện cảm xúc của bài thơ”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Khi trình bày bài nói, em có thể sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ như nét mặt, cử chỉ, điệu bộ phù hợp để thể hiện cảm xúc của bài thơ

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Khi trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát, em có thể tương tác với người nghe bằng cách nào?

Chọn đáp án không đúng:

Tương tác bằng ánh mắt

Mời người nghe nêu câu hỏi

Mời người nghe đọc lại bài của mình

Đáp án

Mời người nghe đọc lại bài của mình

Lời giải chi tiết :

Tương tác với người nghe bằng cách nhìn vào mắt học, mời họ nêu câu hỏi.

Câu 6 :

Bài trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát có mấy phần?

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Bài trình bày gồm 3 phần: giới thiệu, nội dung và kết thúc.

Câu 7 :

Khi nghe trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát, người nghe có thể trao đổi với người nói về những vấn đề gì?

Chọn đáp án không phù hợp:

 • A

  Nêu những điểm hay trong cách trình bày và nội dung bài nói của người nói.

 • B

  Nêu câu hỏi, nhận xét về những điều chưa hiểu rõ

 • C

  Giải đáp thắc mắc cho người nói

 • D

  Nêu quan điểm khác với người nói

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trong vai người nghe, em hãy nêu những điểm hay trong cách trình bày và nội dung bài nói của bạn; nêu câu hỏi, nhận xét về những vấn đề mà em chưa hiểu rõ hoặc có quan điểm khác với người nói. 

close