Trắc nghiệm Lý thuyết về viết đoạ̣n văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

Đoạn văn là đơn vị trực tiếp tạo nên văn bản

Đúng
Sai
Câu 2 :

Chọn khái niệm đúng về đoạn văn:

 • A

  Đoạn văn gồm nhiều từ tạo thành.

 • B

  Đoạn văn bao gồm một hay nhiều câu.

 • C

  Đoạn văn là đơn vị nhỏ nhất cấu tạo nên câu

 • D

  Đoạn văn thường do nhiều câu tạo thành

Câu 3 :

Đoạn văn có hình thức như thế nào?

 • A

  Bắt đầu bằng chữ viết hoa lùi vào đầu dòng.

 • B

  Kết thúc bằng dấu câu dùng để ngắt đoạn

 • C

  Do nhiều câu tạo thành

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Khi viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về bài thơ, ta sẽ dùng ngôi thứ nhất, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 5 :

Yêu cầu đối với đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ là gì?

Chọn đáp án không đúng:

 • A

  Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn

 • B

  Giới thiệu nhan đề bài thơ và tên tác giả

 • C

  Thể hiện được cảm xúc chung về bài thơ

 • D

  Chép chính xác, đầy đủ đoạn thơ được nêu cảm nghĩ

Câu 6 :

Đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ bao gồm mấy phần?

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Câu 7 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Em hãy sắp xếp các bước dưới đây theo trình tự phù hợp của đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ:

Tìm ý

Lập dàn ý

Xác định đề tài

Thu thập tư liệu

Xem lại và chỉnh sửa

Rút kinh nghiệm

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung sau đây phù hợp với phần nào của bài viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về bài thơ?

Trình bày chi tiết cảm xúc của bản thân về bài thơ đó.

Mở bài

Thân bài

Kết bài

Câu 9 :

Văn bản nào dưới đây không phù hợp với đề bài viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ?

 • A

  Con là

 • B

  Mây và sóng

 • C

  Những cánh buồm

 • D

  Tuổi thơ tôi

Câu 10 :

Đề bài sau đây phù hợp nhất với văn bản nào?

Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về tình phụ tử được thể hiện trong bài thơ…

 • A

  Chuyện cổ nước mình

 • B

  Mây và sóng

 • C

  Những cánh buồm

 • D

  Hoa bìm

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

Đoạn văn là đơn vị trực tiếp tạo nên văn bản

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Đoạn văn là đơn vị trực tiếp tạo nên văn bản

Câu 2 :

Chọn khái niệm đúng về đoạn văn:

 • A

  Đoạn văn gồm nhiều từ tạo thành.

 • B

  Đoạn văn bao gồm một hay nhiều câu.

 • C

  Đoạn văn là đơn vị nhỏ nhất cấu tạo nên câu

 • D

  Đoạn văn thường do nhiều câu tạo thành

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

- Đoạn văn thường do nhiều câu tạo thành.

Câu 3 :

Đoạn văn có hình thức như thế nào?

 • A

  Bắt đầu bằng chữ viết hoa lùi vào đầu dòng.

 • B

  Kết thúc bằng dấu câu dùng để ngắt đoạn

 • C

  Do nhiều câu tạo thành

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Về hình thức, đoạn văn thường do nhiều câu tạo thành, được bắt đầu bằng chữ viết hoa lùi vào đầu dòng và kết thúc bằng dấu câu dùng để ngắt đoạn.

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Khi viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về bài thơ, ta sẽ dùng ngôi thứ nhất, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Ta sẽ dùng ngôi thứ nhất để trình bày cảm nhận của mình.

Câu 5 :

Yêu cầu đối với đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ là gì?

Chọn đáp án không đúng:

 • A

  Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn

 • B

  Giới thiệu nhan đề bài thơ và tên tác giả

 • C

  Thể hiện được cảm xúc chung về bài thơ

 • D

  Chép chính xác, đầy đủ đoạn thơ được nêu cảm nghĩ

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Yêu cầu đối với đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả:

- Giới thiệu nhan đề bài thơ và tên tác giả

- Thể hiện được cảm xúc chung về bài thơ

- Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn

- Chỉ ra nét độc đáo trong bài thơ.

Câu 6 :

Đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ bao gồm mấy phần?

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Đoạn văn bao gồm ba phần:

- Mở đoạn

- Thân đoạn

- Kết đoạn

Câu 7 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Em hãy sắp xếp các bước dưới đây theo trình tự phù hợp của đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ:

Tìm ý

Lập dàn ý

Xác định đề tài

Thu thập tư liệu

Xem lại và chỉnh sửa

Rút kinh nghiệm

Đáp án

Xác định đề tài

Thu thập tư liệu

Tìm ý

Lập dàn ý

Xem lại và chỉnh sửa

Rút kinh nghiệm

Lời giải chi tiết :

Thứ tự sắp xếp:

- Xác định đề tài

- Thu thập tư liệu

- Tìm ý

- Lập dàn ý

- Xem lại và chỉnh sửa

- Rút kinh nghiệm

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nội dung sau đây phù hợp với phần nào của bài viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về bài thơ?

Trình bày chi tiết cảm xúc của bản thân về bài thơ đó.

Mở bài

Thân bài

Kết bài

Đáp án

Thân bài

Lời giải chi tiết :

Nội dung trên thuộc phần thân bài

Câu 9 :

Văn bản nào dưới đây không phù hợp với đề bài viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ?

 • A

  Con là

 • B

  Mây và sóng

 • C

  Những cánh buồm

 • D

  Tuổi thơ tôi

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em xem lại các bài thơ đã học

Lời giải chi tiết :

Tuổi thơ tôi là văn bản văn xuôi, không phải bài thơ => không phù hợp

Câu 10 :

Đề bài sau đây phù hợp nhất với văn bản nào?

Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về tình phụ tử được thể hiện trong bài thơ…

 • A

  Chuyện cổ nước mình

 • B

  Mây và sóng

 • C

  Những cánh buồm

 • D

  Hoa bìm

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em nhớ lại nội dung các bài thơ trên

Lời giải chi tiết :

Những cánh buồm là bài thơ viết về tình phụ tử => có thể viết đoạn văn trình bày cảm xúc về tình phụ tử trong bài thơ này.

close