Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Phan Trọng Luận Văn 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

 Phan Trọng Luận quê ở đâu?

 • A

  Hà Tĩnh

 • B

  Thanh Hóa

 • C

  Nghệ An

 • D

  Quảng Bình

Câu 2 :

Phan Trọng Luận sinh ra trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình tiểu thương

 • B

  Gia đình dòng dõi khoa bảng

 • C

  Gia đình nông dân

 • D

  Gia đình quan lại đã suy tàn

Câu 3 :

Phan Trọng Luận giảng dạy ở trường đại học nào?

 • A

  Đại học Hà Nội

 • B

  Đại học Văn hóa

 • C

  Đại học Sư phạm Hà Nội

 • D

  Đại học Tổng hợp

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về Phan Trọng Luận đúng hay sai?

“Ông là nguyên tổng chủ biên bộ sách giáo khoa văn học ở bậc trung học phổ thông”

Đúng
Sai
Câu 5 :

Phan Trọng Luận được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ đợt 1 năm bao nhiêu?

 • A

  1999

 • B

  2000

 • C

  2001

 • D

  2002

Câu 6 :

Phan Trọng Luận được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ đợt 1 năm 2000 cho tác phẩm nào?

 • A

  Lý luận dạy văn học

 • B

   Lý luận học văn học

 • C

  Lý luận dạy học

 • D

  Lý luận dạy và học văn học

Câu 7 :

Phan Trọng Luận được trao tặng danh hiệu nào dưới đây?

 • A

  Nhà giáo Nhân dân

 • B

  Nhà giáo Ưu tú

 • C

  Nhà giáo Cống hiến

 • D

  Nhà giáo Danh dự

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

 Phan Trọng Luận quê ở đâu?

 • A

  Hà Tĩnh

 • B

  Thanh Hóa

 • C

  Nghệ An

 • D

  Quảng Bình

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em xem lại tiểu sử

Lời giải chi tiết :

Quê hương: xã Đông Thái, huyện La Sơn, tỉnh Hà Tĩnh (nay thuộc xã Đức Châu, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).

Câu 2 :

Phan Trọng Luận sinh ra trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình tiểu thương

 • B

  Gia đình dòng dõi khoa bảng

 • C

  Gia đình nông dân

 • D

  Gia đình quan lại đã suy tàn

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em xem lại tiểu sử

Lời giải chi tiết :

Phan Trọng Luận sinh ra trong một gia đình dòng dõi khoa bảng yêu nước.

Câu 3 :

Phan Trọng Luận giảng dạy ở trường đại học nào?

 • A

  Đại học Hà Nội

 • B

  Đại học Văn hóa

 • C

  Đại học Sư phạm Hà Nội

 • D

  Đại học Tổng hợp

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Em xem lại tiểu sử

Lời giải chi tiết :

Phan Trọng Luận giảng dạy tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về Phan Trọng Luận đúng hay sai?

“Ông là nguyên tổng chủ biên bộ sách giáo khoa văn học ở bậc trung học phổ thông”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Em xem lại tiểu sử

Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Ông là nguyên tổng chủ biên bộ sách giáo khoa văn học ở bậc trung học phổ thông.

Câu 5 :

Phan Trọng Luận được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ đợt 1 năm bao nhiêu?

 • A

  1999

 • B

  2000

 • C

  2001

 • D

  2002

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Em xem lại sự nghiệp văn học

Lời giải chi tiết :

Phan Trọng Luận trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ đợt 1 năm 2000

Câu 6 :

Phan Trọng Luận được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ đợt 1 năm 2000 cho tác phẩm nào?

 • A

  Lý luận dạy văn học

 • B

   Lý luận học văn học

 • C

  Lý luận dạy học

 • D

  Lý luận dạy và học văn học

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Em xem lại sự nghiệp văn học

Lời giải chi tiết :

Phan Trọng Luận trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ đợt 1 năm 2000 cho cụm công trình Lý luận dạy và học văn học.

Câu 7 :

Phan Trọng Luận được trao tặng danh hiệu nào dưới đây?

 • A

  Nhà giáo Nhân dân

 • B

  Nhà giáo Ưu tú

 • C

  Nhà giáo Cống hiến

 • D

  Nhà giáo Danh dự

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Em xem lại sự nghiệp văn học

Lời giải chi tiết :

Phan Trọng Luận được trao tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân cho những cống hiến xuất sắc của ông đối với sự nghiệp giáo dục Việt Nam.

close